Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập những thì trong tiếng AnhMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn

Tương ứng với từng bài xích trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này giúp bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần lý thuyết đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn

Trước khi làm Bài tập thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo tại chương: Thì quá khứ tiếp nối trong tiếng Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi chúng ta đã làm kết thúc bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn:

Sau khi làm dứt mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn nhấp chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: What were you doing at these time? Write sentences as in the example. The past continuous is not always necessary (see the second example).

1. (at 8 o"clock yesterday evening) I was having dinner.

2. (at 5 o"clock last Monday) I was on a bus on my way home.

3. (at 10.15 yesterday morning) ..........

4. (at 4:30 this morning) ..........

5. (at 7:45 yesterday evening) ..........

6. (half an hour ago) ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

3. I was working

4. I was in bed asleep

5. I was getting ready lớn go out

6. I was watching TV at home


Bài 2: Use your own ideas to complete the sentences.Use the past continuous.

1. Matt phoned while we were having dinner.

2. The doorbell rang while I ..........

3. We saw an accident while we ..........

4. Ann fell asleep whiel she ..........

5. The television was on, but nobody ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. Was having a shower

3. Were waiting the bus

4. Was reading the paper

5. Was watching it


Bài 3: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. I saw (see) Sue in town yesterday, but she ... (not/see) me. She ... (look) the other way.

2. I ... (meet) Tom và Jane at the airport a few weeks ago. They ... (go) to lớn Paris và I ... (go) khổng lồ Rome. We ... (have) a chat while we ... (wait) for our flights.

3. I ... (cycle) trang chủ yesterday when a man ... (step) out into the road in front of me. I ... (go) quite fast, but luckily I ... (manage) to stop in time & ... (not/hit) him.

Hiển thị đáp án

1. Didn"t see ... Was looking

2. Met ... Were going ... Was going ... Had ... Were waiting

3. Was cycling ... Stepped ... Was going ... Managed ... Didn"t hit


Bài 4: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. Jenny was waiting (wait) for me when I arrived (arrive).

2. "What ... (you/do) at this time yesterday?" I was asleep.

3. "... (you/go) our last night? "No,I was too tired"?

4. How fast ... (you/drive) when the accident ... (happen)?

5. Sam ... (take) a photograph of me while I ... (not/look).

6. We were in a very difficult position. We ... (not/know) what khổng lồ do.

7. I haven"t seen Alan for ages. When I last ... (see) him, he ... (try) khổng lồ find a job.

8. I ... (walk) along the street when suddenly I ... (hear) footsteps behind me. Somebody ... (follow) me. I was scared & I ... (start) lớn run.

9. When I was young, I ... (want) lớn be a pilot.

10. Last night I ... (drop) a plate when I ... (do) the washing up ... Fortunatel it ... (not/break).

Hiển thị đáp án

2. Were you doing

3. Did you go

4. Were you driving ... Happened

5. Took ... Wasn"t looking

6. Din"t know

7. Saw ... Was trying

8. Was walking ... Heard ... Was following ... Started

9. Wanted

10. Dropped ... Was doing ... Didn"t break


Đã có tiện ích orsini-gotha.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Mua ngay vận dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi một trong những phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Soạn Bài Soạn Lớp 10: Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ (Tiếp Theo)

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/orsini-gotha.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.orsini-gotha.com để liên tiếp theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.