Toán lớp 3 bảng đơn vị chức năng đo độ dài là dạng toán mới với con. Cùng orsini-gotha.com nói lại kỹ năng và kiến thức trọng trung tâm và luyện những dạng bài bác tập của bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm nhé.Toán lớp 3 bảng đơn vị đo độ dàilà dạng toánmới. Conđược tiếp xúc với những đối chọi vị giám sát toán học, những đơn vị chức năng trừu tượng kế bên thực tế. Chính vì vậy đòi hỏi các conphải chũm chắc kỹ năng và kiến thức gốc để có thể học tốt, có phương thức học phải chăng để tiếp thu bài hiệu quả. Bí quyết để học tập tốt đó là việc hệ thống, cố gắng chắc định hướng và tiếp tục làm bài tập từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cao.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 3

1. Reviews về bài học kinh nghiệm bảng đơn vị đo độ dài

1.1 Đơn vị là gì?

-Đơn vị là 1 trong đại lượng dùng để đo thực hiện trong toán học, thứ lí, hóa học cùng được ứng dụng trong cuộc sống.

- Ví dụ như: đơn vị chức năng đo cân nặng là: tấn, tạ, yến, kilogam, gam…

con cá này nặng: 3 kilogam

1.2 Độ dài là gì?

-Độ lâu năm là khoảng cách giữa nhì điểm nằm ở một con đường thẳng.

- Ví dụ: độ dài của bàn chân chính là khoảng cách từ trên đầu ngón chân cái và gót bàn chân. Coi hình minh họa

*

1.3 Đơn vị đo độ dài là gì?

- Đơn vị đo độ dài là đại lượng dùng làm đo giữa khoảng cách giữa nhị điểm, để làm mốc so sánh về độ khủng cho phần nhiều độ nhiều năm khác.

- Ví dụ:

.Thước kẻ lâu năm 20cm thì 20 là độ dài, cm là đối chọi vị dùng làm đo.Quãng con đường từ A đến B nhiều năm 1km, chủ yếu là: 1 là độ dài, km là 1-1 vị dùng để làm đo.

2. Bảng đơn vị đo độ dài

*

2.1 reviews về đơn vị chức năng đo độ lâu năm ki-lô-mét (km)

Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là: km.

1km = 1000m

2.2 reviews về đơn vị chức năng đo độ nhiều năm héc-tô-mét (hm)

Héc-tô-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là hm.

1hm = 100m

2.3 giới thiệu về đơn vị chức năng đo độ lâu năm đề-ca-mét (dam)

Đề-ca-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là dam

1dam = 10m

2.4 giới thiệu về đơn vị đo độ nhiều năm mét (m)

Mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Được viết tắt là m

1m = 10dm

2.5 trình làng về đơn vị chức năng đo độ dài đề-xi-mét (dm)

Đề-xi-mét là đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là dm

1dm = 10cm

2.6 giới thiệu về đơn vị đo độ nhiều năm cen-ti-mét (cm)

Cen-ti-mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Được viết tắt là cm

1cm = 10mm

2.7 trình làng về đơn vị chức năng đo độ dài mi-ni-mét (mm)

Mi-ni-mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Được viết tắt là mm

1mm = 1/10cm

3. Học tập toán lớp 3 bảng đơn vị chức năng đo độ dài học sinh cần nhớ

*

4. Bài tập áp dụng bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Để học giỏi bảng đơn vị chức năng đo độ dài này, học viên cần tiếp tục thực hành biến đổi các đơn vị chức năng đo độ dài. Học thuộc bảng đơn vị đo độ dài, những quy tắc đưa đổi. Khi các em nuốm chắc những kiến thức cơ bản rồi thì cần luyện thêm những bài toán nâng cao.Sau đây là một số dạng bài xích tập của bảng đơn vị đo độ dài giành cho phụ huynh với học sinh có thể tham khảo.

4.1 Dạng 1: Đổi đơn vị đo độ dài

*

4.1.1 bài xích tập

Bài 1: Đổi những đơn vị độ nhiều năm sau ra m

a) 1km = ?m

b) 12km = ?m

c) 10hm = ?m

d) 1dam = ?m

Bài 2: Đổi những đơn vị độ dài sau

a) 1000m = ?km

b) 100dm = ?m

c) 100cm = ?m

d) 100m = ?hm

e) 10mm = ?cm

4.1.2 Đáp án

Bài 1:

Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 1km = 1000m

b) 12km = 12000m

c) 10hm = 10hm x 100 = 1000m

d) 1dam = 10m

Bài 2:

Áp dụng bảng đơn vị chức năng đo độ dài ta có:

a) 1000m = 1km

b) 100dm = 10m

c) 100cm = 1m

d) 100m = 1hm

e) 10mm = 1cm

4.2 Dạng 2: thực hiện phép tính so với toán lớp 3 bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

4.2.1 bài bác tập

Bài 1: tiến hành các phép tính sau

a) 10km + 5km = ?

b) 24hm - 18hm = ?

c) 13mm + 12mm = ?

d) 6m x 7m = ?

e) 15cm : 3= ?

Bài 2: Tính theo mẫu

a) 15km x 3 = ?

b) 24m : 4 = ?

c) 35cm : 7 = ?

d) 16mm x 5 = ?

Bài 3. An và Hoa thuộc đi đến trường, biết An đi được quãng đường là 3 km còn Hoa đi được quãng con đường là 500m. Hỏi cả An và Hoa đi được tổng số quãng con đường là bao nhiêu m?

4.2.2 Đáp án

Bài 1:

Thực hiện tại phép tính và không thay đổi đơn vị đo ở kết quả. Ta có

a) 10km + 5km = 15km

b) 24hm - 18hm = 6hm

c) 13mm + 12mm = 25mm

d) 6m x 7m = 42m

e) 15cm : 3= 5cm

Bài 2:

Giải vấn đề này các em bắt buộc chú ý: so với phép nhân, phép chia đơn vị chức năng đo độ dài thì quá số(phép nhân), số phân tách (phép chia) chưa phải là số đo

a) 15km x 3 = 45km

b) 24m : 4 = 6m

c) 35cm : 7 = 5cm

d) 16mm x 5 = 80mm

Bài 3:

Đề bài xích hỏi tổng quãng đường nhưng An với Hoa đi được là bao nhiêu m. Vị đó các đơn vị tính sống bài họ phải thay đổi ra đơn vị chung là m

An đi được quãng con đường là: 3km nhưng mà đổi ra m là: 3000m

Hoa đi được quãng con đường là 500m, đơn vị đúng rồi nên không nhất thiết phải đổi.

Xem thêm: Top 13 Bài Phân Tích Nhân Vật Ông Hai Trong Truyện Ngắn Làng Của Nhà Văn Kim Lân

Vậy tổng số quãng đường mà lại cả nhì đi được là: 3000m + 500m = 3500m

4.3 Dạng 3: So sánh những đơn vị đo

*

4.3.1 bài bác tập

Bài 1: Điền những dấu “>” “

a) 4m5cm … 500cm

b) 5000m … 5km

c) 3dm4cm … 15cm

d) 500mm … 50cm

e) 100m … 20dam

f) 30dam5m ...35hm

4.3.2 Đáp án

Bài 1

Áp dụng bảng đơn vị chức năng đo ta có:

a) 4m5cm được đổi ra cmlà:400cm + 5cm = 405cm

Nên 4m5cm

b) 5000m được đổi ra kmlà 5000m : 1000 = 5km

Nên 5000m = 5km

c) 3dm4cm được thay đổi ra centimet là: 30cm + 4cm = 34cm

Nên 3dm4cm > 15cm

d) 500mm được đổi ra cm là:500mm : 10 = 50cm

Nên 500mm = 50cm

e) 20dam được đổi ra m là: 20dam x 10 = 200m

Nên 100m

f) Ở phép đối chiếu này do bao gồm 3 đơn vị đo phải khi tiến hành ta cần được lựa chọn 1 đơn vị phổ biến để đổi các giá trị về thuộc 1 đơn vị đo thì mới thực hiện được phép so sánh.

30dam5m được đổi ra m là:300m + 5m = 305m

35hm được thay đổi ra m là35hm x 100 = 350m

Nên 30dam5m

Nắm chắc kỹ năng và kiến thức toán lớp 3 bảng đơn vị độ dài những con đã tự tin học toán hơn. Các bậc bố mẹ theo dõi orsini-gotha.com để cùng con chinh phục môntoán!