Bài 2.

Bạn đang xem: Bài toán tổng hiệu

An cùng Bình gồm 70 viên bi, hiểu được nếu Bình tất cả thêm 16 viên bi thì đôi bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ nhì 18 công nhân, biết rằng nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 công nhân thì bên máy sẽ có 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số có hiệu bởi 47, hiểu được nếu rước số trước tiên cộng số thiết bị hai rồi cùng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài ta có:

Số trước tiên + Số trang bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số to bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần kiếm tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhì bao gạo cân nặng tổng cùng 147kg, hiểu được nếu mang ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo sản phẩm hai 22kg thì số gạo còn lại ở hai bao gạo bằng nhau. Hỏi từng bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng nhì cách?

Giải:

*

Số gạo bao sản phẩm hai nhiều hơn thế nữa bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ở bao trước tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thứ hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thiết bị nhất: 65kg

Bao thiết bị hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng số 155 viên bi, hiểu được nếu phân phối hộp bi trước tiên 8 viên bi và sản xuất hộp máy hai 17 viên bi thì hao hộp gồm số bi bởi nhau. Hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải vấn đề bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu phân phối hộp thứ nhất 8 viên bi và tiếp tế hộp thiết bị hai 17 viên bi thì tổng số bi của nhị hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp lắp thêm hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp lắp thêm nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp đồ vật hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp lắp thêm nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số tất cả tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào bên trái số bé bỏng thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có không ít hơn số bé một chữ số cùng tổng hai số bằng 412. Vậy số lớn buộc phải là số gồm 3 chữ số cùng số bé nhỏ phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhì số đề nghị tìm là 300

Hai lần số bé bỏng là:

412 – 300 = 112

Số nhỏ nhắn là:

112 : 2 = 56

Số lớn là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bởi 176, hiểu được ở giữa chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ buộc phải tìm và bao gồm số 4 số lẻ trung tâm chúng thì ta được 6 số lẻ thường xuyên tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn yếu nhau 2 1-1 vị. Vậy hiệu của nhị số lẻ cần tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé xíu cần kiếm tìm bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ bé cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn cần tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. bố hơn bé 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng cộng tuổi của hai cha con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con bao nhiêu tuổi? ba bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai tía con bây chừ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng thể tuổi bây giờ của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Bí quyết nay nhị năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi bây giờ mỗi tín đồ bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng thể tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhì tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn thế tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện giờ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số ấy số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi nhiều loại gạo cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe pháo chở xi-măng , trung bình từng xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở từng nào bao xi măng, biết rằng xe đầu tiên chở ít hơn xe vật dụng hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 46cm, chiều rộng kém chiều dài 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế nữa lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi từng lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa toàn bô tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi bây giờ của từng người.

Bài 6. Nhị thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau khoản thời gian đổ 5l dầu trường đoản cú thùng thứ nhất sang thùng vật dụng hai thì số dầu sống thùng trước tiên hơn thùng đồ vật hai là 10l dầu. Hỏi ban sơ mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng hai số lẻ tiếp tục là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhì số chẵn bằng 480. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết giữa chúng tất cả 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Trọng Tâm Tam Giác: Khái Niệm, Tính Chất Trọng Tâm Trong Tam Giác Trong Hình Học

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan với ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu nhỏ ngan, vịt, ngỗng?.