toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng nào

*

Băng kép được cấu trúc dựa trên hiện tượng nào dưới đây?

A. Các chất rắn nở ra lúc nóng lên.B. Các chất rắn co lại khi giá đi.C. Các chất rắn không giống nhau giãn nở vì nhiệt khác nhau.D. Các chất rắn nở vì nhiệt ít.


*

*

Băng kép chuyển động dựa trên hiện tượng

A. Chất rắn nở ra lúc nóng lên

B. Hóa học rắn co hẹp khi rét đi

C. Chất rắn teo dãn vì chưng nhiệt ít hơn chất lỏng

D. Các chất rắn không giống nhau, teo dãn bởi nhiệt khác nhau


Chọn D

Vì băng kép được chế tác thành từ hai thanh sắt kẽm kim loại khác nhau, tán chặt vào nhau dọc từ chiều dài của thanh. Băng kép vận động dựa trên hiện tượng những chất rắn khác biệt co dãn bởi vì nhiệt không giống nhau.


băng kép chuyển động dựa trên hiện tượng nào ?

A . Chất rắn nở ra khi nóng lên

B. Chất rắn co lại khi rét mướt đi

C. Chất rắn teo dãn do nhiệt ít hơn chất lỏng

D. Những chất rắn khác biệt nở vì nhiệt khác nhau

giúp mình nha kết bn nhé
Xem thêm: Các Dạng Toán Về Phân Số Và Bài Tập Về Phân Số Lớp 6, Các Dạng Bài Tập Phân Số Lớp 6 Nâng Cao

1.Nêu công dụng của 2 nhiều loại ròng rọc

Dùng ròng rã rọc thắt chặt và cố định để kéo 1 đồ nặng 10kg thì lực keo tối thiểu bằng bao nhiêu?

2.Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của hóa học rắn

So sánh sự nở vị nhiệt của chất rắn với chất khí

3. Băng kép có kết cấu như cố nào ?

Nêu kết luận về băng kép.

Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng gì?

4. Nêu công dụng của những loại nhiệt độ kế

Nêu nguyên tắc buổi giao lưu của nhiệt kế

Các bn giúp mình với. Mai bản thân thi rồi. Đây là môn thứ lí nka :) :)

 


Câu 1 : trong số cách chuẩn bị xếp những chất nở bởi nhiệt từ ít đến những , phương pháp sắp xếp chính xác là :

A . Rắn,lỏng,khí B . Rắn,khí,lỏng C . Khí,lỏng,rắn D . Khí,rắn,lỏng

Câu 2 : lúc lợp nhà bằng tôn , người ta chỉ đóng góp đinh một đầu còn đầu tê để tự do là để :

A . Tiết kiệm chi phí đinh B . Tôn không biến thành thủng những lỗ C . Ngày tiết kiệm thời gian đóng D . Tôn dễ dàng co và giãn vì nhiệt

Câu 3 : lúc mở một lọ thủy tinh tất cả nút chất liệu thủy tinh bị kẹt , ta đang :

A . Hơ rét nút B . Hơ nóng cổ lọ C . Hơ nóng cả nút cùng cổ lọ D . Hơ nóng lòng lọ

Câu 4 : hiện tượng lạ nào sau đây sẽ xảy ra khi đun cho nóng một lượng hóa học lỏng ?

A . Trọng lượng của hóa học lỏng tăng B . Trọng lượng của hóa học lỏng tăng C . Thể tích của hóa học lỏng tăng D . Cả 3 hầu hết tăng

Câu 5 : Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng kỳ lạ :

A . Hóa học rắn nở ra khi nóng lên B . Chất rắn thu hẹp khi rét mướt đi C . Những chất rắn co dãn vày nhiệt ít hơn chất lỏng D . Các chất rắn không giống nhau co dãn vày nhiệt khác nhau

Câu 6 : trong những câu sau , câu phát biểu không nên là :

A . Chất lỏng nở ra khi nóng dần lên , thu hẹp khi rét mướt đi B . Những chất lỏng không giống nhau nở vì nhiệt không giống nhau C . Khi làm cho nóng một lượng hóa học lỏng , trọng lượng của khối hóa học lỏng không biến đổi D . Các chất khí khác biệt nở vì chưng nhiệt không giống nhau

Câu 7 : trong những câu đối chiếu nhiệt nhiệt độ chảy và nhiệt độ đông đặc của nước tiếp sau đây , câu làm sao đúng ?

A . Lạnh chảy > Đông đặc B . Rét chảy cũng có thể

Câu 8 : Trường vừa lòng nào sau đây không xẩy ra sự lạnh chảy ?

A . Vứt một cục nước đá vào một trong những cốc nước B . Đốt một ngọn nến C . Đốt một ngọn đèn dầu D . Đúc một cái chuông đồng