Một mạch điện tất cả sơ đồ hình 11.1, trong đó nguồn điện bao gồm suất điện hễ ( extℰ=6V) và tất cả điện trở vào (r=2Omega), các điện trở (R_1=5Omega),(R_2=10Omega) và (R_3=3Omega).


Bạn đang xem: Bài tập ví dụ 2 trang 60 vật lý 11

*

a) Phân tích điện trở mạch ngoài:(R_1,R_2,R_3)mắc tiếp nối nhau.(left\left(R_1 ight)ntleft(R_2 ight)ntleft(R_3 ight) ight\)

Điện trở tương tự của mạch ngoài được xem theo công thức:

(R_N=R_1+R_2+R_3=5+10+3=18left(Omega ight))

b) Áp dụng định mức sử dụng Ôm mang lại toàn mạch ta tính được cường độ cái điện(I) chạy qua điện áp nguồn là:

(I=dfracℰR_N+r=dfrac618+2=0,3(A))

Hiệu điện chũm mạch bên cạnh là:

(U=I.R_N=0,3.18=5,4left(V ight))

c) Áp dụng định chế độ Ôm,hiệu năng lượng điện thế(U_1)giữa nhị đầu năng lượng điện trở(R_1)là :

(U_1=I.R_1=0,3.5=1,5left(V ight))

Đáp số: a)(R_N=18Omega); b)(I=0,3A;U=5,4V); c)(U_1=1,5V)


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 11: cách thức giải một số bài toán về toàn mạch khác • Trả lời thắc mắc C1 trang 59 – bài bác 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 a)Hãy cho thấy thêm cường... • Trả lời thắc mắc C2 trang 59 – bài 11 – SGK môn vật lý lớp 11 a) Hãy cho biết hiệu... • Trả lời câu hỏi C3 trang 60 – bài 11 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 Hãy phân tích cùng cho... • bài bác tập lấy ví dụ như 1 trang 60 - SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 Một mạch điện có sơ... • Trả lời câu hỏi C4 trang 60 – bài xích 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 đến mạch điện như hình... • Trả lời thắc mắc C5 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Một mạch điện có sơ... • Trả lời thắc mắc C6 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Một mạch điện có sơ... • Trả lời thắc mắc C7 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Một mạch điện có sơ... • Trả lời thắc mắc C8 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ lý lớp 11 gồm tám nguồn điện... • Trả lời câu hỏi C9 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn trang bị lý lớp 11 bao gồm tám nguồn điện... • Giải bài 1 trang 62 – bài 11 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 đến mạch điện gồm sơ... • Giải bài 2 trang 62 – bài 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 mang đến mạch điện bao gồm sơ... • Giải bài bác 3 trang 62 – bài bác 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 đến mạch điện bao gồm sơ...
Mục lục Giải bài tập SGK vật lý 11 theo chương •Chương 1: Điện tích - Điện trường •Chương 2: chiếc điện không thay đổi •Chương 3: dòng điện vào các môi trường •Chương 4: sóng ngắn •Chương 5: chạm màn hình điện tự •Chương 6: Khúc xạ ánh nắng •Chương 7: Mắt. Các dụng nỗ lực quang
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK đồ dùng lý 11
Bài 11: cách thức giải một trong những bài toán về toàn mạch
• Trả lời thắc mắc C1 trang 59 – bài 11 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc C2 trang 59 – bài 11 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C3 trang 60 – bài bác 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 • bài xích tập ví dụ 1 trang 60 - SGK môn thứ lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C4 trang 60 – bài xích 11 – SGK môn vật lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C5 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc C6 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C7 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C8 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C9 trang 61 – bài 11 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải bài xích 1 trang 62 – bài 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Giải bài 2 trang 62 – bài 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Giải bài bác 3 trang 62 – bài 11 – SGK môn vật lý lớp 11


Xem thêm: Trường Kinh Tế Luật Tphcm - Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Tế

Chương 1: Điện tích - Điện trường Chương 2: cái điện không đổi Chương 3: loại điện vào các môi trường Chương 4: từ trường Chương 5: chạm màn hình điện từ Chương 6: Khúc xạ tia nắng Chương 7: Mắt. Những dụng núm quang