thiết kế đề kiểm tra, reviews định kì theo ma trận và đặc tả đề bình chọn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp trung học phổ thông (Mới tuyệt nhất năm học tập 2020-2021)
thi công đề kiểm tra, review định kì theo ma trận với đặc tả đề kiểm soát theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên cấp trung học phổ thông (Mới độc nhất vô nhị năm học 2020-2021) 226 2,939 7
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA học kì II môn địa 6,7,8,9 THEO CÔNG VĂN 5512, CÓ MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA học kì II môn địa 6,7,8,9 THEO CÔNG VĂN 5512, CÓ MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN 29 52 0
Ma trận, bảng đặc tả kĩ thuật cùng đề minh họa kiểm tra cuối kì 2 Toán 11 - TOANMATH.com 12 73 0
Ma trận, bảng đặc tả kĩ thuật với đề minh họa kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 - TOANMATH.com 15 57 0
Ma trận, bảng sệt tả kĩ thuật cùng đề minh họa kiểm soát giữa kì 2 Toán 10 - TOANMATH.com 9 126 1
Ma trận, bảng đặc tả kĩ thuật cùng đề minh họa khám nghiệm cuối kì 2 Toán 10 - TOANMATH.com 11 584 6
Ma trận, bảng quánh tả kĩ thuật cùng đề minh họa soát sổ giữa kì 2 Toán 12 - TOANMATH.com 13 140 1
Ma trận, bảng sệt tả kĩ thuật và đề minh họa chất vấn giữa kì 2 Toán 11 - TOANMATH.com 9 294 0
- giáo viên ra 1 thắc mắc cho đề đánh giá ở cấp độ áp dụng cao, ở 1-1 vị kiến thức thành phần tổng hòa hợp kiến thức: các loại hợp chất vô cơ... - ko được lựa chọn câu ở tầm mức độ áp dụng và c (1)(2)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MƠN: chất hóa học – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút T T Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng tổng% Điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời gian (phút ) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút ) Số CH Thời gian (phút ) TN TL 1 Oxit -Tính chất hố học oxit; khái quát phân các loại oxit - một vài oxit quan trọng 3 3,0 1 hoặc 13 19% 29% 2 Axit - đặc điểm hố học axit - một số trong những axit đặc trưng 3 3,0 1 1 hoặc 12 16% 26% 3 Bazơ - đặc điểm hố học tập bazơ (3)- một số trong những bazơ đặc trưng 3,0 1 2 7 12 16% 26% 4 Muối.

Bạn đang xem: Bảng đặc tả đề kiểm tra

Phân bón hóa học - tính chất hố học tập muối - một số muối đặc biệt - Phân bón hóa học 3 3,0 1 1 2 hoặc 13 19% hoặc 29 Tổng hòa hợp kiến thức: những loại hợp chất vô cơ 5 10% (4)Tỉ lệ % 30% 40% 20% 10% Tỉ lệ chung 70% 30% Lưu ý: - Các câu hỏi cấp độ dấn biết, thông hiểu câu hỏi trắc nghiệm rõ ràng lựa chọn, có lựa lựa chọn - Các thắc mắc cấp độ thông hiểu, áp dụng vận dụng cao câu hỏi tự luận - Số điểm tính mang đến câu trắc nghiệm 0,25 điểm Số điểm câu từ luận điều khoản hưỡng dẫn chấm phải khớp ứng với tỉ lệ điểm lý lẽ ma trận - Giáo viên thắc mắc cho đề kiểm tra lever vận dụng,thuộc phần kiến thức oxit,axithoặcbazơ, muối bột - Giáo viên câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ áp dụng cao, solo vị kỹ năng và kiến thức thành phần tổng hòa hợp kiến thức: các loại phù hợp chất vô cơ. (5)b) Bảng đặc tả BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MƠN: HÓA HỌC – THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT T T Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ cần kiểm tra, tấn công giá Số thắc mắc theo mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thôn g hiểu Vận dụng Vận dụng cao 1 OXIT - đặc thù hoá học oxit khái quát phân loại oxit - một vài oxit đặc biệt quan trọng Nhận biết: - tính chất hố học tập oxit - Sự phân nhiều loại oxit, phân tách loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính va oxit trung tính - Tính chất, ứng dụng, điều chế can xi oxit lưu hoàng đioxit Thông hiểu: - tách biệt phương trình hố học minh hoạ tính chất hoá học tập số oxit - phân minh số oxit cụ thể Vận dụng: - Tính thành phần phần trăm khối lượng oxit các thành phần hỗn hợp hai chất Vận dụng cao: Giải câu hỏi, tập tương quan đến oxit thực tiễn đời sinh sống 8 2 (6)T T Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ loài kiến thức, kĩ cần kiểm tra, tấn công giá Số thắc mắc theo cường độ nhận thức Tổng 2 Axit - đặc thù hố học axit - một số axit đặc trưng Nhận biết: - tính chất hố học axit: chức năng với quỳ tím, cùng với bazơ, oxit bazơ kim loại - Tính chất, ứng dụng, cách nhận thấy axit HCl, H2SO4 loãng H2SO4 sệt (tác dụng cùng với kim loại, tính háo nước) phương pháp sản xuất H2SO4 công nghiệp Thơng hiểu: - Viết phương trình hố học chứng tỏ tính hóa học H2SO4 lỗng H2SO4 đặc, rét - nhận thấy dung dịch axit HCl hỗn hợp muối clorua, axit H2SO4 hỗn hợp muối sunfat Vận dụng: - Tính nồng độ cân nặng dung dịch axit HCl, H2SO4 bội nghịch ứng Vận dụng cao: 7 4 (7)T T Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ cần kiểm tra, tấn công giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng Giải câu hỏi, tập liên quan đến axit thực tế đời sinh sống 1 3 Bazơ - đặc điểm hoá học tập bazơ - một vài bazơ quan trọng Nhận biết: - đặc điểm hố học phổ biến bazơ (tác dụng với chất thị màu, với axit); đặc thù hố học riêng bazơ tung (kiềm) (tác dụng với oxit axit với hỗn hợp muối); đặc thù riêng bazơ khơng tung nước(bị nhiệt phân huỷ) - Tính chất, vận dụng natri hiđroxit NaOH canxi hiđroxit Ca(OH)2; phương pháp sản xuất NaOH từ bỏ muối ăn - Thang pH ý nghĩa giá trị pH hỗn hợp Thông hiểu: - thừa nhận biết môi trường xung quanh dung dịch hóa học thị color (giấy quỳ tím dung dịch phenolphtalein); nhận ra dung dịch NaOH hỗn hợp Ca(OH)2 - Viết phương trình hố học tập minh hoạ tính chất hố học bazơ Vận dụng: - Tìm khối lượng thể tích dung dịch NaOH Ca(OH)2 tham gia phản ứng Vận dụng cao: 7 (8)T T Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ loài kiến thức, kĩ cần kiểm tra, tấn công giá Số câu hỏi theo cường độ nhận thức Tổng Giải câu hỏi, tập liên quan đến bazơ trong thực tiễn đời sinh sống 4 Muối Phân bón hóa - đặc thù hố học tập Nhận biết: - đặc thù hố học tập muối: tác dụng với kim loại, hỗn hợp axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, những muối bị nhiệt phân huỷ nhiệt độ cao (9)T T Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ loài kiến thức, kĩ cần kiểm tra, tiến công giá Số thắc mắc theo mức độ nhận thức Tổng học muối - một số trong những muối đặc biệt quan trọng - Phân bón chất hóa học - một trong những tính chất vận dụng natri clorua (NaCl) - quan niệm phản ứng trao đổi đk để bội nghịch ứng đàm phán thực - Tên, nguyên tố hoá học vận dụng số phân bón hố học tập thông dụng Thông hiểu: - phân biệt số muối cụ thể số phân bón hố học thơng dụng - Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất hố học tập muối Vận dụng: - Tính cân nặng thể tích hỗn hợp muối bội nghịch ứng Vận dụng cao: Giải câu hỏi, tập tương quan đến muối, phân bón hóa học thực tiễn đời sinh sống 3 2 1 Tổng 30 12 8 4 40 Tỉ lệ % nấc độ nhận thức 30% 40% 20% 10% 100 (10)T T Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ loài kiến thức, kĩ cần kiểm tra, tiến công giá Số câu hỏi theo cường độ nhận thức Tổng Tỉ lệ chung 70% 30% Lưu ý: - Với câu hỏi mức độ nhận biết thơng hiểu câu hỏi cần báo mức độ loài kiến thức, kỹ cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch men đầu dịng thuộc mức độ đó) - Các thắc mắc cấp độ thừa nhận biết, thông hiểu câu hỏi trắc nghiệm khách quan lựa chọn, có lựa lựa chọn - Các thắc mắc cấp độ thông hiểu, vận dụng vận dụng cao thắc mắc tự luận - Số điểm tính cho câu trắc nghiệm 0,25 điểm Số điểm câu từ bỏ luận luật pháp hưỡng dẫn chấm phải tương ứng với tỉ lệ điểm luật ma trận - Giáo viên câu hỏi cho đề kiểm tra lever vận dụng,thuộc phần kỹ năng và kiến thức oxit, axit bazơ, muối - Giáo viên câu hỏi cho đề soát sổ cấp độ vận dụng cao, đối kháng vị kiến thức và kỹ năng thành phần tổng phù hợp kiến thức: các loại hòa hợp chất vô cơ. (11)(12)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2020 - 2021 Mơn: hóa học - Lớp 9 thời gian làm bài: 45 phút khơng tính thời gian phát đề chúng ta tên học tập sinh:……… Mã số học sinh: ………. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu hóa học sau oxit axit? A SO2. B N2O5. C.CO. D P2O5 Câu chất sau sử dụng làm nguyên liệu để pha chế SO2? A H2SO4 B Na2SO4 C CaSO4. D FeS2. Câu Oxit sau tính năng với nước tạo thành kiềm? A PbO. B.BaO. C SO3. D Al2O3. Câu 4.Chất ko phản ứng với hỗn hợp HCl A Ag. B Al C CuO D Fe. Câu 5.Thuốc thử dùng để nhận biết axit sunfuric dung dịch muối sunfat là A KCl B MgCl2. C CaCl2 D BaCl2. Câu 6.Ứng dụng sau vận dụng H2SO4? A thêm vào phân bón. B cung ứng chất tẩy rửa. C.Sản xuất muối bột ăn. D chế tao dầu mỏ Câu 7.Bazơ sau dễ dẫn đến nhiệt phân hủy? A NaOH. B Ba(OH)2. C.Mg(OH)2 D KOH Câu trong công nghiệp, NaOH điều chế giải pháp sau đây? A.Cho Na công dụng với H2O. B đến Na2O tác dụng với H2O. C.Điện phân dung dịch Na2SO4, tất cả màng ngăn cực âm cực dương. D.Điện phân dung dịch NaCl, tất cả màng ngăn cực âm rất dương. Câu 9.Dung dịch sau có tác dụng quỳ tím hố xanh? A.NaOH. B HCl. C NaCl.

Xem thêm: Đơn Vị Khối Lượng Nguyên Tử Khối Tính Bằng Đơn Vị Nào ? Nguyên Tử Khối Là Gì

D AgNO3. Câu 10.Dung dịch KCl tính năng với hỗn hợp sau đây? A dung dịch Ca(OH)2. B hỗn hợp H2SO4. (13)Câu 11.Ở ánh nắng mặt trời cao, muối hạt KClO3 bị phân diệt theo phương trình hóa học nào sau đây? A.2KClO3 → 2K + Cl2 + 3O2. B.2KClO3 → 2KCl + 3O2. C.KClO3 → KClO + O2. D KClO3 → K2O + Cl2. Câu 12.Cơng thức hóa học urê là A.CO(NH2)2. B (NH4)2SO4. C CO(NH3)2. D NH4NO3. PHẦN TỰ LUẬN Câu (1 điểm):Cho oxit sau: Al2O3, MgO, CO, CO2, Fe2O3, ZnO Viết các PTHH xảy (nếu có) cho oxit tác dụng với hỗn hợp HCl. Câu 2(1,0 điểm):Có dung dịch đựng ống nghiệm cá biệt không nhãn, gồm: NaCl, HCl, H2SO4 lỗng Hãy trình bày phương pháp hố học để phân biệt từng hỗn hợp ống nghiệm nói viết phương trình hố học của làm phản ứng xảy (nếu có). Câu (1 điểm):Viết phương trình hố học thay đổi hóa học sau: Na2CO3 (1)   NaCl  (2) NaOH (3) Fe(OH)3 (4) Fe2O3 Câu (1,0 điểm):Một người làm vườn cần sử dụng 900 gam phân bón CO(NH2)2để bón mang đến ruộng rau. A) Tính yếu tắc phần trăm khối lượng nguyên tố bổ dưỡng trong phân bón nói trên. B) Tính trọng lượng nguyên tố bổ dưỡng bón đến ruộng rau nói trên. Câu (2,0 điểm):Cho 5,9 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu Al công dụng với dung dịch HCl dư, thu 3,36 lít H2 (ở đktc). A) Tính % cân nặng kim nhiều loại hỗn vừa lòng X thuở đầu b) Tính thể tích dung dịch HCl 20% (d= 1,1 g/ml) dùng, biết fan ta đã dùng dư 10% so với lượng yêu cầu thiết. Câu (1,0 điểm):Một xe bồn chở H2SO4 sệt không may gặp mặt cố bị lật khiến cho H2SO4 sệt tràn mặt đường Bằng kiến thức và kỹ năng hóa học mình, em lời khuyên cách giải pháp xử lý cố H2SO4 sệt bị tràn đường nói cách hợp lí để hạn chếviệc gây độc hại môi trường.