tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Bằng chứng đặc biệt thể hiện nguồn gốc chuung của sinh giới là

A.

Bạn đang xem: Bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là

dẫn chứng địa lí sinh học

B. vật chứng giải phẫu so sánh

C. bằng chứng phôi sinh học

D. dẫn chứng tế bào học cùng sinh học phân tử


*

Đáp án D

Bằng chứng đặc trưng thể hiện bắt đầu chuung của sinh giới là dẫn chứng tế bào và dẫn chứng sinh học tập phân tử

Vật chất di truyền của các sinh vật các từ các loại nucleotit như là nhau , gồm chung một mã di truyền, các protein được cấu trúc từ 20 aa


Khi nói đến các vật chứng tiến hóa, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đấy là sai?

(1) minh chứng sinh học phân tử là vật chứng tiến hóa trực tiếp vì hoàn toàn có thể nghiên cứu vãn được bởi thực nghiệm .

(2) Cơ quan tương đương chỉ đề đạt hướng tiến hóa phân li nhưng mà không phản ảnh nguồn gốc tầm thường của sinh giới

(3) toàn bộ cảc sinh đồ từ virut, vi khuẩn tới đụng vật, thực thiết bị đều cấu trúc từ tế bào nên vật chứng tế bào học tập phản ánh xuất phát chung của sinh giới

(4) Cơ quan tương tự là loại bằng chứng tiến hóa trực tiếp và không phản nghịch ánh bắt đầu chung của sinh giới

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

Cả 4 tuyên bố trên mọi sai về dẫn chứng tiến hóa

(1) sai vì vật chứng sinh học phân tử là dẫn chứng tiến hóa con gián tiếp

(2) sai do cơ quan tương đương phản ánh xuất phát chung của sinh giới

(3) sai vày virus chưa có cấu trúc tế bào

(4) sai do cơ quan giống như là vật chứng gián tiếp, hóa thạch new là minh chứng trực tiếp


Đúng 0

bình luận (0)

Khi nói về các vật chứng tiến hóa, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đó là sai?

(1) dẫn chứng sinh học tập phân tử là dẫn chứng tiến hóa trực tiếp vì hoàn toàn có thể nghiên cứu được bởi thực nghiệm .

(2) Cơ quan tương đương chỉ phản ảnh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc phổ biến của sinh giới

(3) toàn bộ cảc sinh đồ gia dụng từ virut, vi khuẩn tới hễ vật, thực trang bị đều cấu tạo từ tế bào nên minh chứng tế bào học phản ánh bắt đầu chung của sinh giới

(4) Cơ quan giống như là loại bằng chứng tiến hóa trực tiếp với không làm phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

Cả 4 phát biểu trên gần như sai về bằng chứng tiến hóa

(1) sai vì minh chứng sinh học phân tử là vật chứng tiến hóa con gián tiếp

(2) sai bởi cơ quan tương đương phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới

(3) sai vì chưng virus không có cấu trúc tế bào

(4) sai vì cơ quan giống như là minh chứng gián tiếp, hóa thạch new là bằng chứng trực tiếp


Đúng 0

phản hồi (0)

Khi nói về các minh chứng tiến hóa, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?

(1) vật chứng sinh học phân tử là dẫn chứng tiến hóa thẳng vì có thể nghiên cứu vớt được bằng thực nghiệm .

(2) Cơ quan tương đồng chỉ phản ánh hướng tiến hóa phân li nhưng không phản ảnh nguồn gốc tầm thường của sinh giới

(3) tất cả cảc sinh thiết bị từ virut, vi trùng tới rượu cồn vật, thực vật đều cấu trúc từ tế bào nên dẫn chứng tế bào học tập phản ánh xuất phát chung của sinh giới

(4) Cơ quan giống như là loại bằng chứng tiến hóa trực tiếp và không bội nghịch ánh xuất phát chung của sinh giới

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi bỏ

Đáp án:A

Cả 4 phát biểu trên phần lớn sai về dẫn chứng tiến hóa

(1) không đúng vì vật chứng sinh học phân tử là minh chứng tiến hóa loại gián tiếp

(2) sai bởi vì cơ quan tương đồng phản ánh xuất phát chung của sinh giới

(3) sai do virus chưa có cấu tạo tế bào

(4) sai vày cơ quan tựa như là bằng chứng gián tiếp, hóa thạch mới là bằng chứng trực tiếp


Đúng 0

comment (0)

Khi nói đến các dẫn chứng tiến hóa, gồm bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây sai?

I. Dẫn chứng sinh học phân tử là minh chứng tiến hóa thẳng vì rất có thể nghiên cứu vãn được bằng thực nghiệm.

II. Cơ quan tương đương chỉ phản ảnh hướng tiến hóa phân li nhưng không phản nghịch ánh bắt đầu chung của sinh giới.

III. Toàn bộ các sinh đồ vật từ virut, vi trùng đến rượu cồn vật, thực đồ dùng đều cấu tạo từ tế bào nên dẫn chứng tế bào học tập phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.

IV. Cơ quan giống như là loại minh chứng tiến hóa trực tiếp cùng không bội nghịch ánh xuất phát chung của sinh giới.

A.1

B.2

C.3

D.4


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi hủy

Đáp án D.

I, IV sai: chỉ có vật chứng hóa thạch bắt đầu là bằng chứng trực tiếp.

II sai: cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa đồng quy.

III sai: virut chưa có cấu trúc tế bào.

Cả 4 đáp án đông đảo sai phải ta lựa chọn D.

STUDY TIP

Bằng bệnh tiến hóa gồm 2 dạng là minh chứng trực tiếp với gián tiếp. Bằng chứng trực tiếp là cổ sinh đồ vật học đề cập đến các dạng hóa thạch. Minh chứng gián tiếp là bằng chứng về phẫu thuật học so sánh, địa lí sinh thiết bị học, tế bào học cùng sinh học phân tử.

(Đọc thêm phần định hướng về Tiến ảo diệu sách Công Phá định hướng Sinh)


Đúng 0

comment (0)

Khi nói đến bằng chứng tiến hóa, có những nhận định sau:

(1) Sự giống như nhau về cấu trúc đại thể các cơ quan tương đương ở những loài khác nhau là do các loài phần lớn được lựa chọn lọc thoải mái và tự nhiên tác rượu cồn theo cùng một hướng.

(2) vật chứng tế bào học và sinh học phân tử minh chứng sinh giới gồm chung nguồn gốc, đồng thời phụ thuộc bằng bệnh sinh học phân tử gồm thể chứng minh quan hệ họ hàng gần cận giữa những loài.

(3) Cơ quan tương đương thể hiện sự tiến hóa phân li, cơ quan thoái hóa thể hiện sự tiến hóa đồng quy.

(4) khi so sánh cấu tạo hình thái giữa các loài sinh đồ dùng ta thấy chúng gồm những điểm lưu ý tương trường đoản cú nhau chất nhận được ta tóm lại về xuất phát chung của chúng.

(5) Cơ quan tựa như phán ánh tiến hóa đồng quy. Nhận định nào đúng?

A. (2), (3).

B. (1), (4).

C. (2), (5)

D. (3), (4).


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi bỏ

Nhận xét đúng là 2 và 5

3- sai vày cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đương đều biểu hiện hướng tiến hóa phân li

Đáp án C


Đúng 0

comment (0)

Khi nói về bằng triệu chứng tiến hóa, có các nhận định sau:

(1) Sự giống nhau về kết cấu đại thể những cơ quan tương đương ở những loài những nhau là do các loài đông đảo được CLTN ảnh hưởng theo cùng 1 hướng

(2) dẫn chứng tế bào học và sinh học tập phân tử chứng tỏ giới gồm chung mối cung cấp gốc, đồng thời dựa vào bằng chứng sinh học phân tử bao gồm thể chứng minh quan hệ chúng ta hàng gần gụi giữa các loài

(3) Cơ quan tương đồng thể hiện sự tiến hóa phân li, ban ngành thoái hóa bộc lộ sự tiến hóa đồng quy

(4) lúc so sánh cấu trúc hình thái giữa những loài sinh đồ vật ta thấy chúng bao gồm các điểm sáng tương tự nhau có thể chấp nhận được ta tóm lại về xuất phát chung của chúng

(5) Cơ quan tương tự phản hình ảnh tiến hóa đồng quy

Nhận định nào đúng ?

A. 2,5

B. 2,3

C. 1,4

D. 3,4


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi hủy

Đáp án : A

Nhận định chính xác là (2)(5)

Đáp án A

1 sai do sự như là nhau về đại thể này là do cấu trúc khung xương tựa như nhau. Còn CLTN sẽ mang tới sự sai không giống để những loài sẽ thích nghi cùng với các môi trường thiên nhiên khác nhau

3 sai. Rất có thể coi phòng ban thoái hóa là một trong dạng cơ quan tương đồng nhưng nay không còn giữ công dụng gì trong cơ thể

4 sai. Những điểm sáng tương từ bỏ này không có thể chấp nhận được ta tóm lại về bắt đầu chung thân chúng. Các cơ quan liêu tương tự cũng có thể có chung hình thái cấu trúc .


Đúng 0

comment (0)

Trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu dấn địnhđúngvề các bằng chứng tiến hóa:

I. Cơ quan tương đương là đề đạt tiến hóa phân li.

II. Cơ quan thoái hóa phản ảnh tiến hóa đồng quy

III. Sự kiểu như nhau về trình tự axit amin vào chuỗi polipeptit của tinh tinh và người chứng tỏ tinh tinh là tổ sư của người

IV. Bào quan liêu ti thể cùng lục lạp nghỉ ngơi tế bào thực thứ là các tổ chức được tiến hóa từ vi khuẩn.

V. Bằng chứng đặc trưng nhất chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới là bằng chứng tế bào với phân tử.

A.4

B.3

C.1

D.2


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi bỏ

. Lựa chọn B.

Giải đưa ra tiết:

Các phạt biểuđúnglà: I,IV,V

Ý IIsaivì cơ sở thoái hóa không biểu hiện tiến hóa đồng quy

Ý III tinh tinh không hẳn tổ tiên của chủng loại người

Chọn B


Đúng 0

phản hồi (0)

Trường đúng theo nào sau đấy là bằng triệu chứng phản ánh đúng và rõ nhất về xuất phát chung của sinh giới?

A.Cơ sở đồ dùng chất của sự sống đều có hai các loại đại phân tử cơ học là axit nucleic với protein

B.Tế bào của các loài sinh vật các có cấu tạo giống nhau

C.

Xem thêm: Tuyển Dụng Tài Xế 4 Đến 7 Cho Ở Bến Tre 2022, Tìm Việc Làm Tài Xế Lương Hấp Dẫn

Tế bào sống luôn luôn được sinh ra xuất phát từ một tế bào sống trước kia theo hình thức phân bào nguyên phân

D.Mã di truyền gồm tính thống nhất, nghĩa là tất cả các chủng loại đều áp dụng một bảng mã di truyền và không có ngoại lệ


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Bằng bệnh phản ánh đúng và rõ nhất về bắt đầu chung của sinh giới là: các đại lý vật chất của sự sống đều bao gồm hai nhiều loại đại phân tử cơ học là axit nucleic với protein


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com