Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. Là một số loại từ quen thuộc mà bất kỳ bạn học tập tiếng Anh mà cũng cần phải nắm rõ và thực hiện thành thạo.

Bạn đang xem: Bài tập về tính từ và trạng từ lớp 7

Bạn đang xem: bài bác tập về tính chất từ với trạng tự lớp 7

Trạng từ là rất nhiều từ dùng để làm bổ nghĩa đến động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho tất cả câu. Dẫu vậy cũng tùy ngôi trường hợp lời nói mà người ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu nên sẽ gây nên nhầm lẫn vì có rất nhiều cách thực hiện khác nhau, vị vậy câu hỏi làm bài tập để củng cố kỹ năng là hết sức quan trọng. Nội dung bài viết hôm ni sẽ chia sẻ về Bài tập về Trạng từ trong giờ đồng hồ Anh được bố trí theo hướng dẫn đáp án đưa ra tiết.

Nội dung chính:

1. Bắt tắt định hướng về trạng từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh2. Bài xích tập trạng từ

1. Cầm tắt kim chỉ nan về trạng tự trong giờ Anh

1.1. Trạng trường đoản cú là gì? dấu hiệu nhận biết

Adverbs- trạng trường đoản cú hay còn gọi là phó từ, là rất nhiều từ được sử dụng trong câu để ngã nghĩa mang đến động từ, tính từ, một trạng tự khác.

Dấu hiệu dấn biết:
Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

1.2. Cách thành lập trạng từ

Cách thành lập và hoạt động trạng từ


*

*

*

*

Các trạng tự đồng nghĩaCẩn thận, kỹ càng: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaboratelyĐôi khi: occasionally, sometimesĐột ngột: dramatically, suddenly, unexpectedlyBan đầu: firstly, initially, primarily, originallyThường xuyên: frequently, regularly, usually, often, consistentlyVô cùng, rất: highly, extremely, very, reallyHiện tại: currently, recently, lately, already, stillKhá: relatively, quiteĐặc biệt, cụ thể: Especially, specificallyHoàn toàn: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)Hiếm khi: hardly, seldom, scarcelyĐầy đủ: adequately, sufficientlyĐã từng, 1 khi: onceHợp lý: reasonablyLẫn nhau: mutuallySớm, ngay: shortly, soon, right after/before, brieflyNhanh, lập tức: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly

2. Bài xích tập trạng từ

Theo chức năng, trạng từ được chia thành 7 loại chính là trạng tự chỉ cách thức, trạng từ chỉ thời gian, trạng tự chỉ tần suất, trạng từ bỏ chỉ địa điểm chốn, trạng trường đoản cú chỉ nấc độ, trạng từ đánh giá, mong lượng và sau cùng là trạng tự nối. Tiếp sau đây sẽ là bài tập cụ thể cho từng dạng:

Bài 1: kiếm tìm ra đầy đủ trạng từ vào câu bên dưới đây

They worked fast lớn cover the distance before the breakfast hour.He wanted khổng lồ go there immediately.He walked farther than I did.They got up very early.Are you quite sure about this?I didn’t know it as well as him.Today I feel somewhat better.He does his work quite differently from his brother.I wish he could write more plainly so that I could read his letters easily.They usually begin to work at 6 a.m.He is well spoken of.The children of our school were all neatly dressedHe works hard all day.

Bài 2: chọn đúng trạng từ bỏ chỉ tần suất và nơi chốn để điền vào trong câu

He has read that book. (already).This book is interesting (extremely).I haven’t been there (before).He is on time (seldom).He has a bad pain in his chest (today, very).The elevator operates (automatically).He arrives (on time, never, at the meeting).I saw Dan (at the lecture, last night).I will be there (certainly, by 2 o’clock).He left the office (this afternoon, early).She will return the book (next week, to, the library).She went (at 6 o’clock, to school).He was born (in 1392, at 10 am, on June 14th).They stayed (all day, quietly, there).

Bài 3: đưa từ tính từ lịch sự trạng từ chỉ phương pháp thức

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can bởi vì it____________.

Hi vọng Với bài tập trạng từ bạn sẽ học tốt ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Ngoài ra, coi ngay khóa học luyện thi IELTS uy tín trên TPHCM

Tặng ngay lập tức Voucher ngân sách học phí khi NHẬN TƯ VẤN trên orsini-gotha.com

Bài 4: Điền đúng dạng của trạng trường đoản cú vào vị trí trống tiếp đến nhận biết xem đó là các loại trạng trường đoản cú gì

Occasionally Sometimes Usually Rarely Once Very Never Mostly Often always

I …………………….. Go to lớn bed at 10 o’clock. (…………………………………)I have …………………. Been lớn the USA. (…………………………………)I have been to nước australia just ………………….. (…………………………………)I ………………….. Take a bath before I go to bed. (…………………………………)My grandparents live in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………I ………………….. Go for a walk in the park. (…………………………………)I watch English films …………………. (…………………………………)They …………………. Go out. (…………………………………)

Bài 5. Điền đúng một số loại trạng từ chỉ mức độ vào chỗ trống

Almost Very There Ever So Sometimes Clearly Perhaps Seldom Certainly

I have ………………….. Finished.He is ………………… clever.There is …………………. Something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. Late for work.She is ……………….. The right person for the job.Have you ………………. Wanted khổng lồ run away?You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.

Bài 6. Viết lại câu trả chỉnh bằng phương pháp sử dụng trạng từ chỉ tần suất trong ngoặc

They go lớn the movies. (often)She listens to classical music. (rarely)He reads the newspaper. (sometimes)Sara smiles. (never)She complains about her husband. (always)I drink coffee. (sometimes)Frank is ill. (often)He feels terrible (usually)I go jogging in the morning. (always)She helps her daughter with her homework. (never)We watch television in the evening. (always)I smoke. (never)I eat meat. (seldom)I eat vegetables & fruit. (always)

Bài 7. Kết thúc câu bằng cách sử dụng tính trường đoản cú hoặc trạng từ

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).

I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).

Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.

Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five years old.

They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.

My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.

Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have just been painted.

He reacted __________ (angry/angrily) lớn the news. I have never seen him so upset.

We didn’t ______________ (complete/completely) understand the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Bài 8: Trắc nghiệm chọn giải đáp đúng

1. I take sugar in my coffee. (sometimes)

A. Sometimes take

B. Take sometimes

C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)

A.Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)

A. Never gets

B. Gets never

C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)

A. Read sometimes

B. Sometimes read

C. Read a book sometime

5. He listens khổng lồ the radio. (often)

A. Often listens

B. Listens often

C. To lớn the radio often

6. He’s lazy & _____ tries.

A. Hard

B. Hardly

C. Either could be used here. Academy

7. He should pass the thử nghiệm _____.

A. Easy

B. Easily

C. Easily

8. He’s a ____ actor.

A. Terrible

B. Terrible

9. I’ve been having a lot of headaches ____.

A. Late

B. Lately

10. Kiểm tra your work ____.

A. Careful

B. Carefuly

C. Carefully

11. I know them quite ____.

A. Good

B. Well

C. Either could be used here.

12. She’s a ____learner.

A. Quick

B. Quickly

13. She speaks so very ____.

A. Quick

B. Quickly

14. The TV’s far too ____.

A. Loud

B. Loudly

C. Either could be used here.

15. She played _____.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Các Yếu Tố Tự Sự Miêu Tả Trong Văn Bản Biểu Cảm (Trang 137)

A. Beautiful

B. Beautifuly

C. Beautifully

16. Maria …. Opened her present. (slow)

A. Slow

B. Slowly

17. Don’t speak so …… I can’t understand you. (fast)

A. Fast

B. Fastly

18. Our basketball team played ….. Last Friday. (bad)

A. Badly

B. Bad

19. This steak smells …… (good)

A. Good

B. Goodly

20. Jack is …. Upset about losing his keys. (terrible)

A. Terribly

B. Terrible

21. Robin looks …. What’s the matter with him? (sad)

A. Sadly

B. Sad

22. Be …. With this glass of milk. It’s hot. (careful)

A. Careful

B. Carefully

23. This hamburger tastes ….. (awful)

A. Awful

B. Awfuly

C. Awfully

24. Kevin is ….. Clever. (extreme)

A. Extremely

B. Extreme

25. The bus driver was ….. Injured. (serious)

A. Serious

B. Seriously

Bài tập 8

1. A 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. C 16. B 17. A 18. A 19. A 20. A 21. B 22. A 23. C 24. A 25. B

Trên đấy là bảng cầm tắt kiến thức và kỹ năng về trạng tự và các dạng bài bác tập về trạng từ bỏ liên quan. Hy vọng nội dung bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ ngữ pháp về trạng từ bỏ và áp dụng vào bài tập một cách nhuần nhuyễn nhất nhé. Chúc các bạn học tốt.