Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (90.93 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Báo cáo kết quả thực hiện quyết định 217 218

chủ yếu trị (khóa XI), quy định dân chủ ở cơ sở, nghị quyết số 25-NQ/TW, NQTW 7 (khóaXI) “ Về tăng cường và thay đổi sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận trongtình hình mới”. Đồng thời vạc động trào lưu thi đua học hành và tuân theo tấm gươngđạo đức hồ chí minh trong toàn Hội tất cả hiệu quả. Tăng tốc nắm bắt tình hình đờisống, tâm tư tình cảm nguyện vọng của cán bộ, hội viên cùng Nhân dân, khuyến nghị với những ngành cóthẩm quyền giải quyết và xử lý các vấn đề, cơ chế liên quan cho quyền và công dụng của cán bộ,hội viên cùng Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính quyền trong sạch, vữngmạnh.1II- kết quả thực hiện nay Quy chế, Quy định.1. Công tác làm việc tuyên truyền:Hàng năm Hội CCB huyện chén bát Xát đã dính sát trọng trách chính trị của thị trấn vàcủa ủy ban nhân dân tổ chức tuyên truyền, vận tải cán bộ, hội viên, những tầng lớp nhân dân tíchcực thâm nhập các trào lưu thi đua yêu thương nước, các cuộc vận động; thực hiện có hiệu quảviệc “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và những cuộc vận động“Toàn dân cấu kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu vực dân cư”, “ Ngày vì người nghèo”,“Chung sức xây dừng nông buôn bản mới”…thu hút phần đông cán bộ, hội viên và các tầnglớp quần chúng. # tham gia, hướng đến các mục tiêu cải thiện đời sống vật chất tinh thần,chăm lo và bảo đảm an toàn quyền và ích lợi hợp pháp, quang minh chính đại của hội viên và quần chúngnhân dân. Làm tốt công tác thi đua khen thương, biểu dương nhân rộng gương “Ngườitốt, việc tốt”, điển hình nổi bật “Dân vận khéo” bên trên các nghành đời sống, thường xuyên đônđốc, chất vấn việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi cácmục tiêu phạt triển tài chính xã hội, an toàn quốc phòng của Đảng cỗ huyện chén bát Xát đềra.Thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thị trấn tổchức tuyên truyền, Nghị quyết tw 7 (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng so với công tác chuyển động quần bọn chúng trong tình trạng mới”; đưa ra quyết định 217, 218QĐ/TW của cục chính trị về quy chế thống kê giám sát và phản biện làng hội của chiến trường Tổ quốcViệt Nam, những đoàn thể chủ yếu trị - làng mạc hội với nhân dân tham gia góp ý tạo ra Đảng,
3cấp đến toàn bộ cán bộ, hội viên trên địa phận huyện hiệu quả sau một thời gian triển khaithực hiện tại đã gồm 1367 chủ kiến của cán bộ, hội viên tham gia góp ý vào dự thảo cỗ luậtDân sự (sửa đổi).III- dấn xét chung1. Ưu điểm- Qua 03 năm tiến hành các Quy chế, Quy định của bộ Chính trị (khóa XI) đãnâng cao nhân thức cho cán bộ, hội viên về trọng trách trong thực hiện công dụng giámsát, phản bội biện làng mạc hội, góp ý sản xuất Đảng, chính quyền của khía cạnh trận, những đoàn thểchính trị - xóm hội.- Hội CCB trường đoản cú huyện mang đến cơ sở luôn phát huy vai trò giám sát, phản bội biện thôn hộicủa tổ chức triển khai thành viên chiến trường tổ quốc và những đoàn thể trong xử lý thủ tục hànhchính; phối hợp tính toán thủ tục hành chủ yếu tại các phần tử “một cửa”.- Thực hiện tốt công tác phối phù hợp với Mặt trận nước nhà và các đoàn thể bao gồm trị thôn hội huyện, tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, tiến công giá công dụng thực hiện tại “Quy chếgiám tiếp giáp và bội nghịch biệt buôn bản hội của chiến trận Tổ quốc vn và những đoàn thể chủ yếu trị - xãhội” với “Quy định về việc Mặt trận non sông Việt Nam, những đoàn thể bao gồm trị - xóm hội vàNhân dân thâm nhập góp ý xuất bản Đảng, xây dựng chính quyền” của bộ Chính trị (khóaXI); việc tiến hành quy chế dân công ty ở cơ sở; việc tiến hành đầy đủ, chính xác các quyđịnh của quy định về chế độ, chế độ đối cùng với cán bộ, hội viên cùng Nhân dân, gópphần củng cố lòng tin của hội viên, sum vầy và nhân dân với Đảng, với chính quyềntại những đơn vị ngơi nghỉ cơ sở.2. Hạn chếViệc tổ chức học tập, cửa hàng triệt Quy chế, mức sử dụng và phát hành các văn phiên bản đểtriển khai thực hiện ở một số tổ chức hội các đại lý còn chậm.Việc xây dựng các chuyên trang, thể loại trên các phương tiện thông tin đạichúng nhằm mục đích phổ biến hóa Quy chế, Quy định của cục Chính trị với phản ánh công tác triểnkhai, kết quả thực hiện tại địa phương, đại lý chưa nhiều.Phối hợp giữa các Ban ngành đoàn thể có tương quan trong công tác tính toán và
Nơi nhận:- Ban Dân vận HU ;- giữ Hội CCB huyện.Hồ Khánh Vinh5


Tài liệu liên quan


*
báo cáo tình hình triển khai các chỉ tiêu dự toán 2 719 0
*
Trình tự truy thuế kiểm toán vốn bởi tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại công ty kiểm toán VAE 78 1 6
*
*
báo cáo tình hình triển khai kế hoạch 9 tháng đầu xuân năm mới và phương hướng trọng trách 3 tháng thời điểm cuối năm 2012 15 1 0
*
báo cáo tình hình tiến hành chương trình technology thông tin năm 2004 10 930 0
*
báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 58- Ct 7 925 0
*
report tình hình triển khai kế hoạch giá cả ứng dụng technology thông tin năm 2010 với dự kiến planer năm 2011 3 549 0
*
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2010 17 968 0
*
báo cáo tổ chức thực hiện hoạt đông tủ sách 44 601 0
*
report tình hình tiến hành công cầu Cedaw của nước ta 101 1 4
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về
Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Phát Ra Quang Phổ Vạch Phát Xạ ? Chất Nào Sau Đây Phát Ra Quang Phổ Vạch Phát Xạ

(57.5 KB - 5 trang) - bao cao ket qua thuc hien công dụng triển khai quyết định 217 QĐTW và ra quyết định 218 QĐTWngày 12122013