*
*
*
*
*
*
*
*

Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố tất cả số sản phẩm công nghệ tự thứu tự là 11, 19, 29 có điểm sáng gì tương tự nhau?


Nguyên tố M làm việc chu kì 3, nhóm IA. Yếu tắc G sinh hoạt chu kì 2, đội VIA. Vậy tổng cộng proton trong hạt nhân nguyên tử M cùng G là


X là một trong những nguyên tố phường Tổng số phân tử trong nguyên tử của nguyên tố X là 40. địa chỉ của X vào bảng tuần hoàn là


Các nguyên tố của group IIA trong bảng tuần trả có điểm sáng chung làm sao về cấu hình electron nguyên tử, mà lại quyết định tính chất hóa học tập của nhóm?


Cho cấu hình electron của những nguyên tố X1, X2, X3, X4 như sau

X1 : 1s22s22p63s1

X2 :1s22s22p63s23p1

X3 :1s22s22p63s23p64s2

X4 :1s22s22p63s2

Các nguyên tố sắt kẽm kim loại cùng nhóm bao gồm có


Cho các phát biểu sau:

(1) đội IIIA là tập hợp phần lớn nguyên tố mà lại nguyên tử gồm 3e hóa trị.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn có số nhóm a là

(2) trong phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Sắt là chất bị khử.

(3) toàn bộ các nguyên tố team IA gần như là sắt kẽm kim loại điển hình.

(4) trong 1 nhóm A, độ âm điện của các nguyên tố tăng mạnh theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

(5) Số electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố team B có tối đa bằng 2.

Xem thêm: Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Có Đúng 1 Cực Trị Trong Khoảng, Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Có Cực Trị

Số phát biểu không đúng là


Tổng số phân tử p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong những số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học với vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là


X và Y là hai sắt kẽm kim loại thuộc cùng một tổ A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết ZXY với ZX + ZY = 24. Phát biểu làm sao sau đó là không đúng?


Hòa tan trọn vẹn 7,30 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại kiềm X, Y (MX Y) thuộc hai chu kì thường xuyên vào 200 gam nước thu được dung dịch Z cùng 7,84 lít khí hidro (đktc). Nồng độ xác suất của YOH trong dung dịch Z là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.