Cấu hình electron của các nguyên tố đội A

– Sự biến đổi tuần trả về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi điện tích phân tử nhân tăng dần đó là nguyên nhân của sự chuyển đổi tuần hoàn đặc thù của các nguyên tố.

Bạn đang xem: Bán kính nguyên tử trong bảng tuần hoàn

Số thứ tự đội = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng

– Nguyên tử của những nguyên tố trong một tổ A tất cả số elctron phần bên ngoài cùng bằng nhau. Sự giống nhau về thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là nguyên nhân của sự kiểu như nhau về đặc thù hóa học của các nguyên tố team A.

– Số máy tự của nhóm (IA, IIA,…) cho thấy thêm số eletron hóa trị của nguyên tử những nguyên tố vào nhóm. Đồng thời, cũng ngay số electron lớp bên ngoài cùng của nguyen tử nguyên tố đó.

– Sau từng chu kì, thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố đội A được lặp đi lặp lại, nên người ta gọi là chuyển đổi tuần hoàn.

*

Cấu hình electron của những nguyên tố nhóm B

– các nguyên tố team B phần đa thuộc chu kì lớn. Bọn chúng là các nguyên tố đội d cùng nguyên tố f, còn gọi là kim các loại chuyển tiếp. Trường đoản cú bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:

– từ bỏ chu kì 4, trong những chu kì: các electron được phân bổ vào phân lớp (n-1)d thuộc lớp bên ngoài cùng (sau khi bão hòa phân phần bên ngoài cùng ns2).

– cấu hình electron nguyên tử bao gồm dạng: (n – 1)da ns2 (a = 1 → 10). Trong số đó a là số electron được điền vào phân phần ngoài cùng (n – 1)d tự a=1 đén a=10, trừ một trong những trường vừa lòng ngoại lệ.

– các nguyên tố hoặc f gồm số electron hóa trị nằm ở ngoài thuộc hoặc cả phân lớp sát ngoại trừ cùng chưa bão hòa. Khi phân lớp sát ngoài cùng đang bão hòa thì số eletron hóa trị được tính theo số electron ở lớp bên ngoài cùng.

Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp (n – 1)d nhưng chưa bão hòa.Đặt S = a + 2, ta có: – S ≤ 8 thì S = số lắp thêm tự nhóm. – 8 ≤ S ≤ 10 thì yếu tắc ở nhóm VIII B.

Sự biến hóa một số đại lượng đồ gia dụng lý

Sự đổi khác bán kính nguyên tử

– nửa đường kính nguyên tử của các nguyên tố trog bảng thay đổi tuần trả theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

– Trong cùng chu kỳ: khi điện tích hạt nhân tăng, lực hút giữa hạt nhân với những electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo, vày đó bán kính nguyên tử nói thông thường giảm dần (từ trái qua phải).

– Trong thuộc nhóm A: theo hướng từ trên xuống dưới, số lớp electron tăng dần, nửa đường kính nguyên tử của những nguyên tố tăng theo, mặc dù điện tích hạt nhân tăng nhanh.

*

Sự thay đổi đổi năng lượng ion hóa

– tích điện ion hóa đầu tiên (I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách electron trước tiên ra ngoài nguyên tử sống dạng cơ bản. Năng lượng ion hóa được tính băng kJ/mol.– tích điện ion hóa đầu tiên của nguyên tử các nguyên tố vào bảng tuần hoàn đổi khác tuần hoàn theo chiều tăng dần đều điện tích hạt nhân.Các nguyên tố đội A:– Trong thuộc chu kỳ, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân, lực link giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng, làm cho cho tích điện ion hóa tăng theo.

– Trong thuộc nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng, khoảng cách giữa electron phần ngoài cùng mang lại hạt nhân tăng, lực links giữa electron phần ngoài cùng và hạt nhân giảm, vị đó tích điện ion hóa giảm.

*

Độ âm điện

– Độ âm điện của một nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho năng lực hút electron của nguyên tử kia khi sinh sản thành link hóa học.

– Độ âm năng lượng điện của nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến hóa tuần hoàn theo chiều tăng ngày một nhiều điện tích phân tử nhân. Khi điện tích hạt nhân tăng:

Trong cùng chu kỳ, theo chiều tăng dần đều điện tích phân tử nhân thì độ âm điện tăng.Trong cùng nhóm A, theo chiều tăng mạnh điện tích phân tử nhân thì độ âm điện giảm.

– Độ âm điện của nguyên tử yếu tắc càng mập thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. Trong bảng tuần trả nguyên tố hóa học, thì flo (F) gồm độ âm điện lớn số 1 nên có tính phi kim to gan lớn mật nhất.

*

Sự biến hóa tính sắt kẽm kim loại – phi kim

Tính kim loại, tính phi kim

– Tính kim loại là đặc thù của một nhân tố hóa học cơ mà nguyên tử của chính nó dễ nhịn nhường eletron biến ion dương.

– Tính phi kim là tính chất của một yếu tố hóa học cơ mà nguyên tử của chính nó dễ thừa nhận thêm electron để biến ion âm.

– Nguyên tử của nguyên tố làm sao càng thuận lợi nhường electron, tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh.

– Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ dãi nhận electron, tính phi kim của nguyên tố kia càng mạnh.

Sự chuyển đổi tuần trả tính kim loại và phi kim

– trong mỗi chu kì, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân, tính kim loại của những nguyên tố bớt dần, mặt khác tính phi kim tăng dần. Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn đổi khác tuần hoàn theo chiều tăng dần đều của điện tích hạt nhân.

– Trong thuộc nhóm A, theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần.

– Tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố dựa vào chủ yếu vào cấu hình electron nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn gồm tính biến hóa tuần hoàn cần tính kim, tính phi kim chuyển đổi tuần hoàn.

Sự biến hóa hóa trị

– Trong cùng chu kỳ, lúc đi tự trái sang nên (điện tích phân tử nhân tăng), hóa trị tối đa với oxi tăng từ 1 đến 7, hóa trị đối với hidro bớt từ 4 cho 1.

Hóa trị đối với hidro = Số đồ vật tự team – Hóa trị đối với oxiCông thức phân tử ứng với những nhóm yếu tố (R: là nguyên tố)R2On: n là số sản phẩm tự của nhóm.RH8-n: n là số trang bị tự của nhóm.

– các nguyên tố phi kim Si, P, S, Cl chế tạo với hợp hóa học hidro. Trong các số đó chúng bao gồm hóa trị theo lần lượt là 4, 3, 2, 1. Hóa trị cao nhất của một nhân tố với oxi, hóa trị cùng với hidro của các phi kim biến hóa tuần hoàn the chiều tăng của điện tích hạt nhân.

*

Sự đổi khác tính axit-bazo của oxit với hidroxit tương ứng

– Tính axit – bazo củ những oxit cùng hidroxit tương ứng của những nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyê tử.

Trong một chu kỳ, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân tăng, tính bazo của oxit và hidroxit khớp ứng giảm dần, mặt khác tính axit tăng dần.Trong một đội nhóm A, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân tăng, tính bazo của oxit với hidroxit tương ứng tăng dần, đôi khi tính axit sút dần.

Ai lực cùng với electron (E)

– Ái lực electron là năng lượng giải phóng tốt hấp thụ khi một nguyênt tử trung hòa - nhân chính ở tinh thần khí nhận 1e để biến chuyển ion âm. Nguyên tử có tác dụng thu e càng táo tợn (tính phi kim càng mạnh) thì E tất cả trị số càng lớn.

Xem thêm: Có Ai Đó Đang Nghĩ Đến Bạn, 12 Dấu Hiệu Cho Thấy Ai Đó Đang Nghĩ Về Bạn

Định chính sách tuần hoàn

*
Định qui định tuần hoàn của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

– Tính chất của các nguyên tố và solo chất, cũng tương tự thành phần cùng tính chất của những hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó thay đổi tuần trả theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.