Gia cat Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh. Cho tới tận bây giờ, sau gần 2 nghìn năm, phần lớn triết lý trong biện pháp hiểu lòng bạn khác của Gia mèo Lượng vẫn có đầy tính thực tế giúp cho không ít nhà lãnh đạo thành công xuất sắc trong việc hiểu fan và dùng người.

Bạn đang xem: Bộ sách tướng uyên của gia cát lượng

Bạn vẫn xem: bộ sách tướng uyên của gia mèo lượng


*

Thuật coi tướng không chỉ có xem nhân diện mà hơn nữa coi trọng tầm giá phách, tài năng, đạo đức. Nhưng phần lớn thứ ko thể tự nhiên và thoải mái mà có, thông thường phải tu dưỡng, rèn luyện cơ mà thành. Một nhân vật là phải có đầy đủ “tài, đức, trí, dũng, chính, tín”.

“Tri nhân, trị diện, bất tri tâm”, nếu gặp gỡ một người, chúng ta có thể xét diện mạo mặt ngoài, dựa vào thuật xem tướng mạo biết được một trong những phần tính cách, cũng bắt buộc nào hiểu rằng tâm, đức, tài năng, trí tuệ thật sự của người đó.

Khi còn sinh sống núi Ngọa Long, ông sẽ viết ra bộ sách “Tướng Uyên” trong số đó có chỉ dẫn nhận xét về tính cách con tín đồ như sau: “Tính người thật cực nhọc hiểu. Dung mạo bất nhất, hành vi trăm nghìn lối. Kẻ trông nhân từ nhu thuận nhưng vô đạo, kẻ hiệ tượng cung kính mà trong lòng trí trá vô lễ. Kẻ trông hết sức hùng dũng tuy thế lại hèn sợ. Kẻ có vẻ như thật tận lực nhưng mà rất bất trung”.

Vì vậy, sẽ giúp các bậc “chính nhân quân tử” gọi thấu được lòng người, Gia cát Lượng đang viết riêng một chương có tên là “Tri nhân” (hiểu người) cho bộ sách Tướng Uyên của mình trong đó ông đưa ra 7 cách để hiểu được lòng người khác ví như sau:

Đem điều nên lẽ trái hỏi họ để biết “chí hướng”.Lấy lý luận dồn bọn họ vào thế túng thiếu để biết “biến thái”.Lấy mưu trí trị họ để trông thấy “kiến thức”.Nói mang lại họ phần lớn nỗi trở ngại để xét “đức dũng”.Cho họ uống rượu say nhằm dò “tâm tính”.Đưa bọn họ vào lợi lộc để biết tấm lòng “liêm chính”.Hẹn quá trình với họ để đo “chữ tín”.

Nhờ phần đa phép demo rất có ích này cơ mà Gia mèo Lượng đã hỗ trợ cho Thục vương lưu Bị chọn lựa ra những người dân có đầy đủ cả tài, đức, trí, dũng, chính, tín; xây dựng nên triều đại công ty Thục hùng mạnh, sánh ngang với nhị cường quốc sát bên là Ngụy với Ngô.

Xem thêm: Đường Hầm Giao Thông Dưới Biển Măng Sơ, Tìm Hiểu Về

Giờ đây, sau gần 2000 năm, những triết lý này vẫn sở hữu đầy tính thực tiễn; vận dụng cách 7 biện pháp trên của Gia cát Lượng vào cuộc sống đời thường ngày nay để giúp bạn vừa coi nhân diện, vừa biết phương pháp thử tâm, đức, trí tuệ, tài năng của một người; để kiếm được một fan đồng hành, một đối tác làm ăn giỏi trong cuộc sống, đổi thay nhà chỉ huy thành công.