Các dạng bài xích tập Hóa 8 tổng hợp toàn cục các dạng bài xích tập từ bỏ cơ phiên bản đến nâng cấp trong công tác môn hóa học lớp 8.

Bạn đang xem: Bài tập xác định công thức hóa học lớp 8

Thông qua tài liệu này giúp các em lớp 8 bao gồm thêm nhiều tứ liệu tham khảo, luyện tập củng cố kỹ năng và kiến thức để biết cách giải những bài tập Hóa 8. Đồng thời cũng là tứ liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Hình như các em xem thêm tài liệu Tổng hợp kỹ năng Hóa học tập lớp 8.

A. Bài bác tập tính theo cách làm hóa học

I. Lập bí quyết hóa học tập của đúng theo chất khi biết hóa trị


Các cách để khẳng định hóa trị

Bước 1: Viết bí quyết dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y × hóa trị của B

Bước 3: biến hóa thành tỉ lệ:

*
= Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là đều số nguyên dương cùng tỉ lệ b’/a’ là buổi tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

Ví dụ: Lập công thức hóa học của hợp hóa học sau: C (IV) cùng S (II)

Bước 1: cách làm hóa học tập của C (IV) với S (II) tất cả dạng

*

Bước 2: Biểu thức phép tắc hóa trị: x.IV = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

*

Bước 3 cách làm hóa học nên tìm là: CS2

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau:

a) C (IV) với S (II)

b) fe (II) cùng O.

c) p (V) và O.

d) N (V) và O.

Đáp án

a) CS2

b) FeO

c) P2O5

d) N2O5

Bài tập số 2: Lập cách làm hóa học với tính phân tử khối của những hợp chất tạo vì chưng một nguyên tố với nhóm nguyên tử sau:

a) tía (II) và nhóm (OH)

b) Cu (II) cùng nhóm (SO4)

c) fe (III) và nhóm (SO4)

Đáp án

a) Ba(OH)2

b) CuSO4

c) Fe2(SO4)3

Bài tập số 3: Lập phương pháp hoá học của những hợp chất sau với tính phân tử khối:

a/ Cu cùng O

b/ S (VI) cùng O

c/ K và (SO4)

d/ cha và (PO4)

e/ sắt (III) với Cl

f/ Al cùng (NO3)

g/ phường (V) và O

h/ Zn với (OH)

k/ Mg cùng (SO4)

Đáp án trả lời giải

a/ CuO

d/ Ba3(PO4)2

g/ P2O5

l/ FeSO3

b/ SO3

e/ FeCl3

h/ Zn(OH)2

m/ CaCO3

c/ K2SO4

f/ Al(NO3)3

k/ MgSO4

Bài tập số 4: trong số công thức hoá học sau đây, cách làm hoá học nào sai? Sửa lại mang đến đúng: FeCl, ZnO2, KCl, Cu(OH)2, BaS, CuNO3, Zn2OH, K2SO4, Ca2(PO4)3, AlCl, AlO2, K2SO4, HCl, BaNO3, Mg(OH)3, ZnCl, MgO2, NaSO4, NaCl, Ca(OH)3, K2Cl, BaO2, NaSO4, H2O, Zn(NO3)2, Al(OH)2, NaOH2, SO3, Al(SO4)2.

Đáp án

FeCl2

ZnO

AlCl3

Al2O3

Na2SO4

Ca(OH)2

Al(OH)3

NaOH

CuNO3

Zn(OH)2

Ba(NO3)2

ZnCl2

KCl

BaO

SO3

MgO

Na2SO4

Al2(SO4)3.

II. Tính yếu tắc % theo cân nặng của các nguyên tố vào hợp chất AxByCz

Cách 1.

Tìm khối lượng mol của hợp chất Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất rồi quy về trọng lượng Tìm thành phần tỷ lệ các nhân tố trong hợp chất

Cách 2. Xét công thức hóa học: AxByCz

*

Hoặc %C = 100% – (%A + %B)

Ví dụ: Photphat thoải mái và tự nhiên là phân lân chưa qua chế đổi khác học, thành phần đó là canxi photphat tất cả công thức chất hóa học là Ca3(PO4)2

Bước 1: Xác định trọng lượng mol của vừa lòng chất.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: khẳng định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tó trong một mol đúng theo chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử phường và 8 mol nguyên tử O

Bước 3: Tính nguyên tố % của mỗi nguyên tố.

*

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Phân đạm urê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò rất quan trọng đặc biệt đối với cây trồng và thực thứ nói chung, nhất là cây đem lá như rau.

a) trọng lượng mol phân tử ure

b) Hãy xác minh thành phần xác suất (theo khối lượng) của các nguyên tố

Bài tập số 2: Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố hóa học có mặt trong những hợp chất sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO, NO2

III. Lập phương pháp hóa học tập của thích hợp chất lúc biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước xác minh công thức hóa học của đúng theo chất

bước 1: Tìm trọng lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol đúng theo chất. Cách 2: search số mol nguyên tử của nhân tố có trong 1 mol phù hợp chất. Bước 3: Lập bí quyết hóa học của đúng theo chất.

*

Ví dụ: Một hợp hóa học khí có thành phần % theo cân nặng là 82,35%N và 17,65% H. Khẳng định công thức hóa học của hóa học đó. Biết tỉ khối của hợp chất khí với hidro bằng 8,5.

Hướng dẫn giải

Khối lượng mol của hợp chất khí bằng: M = d,MH 2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

*

Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol phù hợp chất:

*

Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H.

Công thức chất hóa học của hợp hóa học trên là NH3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Một vừa lòng chất tất cả thành phần các nguyên tố theo cân nặng là: 40% Cu; 20% S cùng 40%O. Khẳng định công thức chất hóa học của chất đó. Biết hợp chất có cân nặng mol là 160g/mol.

Đáp án hướng dẫn giải

%O = 100% − 40% − 20% = 40%

Gọi CTHH của hợp hóa học là CuxSyOz

Ta có: 64x : 32y :16z = 40 : đôi mươi : 40

⇒ x:y:z = 40/64 : 20/32 : 40/16

⇒ x:y:z = 1:1:4

Vậy CTHH đơn giản dễ dàng của hợp chất B là: (CuSO4)n

Ta có: (CuSO4)n = 160

⇔160n =160

⇔ n = 1

Vậy CTHH của hợp hóa học B là CuSO4

Bài tập số 2: Hãy tìm phương pháp hóa học của hóa học X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần những nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, sót lại O.

Bài tập số 3: Lập cách làm hóa học của hợp hóa học A biết:

– Phân khối của hợp hóa học là 160 đvC

– Trong thích hợp chất bao gồm 70% theo khối lượng sắt, sót lại là oxi.

IV. Lập cách làm hóa học nhờ vào tỉ lệ cân nặng của những nguyên tố.

1. Bài tập tổng quát: cho 1 hợp chất bao gồm 2 yếu tố A với B gồm tỉ lệ về khối lượng là a:b tuyệt

*
. Tìm công thức của đúng theo chất

2. Phương pháp giải

Gọi công thức hóa học tổng thể của 2 nguyên tố bao gồm dạng là AxBy. (Ở đây bọn họ phải đi tìm được x, y của A, B. Search tỉ lệ: x:y => x,y)

*

=> CTHH

Ví dụ: Tìm công thức hóa học của một oxit sắt, biết tỷ lệ trọng lượng của sắt và oxi là 7:3

Gọi công thức hóa học của oxit sắt đề xuất tìm là: FexOy

Ta có:

*

CTHH: Fe2O3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Tìm công thức hóa học của một oxit nito, biết tỉ lệ trọng lượng của nito so với oxi là 7:16. Tìm công thức của oxit đó

Đáp án lý giải giải

CTHH dạng bao quát là NxOy

CÓ: mN/mO = 7/20

=> nN/nO . MN/MO = 7/20

=> nN/nO . 14/16 = 7/20

=> nN/nO= 2/5

hay x : y= 2: 5

=> CTHH của oxit là N2O5

Bài tập số 2: đối chiếu một oxit của lưu giữ huỳnh fan ta thấy cứ 2 phần trọng lượng S thì gồm 3 phần cân nặng oxi. Khẳng định công thức của oxit giữ huỳnh?

Đáp án giải đáp giải

Gọi x, y theo lần lượt là số ml của S với O

Do tỉ trọng số mol của những chất chình là tỉ lệ giữa sô phân tử của nguyên tố kết cấu nên chất

⇒ CTTQ: SxOy

Theo đề bài, ta có: mS/mO = 2/3

=> 32x/16y = 2/3

=> 96/x = 32/y

=> x/y = 32/96 = 1/3

=> x = 1;

y = 3

=> CTHH: SO3

Bài tập số 3: Một thích hợp chất có tỉ lệ trọng lượng của những nguyên tố Ca : N : O thứu tự là 10 : 7 : 24. Xác minh công thức hóa học của hợp chất biết N cùng O hiện ra nhóm nguyên tử, và trong team tỉ lệ số nguyên tử của N : O = 1 : 3.

B. Bài bác tập tính theo phương trình hóa học

I. Phương trình hóa học

1. Cân bằng phương trình hóa học

a) CuO + H2 → CuO

b) CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

c) Zn + HCl → ZnCl2 + H2

d) Al + O2 → Al2O3

e) NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

f) Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

g) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

h) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

i) BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2

k) FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2. Chấm dứt các phương trình chất hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit sắt từ (Fe3O4) → fe + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) can xi cacbonat + axit clohidric → canxi clorua + nước + khí cacbonic

5) sắt + đồng (II) sunfat → fe (II) sunfat + đồng

3. Chọn CTHH thích hợp đặt vào phần đông chỗ gồm dấu chấm hỏi và cân nặng bằng các phương trình chất hóa học sau:

1) CaO + HCl → ?+ H2

2) phường + ? → P2O5

3) Na2O + H2O →?

4) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + ?

5) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + ?

6) CaCO3 + HCl → CaCl2 + ? + H2O

7) NaOH + ? → Na2CO3 + H2O

4. Cân bằng những phương trình hóa học sau đựng ẩn

1) FexOy + H2 → fe + H2O

2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O

3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

II. Tính theo phương trình hóa học

Các công thức tính toán hóa học phải nhớ

*
=> m = n.M (g) =>
*

Trong đó:

n: số mol của chất (mol)

m: khối lượng (gam)

M: trọng lượng mol (gam/mol)

=>

*
=>
*

V: thề tích hóa học (đktc) (lít)

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi chiếm được ZnO.

a) Lập PTHH.

b) Tính khối lượng ZnO thu được?

c) Tính khối lượng oxi đang dùng?

Lời giải

a) PTHH: 2Zn + O2 → 2ZnO

b) Số mol Zn là: nZn = 13/65 = 0,2mol

PTHH: 2Zn + O2 → 2ZnO

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

0,2mol ?mol ?mol

Số mol ZnO tạo thành là: nZnO = (0,2.2)/2= 0,2mol

=> khối lượng ZnO là: mZnO = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã sử dụng là: nO 2 = (0,2.1)/2 = 0,1 mol

=> trọng lượng O2 là: mO 2 = n.M = 0,1.32 = 3,2 gam

………………

Các dạng bài xích tập Hóa 8 tổng hợp toàn thể các dạng bài tập từ cơ bạn dạng đến cải thiện trong công tác môn chất hóa học lớp 8.

Thông qua tư liệu này giúp những em lớp 8 tất cả thêm nhiều tứ liệu tham khảo, luyện tập củng cố kỹ năng để biết phương pháp giải những bài tập Hóa 8. Đồng thời cũng là bốn liệu hữu ích giành riêng cho quý thầy cô tham khảo. Trong khi các em bài viết liên quan tài liệu Tổng hợp kiến thức Hóa học tập lớp 8.

A. Bài xích tập tính theo phương pháp hóa học

I. Lập phương pháp hóa học của đúng theo chất lúc biết hóa trị

Các bước để xác minh hóa trị

Bước 1: Viết bí quyết dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y × hóa trị của B

Bước 3: biến đổi thành tỉ lệ:

*
= Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là gần như số nguyên dương cùng tỉ lệ b’/a’ là buổi tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

Ví dụ: Lập công thức hóa học tập của hợp chất sau: C (IV) và S (II)

Bước 1: phương pháp hóa học của C (IV) cùng S (II) tất cả dạng

*

Bước 2: Biểu thức phép tắc hóa trị: x.IV = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

*

Bước 3 công thức hóa học cần tìm là: CS2

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Lập cách làm hóa học của những hợp hóa học sau:

a) C (IV) cùng S (II)

b) fe (II) với O.

c) p. (V) cùng O.

d) N (V) và O.

Đáp án

a) CS2

b) FeO

c) P2O5

d) N2O5

Bài tập số 2: Lập bí quyết hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo vị một nguyên tố với nhóm nguyên tử sau:

a) bố (II) cùng nhóm (OH)

b) Cu (II) và nhóm (SO4)

c) fe (III) cùng nhóm (SO4)

Đáp án

a) Ba(OH)2

b) CuSO4

c) Fe2(SO4)3

Bài tập số 3: Lập công thức hoá học của những hợp chất sau cùng tính phân tử khối:

a/ Cu cùng O

b/ S (VI) và O

c/ K với (SO4)

d/ bố và (PO4)

e/ fe (III) và Cl

f/ Al cùng (NO3)

g/ phường (V) với O

h/ Zn với (OH)

k/ Mg cùng (SO4)

Đáp án hướng dẫn giải

a/ CuO

d/ Ba3(PO4)2

g/ P2O5

l/ FeSO3

b/ SO3

e/ FeCl3

h/ Zn(OH)2

m/ CaCO3

c/ K2SO4

f/ Al(NO3)3

k/ MgSO4

Bài tập số 4: trong các công thức hoá học tập sau đây, công thức hoá học nào sai? Sửa lại đến đúng: FeCl, ZnO2, KCl, Cu(OH)2, BaS, CuNO3, Zn2OH, K2SO4, Ca2(PO4)3, AlCl, AlO2, K2SO4, HCl, BaNO3, Mg(OH)3, ZnCl, MgO2, NaSO4, NaCl, Ca(OH)3, K2Cl, BaO2, NaSO4, H2O, Zn(NO3)2, Al(OH)2, NaOH2, SO3, Al(SO4)2.

Đáp án

FeCl2

ZnO

AlCl3

Al2O3

Na2SO4

Ca(OH)2

Al(OH)3

NaOH

CuNO3

Zn(OH)2

Ba(NO3)2

ZnCl2

KCl

BaO

SO3

MgO

Na2SO4

Al2(SO4)3.

II. Tính yếu tố % theo trọng lượng của các nguyên tố trong hợp chất AxByCz

Cách 1.

Tìm cân nặng mol của hợp hóa học Tìm số mol nguyên tử từng nguyên tố trong một mol hợp chất rồi quy về khối lượng Tìm thành phần xác suất các yếu tố trong hợp hóa học

Cách 2. Xét công thức hóa học: AxByCz

*

Hoặc %C = 100% – (%A + %B)

Ví dụ: Photphat tự nhiên và thoải mái là phân lân chưa qua chế chuyển đổi học, thành phần đó là canxi photphat bao gồm công thức hóa học là Ca3(PO4)2

Bước 1: Xác định cân nặng mol của thích hợp chất.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: xác minh số mol nguyên tử của từng nguyên tó trong 1 mol thích hợp chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử p và 8 mol nguyên tử O

Bước 3: Tính yếu tố % của từng nguyên tố.

*

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Phân đạm urê, bao gồm công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò rất đặc biệt quan trọng đối với cây trồng và thực trang bị nói chung, nhất là cây lấy lá như rau.

a) trọng lượng mol phân tử ure

b) Hãy xác định thành phần xác suất (theo khối lượng) của các nguyên tố

Bài tập số 2: Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố hóa học xuất hiện trong các hợp hóa học sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO, NO2

III. Lập cách làm hóa học tập của hòa hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước xác định công thức hóa học của thích hợp chất

bước 1: Tìm khối lượng của từng nguyên tố có trong một mol đúng theo chất. Cách 2: search số mol nguyên tử của thành phần có trong 1 mol phù hợp chất. Cách 3: Lập phương pháp hóa học tập của thích hợp chất.

*

Ví dụ: Một hợp hóa học khí bao gồm thành phần % theo cân nặng là 82,35%N và 17,65% H. Khẳng định công thức chất hóa học của chất đó. Biết tỉ khối của hợp chất khí cùng với hidro bằng 8,5.

Hướng dẫn giải

Khối lượng mol của hợp chất khí bằng: M = d,MH 2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

*

Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol đúng theo chất:

*

Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử N với 3 mol nguyên tử H.

Công thức chất hóa học của hợp chất trên là NH3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Một hợp chất gồm thành phần các nguyên tố theo cân nặng là: 40% Cu; 20% S với 40%O. Xác minh công thức hóa học của chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/mol.

Đáp án giải đáp giải

%O = 100% − 40% − 20% = 40%

Gọi CTHH của hợp hóa học là CuxSyOz

Ta có: 64x : 32y :16z = 40 : trăng tròn : 40

⇒ x:y:z = 40/64 : 20/32 : 40/16

⇒ x:y:z = 1:1:4

Vậy CTHH dễ dàng của hợp chất B là: (CuSO4)n

Ta có: (CuSO4)n = 160

⇔160n =160

⇔ n = 1

Vậy CTHH của hợp hóa học B là CuSO4

Bài tập số 2: Hãy tìm cách làm hóa học của chất X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần những nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, sót lại O.

Bài tập số 3: Lập công thức hóa học của hợp chất A biết:

– Phân khối của hợp hóa học là 160 đvC

– Trong thích hợp chất tất cả 70% theo cân nặng sắt, còn lại là oxi.

IV. Lập bí quyết hóa học nhờ vào tỉ lệ cân nặng của những nguyên tố.

Xem thêm: Top 18 Trà Đào Tiếng Anh Là Gì, Trà Đào Cam Sả Tiếng Anh Là Gì

1. Bài tập tổng quát: cho một hợp chất gồm 2 yếu tố A cùng B tất cả tỉ lệ về trọng lượng là a:b tuyệt

*
. Tìm cách làm của vừa lòng chất

2. Phương pháp giải

Gọi cách làm hóa học bao quát của 2 nguyên tố bao gồm dạng là AxBy. (Ở đây họ phải đi tìm kiếm được x, y của A, B. Tìm tỉ lệ: x:y => x,y)

*

=> CTHH

Ví dụ: Tìm cách làm hóa học tập của một oxit sắt, biết tỷ lệ trọng lượng của sắt với oxi là 7:3

Gọi cách làm hóa học của oxit sắt nên tìm là: FexOy

Ta có:

*

CTHH: Fe2O3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Tìm phương pháp hóa học của một oxit nito, biết tỉ lệ khối lượng của nito đối với oxi là 7:16. Tìm bí quyết của oxit đó

Đáp án hướng dẫn giải

CTHH dạng tổng quát là NxOy

CÓ: mN/mO = 7/20

=> nN/nO . MN/MO = 7/20

=> nN/nO . 14/16 = 7/20

=> nN/nO= 2/5

hay x : y= 2: 5

=> CTHH của oxit là N2O5

Bài tập số 2: đối chiếu một oxit của lưu lại huỳnh tín đồ ta thấy cứ 2 phần khối lượng S thì tất cả 3 phần cân nặng oxi. Xác minh công thức của oxit lưu lại huỳnh?

Đáp án hướng dẫn giải

Gọi x, y lần lượt là số ml của S với O

Do tỉ lệ số mol của những chất chình là tỉ lệ giữa sô phân tử của nguyên tố kết cấu nên chất

⇒ CTTQ: SxOy

Theo đề bài, ta có: mS/mO = 2/3

=> 32x/16y = 2/3

=> 96/x = 32/y

=> x/y = 32/96 = 1/3

=> x = 1;

y = 3

=> CTHH: SO3

Bài tập số 3: Một vừa lòng chất bao gồm tỉ lệ cân nặng của các nguyên tố Ca : N : O theo lần lượt là 10 : 7 : 24. Xác định công thức hóa học của hợp hóa học biết N và O ra đời nhóm nguyên tử, với trong đội tỉ lệ số nguyên tử của N : O = 1 : 3.

B. Bài xích tập tính theo phương trình hóa học

I. Phương trình hóa học

1. Cân đối phương trình hóa học

a) CuO + H2 → CuO

b) CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

c) Zn + HCl → ZnCl2 + H2

d) Al + O2 → Al2O3

e) NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

f) Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

g) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

h) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

i) BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2

k) FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2. Xong xuôi các phương trình chất hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit fe từ (Fe3O4) → sắt + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) canxi cacbonat + axit clohidric → can xi clorua + nước + khí cacbonic

5) sắt + đồng (II) sunfat → fe (II) sunfat + đồng

3. Chọn CTHH thích hợp đặt vào đa số chỗ có dấu chấm hỏi và cân nặng bằng những phương trình hóa học sau: