Điều kiện xác minh của biểu thức (dfracsqrt x + 1x – sqrt x ) là gì?; Biểu thức (sqrt 1 – 2x ) xác minh khi nào? … trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương I Đại số. Xem Đề và đáp án rất đầy đủ phía bên dưới đây


Bạn đang xem: Biểu thức căn 1-2x xác định khi

*

Bài 1. (7đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Biểu thức (sqrt 1 – 2x ) xác định khi

A.(x ge dfrac12) B. (x le dfrac12)

C. (x > dfrac12) D. (x 0,x e 1)

C. (x ge 0) D. (x ge 0,x e 1)

Câu 3. Biểu thức (sqrt dfrac1x – 1 + sqrt 2 – x ) tất cả nghĩa khi

A.(x > 2) B. (x Quảng cáo


C. ( pm (sqrt 3 – sqrt 2 )) D. 1

Câu 6. Tác dụng của phép tính ((2sqrt 3 + sqrt 2 )(2sqrt 3 – sqrt 2 )) là

A.(4sqrt 3 ) B. (2sqrt 2 )

C. 10 D. 14

Câu 7. Cực hiếm của biểu thức (1 over 2 + sqrt 3 – 1 over 2 – sqrt 3 ) bằng

A.4 B. 0

C. ( – 2sqrt 3 ) D. (2sqrt 3 )

Câu 8. Quý hiếm của biểu thức (sqrt 3 – sqrt 48 + sqrt 12 ) là

A.( – sqrt 3 ) B. (sqrt 3 )

C. ( – 2sqrt 3 ) D. (2sqrt 3 )
Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Cuối Kì 2 Lớp 10, Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết

Quảng cáo


Câu 9. Quý giá của biểu thức (sqrt (1 – sqrt 2 )^2 – sqrt (1 + sqrt 2 )^2 ) là

A.0 B. -2

C.( – sqrt 2 ) D. ( – 2sqrt 2 )

Câu 10. Giá trị của biểu thức ()(left( sqrt 27 – 3sqrt dfrac43 + sqrt 12 ight):sqrt 3 ) bằng

A.(sqrt 3 ) B. (2sqrt 3 )

C. ( – 2sqrt 3 ) D.3

Câu 11. Quý hiếm của biểu thức ()(dfracsqrt 5 sqrt 80 .dfracsqrt 90 sqrt 10 ) bằng

A.16 B.0,75

C. 4 D. 0,25.

Câu 12. Kết quả rút gọn gàng của biểu thức (dfracsqrt x^2 – 6x + 9 x – 3) cùng với (x > 3) là

A.-1 B. 1

C. ( pm 1) D. Hiệu quả khác.

Câu 13. Tác dụng rút gọn gàng của biểu thức (x^2y^2.sqrt dfrac9x^2y^4 ) cùng với x

A. (3xy) B.(x^2y)

C. (-3x) D. (-3xy.)

Câu 14. Toàn bộ các cực hiếm của x vừa lòng (sqrt 4x^2 + 4x + 1 = 7) là

A. (x=3) B. (x = dfrac – 72)

C. (x=-3) D. (x=-4;x=3.)

Bài 2. (3đ) Điền x vào cột đúng hoặc sai mang đến thích hợp

Khẳng định

Đúng

Sai

Số 0 là căn bậc hai số học tập của 0

Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức (sqrt x^2 + 4x + 5 ) là 5

Với a>b>0 thì (sqrt a – sqrt b
Với a>0 và b>0 thì (sqrt a + sqrt b > sqrt a + b )

Với hồ hết số a, ta tất cả (sqrt a^2 = a)

(sqrt dfracab = dfracsqrt a sqrt b ) với tất cả a cùng b

*

Bài 1. (7đ) từng câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm

Câu12345
Đáp ánBBCCA
Câu678910
Đáp ánCCABD
Câu11121314
Đáp ánBBCD

Bài 2. (3 điểm ) mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm

Khẳng định

Đúng

Sai

Số 0 là căn bậc nhì số học của 0

×

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (sqrt x^2 + 4x + 5 ) là 5

×

Với a>b>0 thì (sqrt a – sqrt b với a>0 cùng b>0 thì (sqrt a + sqrt b > sqrt a + b )

Lịch thi đấu World Cup