Tài liệu sẽ hướng dẫn đưa ra tiết cách thức giải và bài bác tập chuyên đề giới hạn: số lượng giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số liên tục tất cả đều phải có lời giải thế thể.

Bạn vẫn xem: phương thức tìm số lượng giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn 0 của hàng sốDạng 2. Sử dụng định lí nhằm tìm giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng những giới hạn quan trọng đặc biệt và các định lý nhằm giải các bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. Thực hiện công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn, kiếm tìm giới hạn, biểu lộ một số thập phân vô hạn tuần xong phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô cùng của một dãy bằng định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng phương pháp sử dụng định lý, phép tắc tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Sử dụng định nghĩa nhằm tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. Thực hiện định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. Thực hiện định lý và cách làm tìm giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm giới hạn của hàm số nằm trong dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) trên điểm x0 Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một điểmDạng 3. Xét tính thường xuyên của hàm số bên trên một khoảng tầm KDạng 4. Tra cứu điểm ngăn cách của hàm số f(x) Dạng 5. Minh chứng phương trình f(x)=0 tất cả nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 
Bạn đang xem: Bài tập về giới hạn dãy số toán cao cấp

*

*

*

*Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 31 : Luyện Tập Chung Trang 42,43

*

Sub đăng ký kênh góp Ad nhé !