Ban lãnh đạo công tác Bồi dưỡng liên tục đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-TrMN ngày thứ tư tháng 9 năm 2020 của ngôi trường MN Xuân Hải về bồi dưỡng tiếp tục cho cán cỗ quản lý, thầy giáo năm học tập 2020 - 2021. Kết quả có 20 cán cỗ và giáo viên hoàn thành kế hoạch BDTX; có một Gv không xong xuôi ( do new chuyển về)


UBND HUYỆN NGHI XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN XUÂN HẢI Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: /BC- TrMN Xuân Hải, ngày 5 tháng 5 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ kế hoạch công tác làm việc bồi dưỡng tiếp tục năm học 2020- 2021 của trường MN Xuân Hải;

Căn cứ hiệu quả bồi dưỡng liên tiếp của giáo viên, tác dụng đánh giá bán của tổ chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường. Nay đơn vị trường báo cáo kết quả công tác thực hiện BDTX như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Đội ngũ:

- tổng thể CBQL với GV: 21 người, vào đó:

+ Cán bộ quản lý: 03 người

+ Giáo viên: 18 người.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên mầm non

2. Thuận lợi và khó khăn khăn:

2.1. Thuận lợi:

- Trường update các văn phiên bản chỉ đạo đúng lúc của Bộ, Sở, phòng về công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Được sự quan lại tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản Nghi xuân về công tác bồi dưỡng thường xuyên, yêu cầu nhà trường đã có kế hoạch cụ thể tổ chức được cán bộ, cô giáo học tập các chuyên đề ngay từ đầu năm học, tổ chức triển khai sinh hoạt cụm trình độ chuyên môn để giao lưu và học hỏi đúc rút gớm nghiệm. BGH bên trường luôn luôn quan tâm, theo dõi với kiểm tra quy trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.

- Đội ngũ thầy giáo đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo nên 100%. Phần nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy lâu năm dày dặn. Chiến lược bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên thay thể, lựa chọn các nội dung Mô đun cân xứng để tự tu dưỡng sát cùng với thực tế quá trình giảng dạy. Đội ngũ thầy giáo có tinh thần trách nhiệm, tất cả ý thức tự học hỏi cải thiện trình độ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.

2.2. Khó khăn khăn:

- Một số giáo viên kĩ năng nắm bắt yêu cầu đổi mới phương thức giáo dục đem trẻ làm trung trọng tâm chưa linh hoạt cùng sáng tạo.

 - thời hạn học tập trung, bàn luận nhóm, xây dựng các tiết thực hành thực tế chưa nhiều, hiệu quả chưa cao.

- Việc áp dụng việc học lý thuyết các mô đun vận dụng vào những hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sản phẩm ngày công dụng chưa cao.

II. Hiệu quả thực hiện:

1. Công tác xây dựng kế hoạch BDTX năm học tập 2020 - 2021 .

- Ban chỉ huy công tác Bồi dưỡng tiếp tục đã thành lập kế hoạch số 11/KH-TrMN ngày 04 tháng 9 năm 2020 của trường MN Xuân Hải về bồi dưỡng liên tục cho cán cỗ quản lý, giáo viên năm học tập 2020 - 2021.

- Hiệu trưởng vẫn ra quyết định thành lập ban lãnh đạo công tác Bồi dưỡng liên tục năm học tập 2020- 2021 của trường: theo ra quyết định số 30/QĐ- TrMN ngày đôi mươi tháng 9 năm 2020.

- Hiệu trưởng đã tổ chức phê duyệt kế hoạch BDTX năm học 2020 - 2021 các tổ chuyên môn, của cán bộ quản lí, giáo viên, bao gồm nhận xét, tấn công giá rõ ràng từng nội dung.

2. Tình trạng triển khai tiến hành kế hoạch BDTX của 1-1 vị:

- Số lượng, phần trăm CBQL, thầy giáo tham gia tu dưỡng thường xuyên rất đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng: 20/21 người, tỉ lệ 95,2% ( do xác suất giáo viên đổi mới động)

 - số lượng CBQL, GV không gia nhập BDTX vừa đủ 3 ngôn từ bồi dưỡng: 1, tỷ lệ 4,7 %. ( lý do mới đưa vào trường)

- con số modun CBQL, chọn bồi dưỡng cho ngôn từ 3 là 2 mô dun ( 40 tiết): QLMN 3 với QLMN 4.

GV chọn bồi dưỡng cho câu chữ 3 là: mỗi thầy giáo học 2 môdun tương tự với 40 máu ( GVMN 02, GVMN 26)

3. Kết quả đánh giá chỉ BDTX của CBQL với GV (Có 02 mẫu đính kèm: mẫu M1; Phụ lục A)

III. Nhận xét, tấn công giá:

 1. Khía cạnh mạnh:

- 100% cán bộ, thầy giáo tham gia đều phải sở hữu kế hoạch tu dưỡng thưỡng xuyên cá nhân đã được phê duyệt; gồm sổ tham quan học tập thường xuyên như planer đã đề ra;

- 100% các tổ trình độ đều có vừa đủ hồ sơ về đề xuất đánh giá, xếp loại kết quả tự học bồi dưỡng tiếp tục của cô giáo trong tổ và tất cả lập biên bạn dạng họp tổ thống nhất khuyến cáo xếp loại giáo viên;

- 100% cán bộ, giáo viên hồ hết tham dự vừa đủ các buổi chuyên đề, report do các cấp tổ chức.

- Qua các mô đun học tập, giáo viên đã vắt chắc được các văn bạn dạng chỉ đạo của các cấp về chương trình giáo dục và đào tạo mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo qui định. Cụ chắc kiến thức, kĩ năng, cách biểu hiện qua những mô đun đã được học

- Cán bộ giáo viên tham gia học tập không thiếu thốn các văn bản theo kế hoạch.

- thông qua học tập gia sư có đk trao đổi, bàn thảo về hồ hết nội dung còn gặp mặt khó khăn trong vượt trình chăm lo giáo dục trẻ.

2. Mặt hạn chế:

- Có giáo viên bắt đầu về phải không gia nhập bồi dưỡng vừa đủ được những mô đun tận nhà trường.

- một số trong những giáo viên đang thời hạn nuôi con nhỏ dại nên việc bố trí sắp xếp thời hạn cho việc tự học, tự bồi dưỡng chưa nhiều, không thật sự áp dụng việc học tập BDTX một cách linh hoạt sáng chế trong vượt trình âu yếm giáo dục trẻ.

- một trong những giáo viên sổ học tập BDTX ghi chép chưa cẩn thận, nhiều năm dòng, chưa gạn lọc những vấn đề cốt lõi, những sự việc trọng tâm.

- Nguồn ngân sách đầu tư cho công tác BDTX còn hạn chế

3. Giải pháp khắc phục:

- Rút kinh nghiệm rõ ràng với giáo viên về kiểu cách ghi chép tiếp thu kiến thức BDTX; vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn âu yếm GD trẻ.

- bức tốc nâng cao nhấn thức đến cán cỗ quản lý, cô giáo về ý thức nhiệm vụ của bài toán tự học tập, từ bỏ bồi dưỡng.

Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Hệ Bài Tiết Nước Tiểu Có Cấu Tạo Như Thế Nào ? Hệ Bài Tiết Nước Tiểu Có Cấu Tạo Như Thế Nào

- tăng cường tổ chức các buổi report chuyên đề cho giáo viên tham luận, thảo luận từ đó ứng dụng vào thực tiễn chăm lo giáo dục trẻ.