*

*

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định phương pháp Ôm

Câu 1 trang 6 SBT vật Lí 9

Trên hình 2.1 vẽ vật thị màn trình diễn sự phụ thuộc của cường độ loại điện vào hiệu điện cố kỉnh của tía dây dẫn khác nhau.

Bạn đang xem: Bt vật lý 9 bài 2

*

a) Từ đồ vật thị, hãy xác minh giá trị cường độ dòng điện chạy qua từng dây dẫn lúc hiệu điện nuốm đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3 V

b) Dây dẫn nào bao gồm điện trở to nhất? phân tích và lý giải bằng bố cách không giống nhau

Lời giải:

a) Từ trang bị thị, khi U = 3V thì:

I1 = 5mA = 0,005 A và R1 = U/I1 = 3/0,005 = 600Ω.

I2 = 2mA = 0,002 A với R2 = U/I2 = 3/0,002 = 1500Ω

I3 = 1mA = 0,001 A cùng R3 = U/I3 = 3/0,001 = 3000Ω

b) bố cách xác định điện trở bự nhất nhỏ tuổi nhất:

Cách 1: Từ tác dụng đã tính sinh hoạt trên (sử dụng định dụng cụ Ôm) ta thấy dây dẫn 3 gồm điện trở bự nhất, dây dẫn 1 gồm điện trở nhỏ dại nhất

Cách 2: Từ thứ thị, không đề nghị tính toán, ở thuộc 1 hiệu năng lượng điện thế, dây dẫn làm sao cho chiếc điện chạy qua có cường độ lớn số 1 thì điện điện trở của dây đó nhỏ nhất. Ngược lại, dầy dẫn nào cho mẫu điện chạy qua có cường độ nhỏ dại nhất thì dây đó bao gồm điện trở bự nhất.

Cách 3:

Ta có thể viết: 

*

 → R là nghịch đảo của thông số góc của những đường thẳng tương ứng trên vật dụng thị. Đồ thị của dây nào tất cả dộ nghiêng các so trục nằm theo chiều ngang (trục OU) thì có hệ số góc bé dại hơn thì có điện trở khủng hơn.

Câu 2 trang 6 SBT đồ Lí 9

Cho điện trở R = 15Ω

a) khi mắc năng lượng điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó bao gồm cường độ bao nhiêu?

b) muốn cường độ mẫu điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A đối với trường hòa hợp trên thì hiệu điện rứa đặt vào nhị đầu năng lượng điện trở khi đó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Cường độ loại điện qua điện trở là: I = U/R = 6/15 = 0,4A.b) Cường độ dòng điện tăng thêm 0,3A có nghĩa là I = 0,7A.

Khi kia hiệu điện cố gắng là: U = I × R = 0,7 × 15 = 10,5V.

Câu 3 trang 6 SBT đồ vật Lí 9

Làm thí nghiệm điều tra sự nhờ vào của cường độ loại điện vào hiệu điện thay đặt thân hai đầu năng lượng điện trở lúc đó là bao nhiêu

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

a) Vẽ sơ đồ trình diễn sự phụ thuộc vào của I vào U

b) nhờ vào đồ thị đó ở câu a, hãy tính năng lượng điện trở của đồ vật dẫn nếu bỏ qua những không nên số trong phép đo

Lời giải:

a) Đồ thị màn trình diễn sự dựa vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện cụ được vẽ như hình vẽ.

*

b) b. Điện trở của trang bị dẫn:

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

R (Ω)

-

4,84

4,92

5,00

4,65

5,03

5,06

Giá trị mức độ vừa phải của năng lượng điện trở:

*

= 4,92Ω ≈ 5Ω

Nếu bỏ qua mất sai số của những phép đo, điện trở của dây dẫn là: R = 5Ω

Đáp số: R = 5Ω

Câu 4 trang 7 SBT thứ Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ thứ như hình 2.2, điện trở R1 = 10Ω, hiệu điện cầm giữa hai đầu đoạn mạch là U_MN = 12V

*

a) Tính cường độ chiếc điện I1chạy qua R1

b) không thay đổi I1= 12V, cụ điện trở R1bằng điện trở R2, khi ấy ampe kế (1) chỉ quý giá I2 = I1/2 . Tính điện trở R2

Tóm tắt:

R1 = 10Ω, UMN = 12V.

a) I1= ?; b) I2= I1/2 ; R2 = ?

Lời giải:

a. Cường độ chiếc điện chạy qua R1là:

*

b. Điện trở R2:

*

Đáp số: 1,2A; 20Ω

Câu 5 trang 7 SBT thiết bị Lí 9

Điện trở của một dây dẫn nhất định bao gồm mối quan hệ dựa vào nào bên dưới đây?

A. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cầm đặt vào nhì đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ loại điện chạy qua dây dẫn

C. Không dựa vào vào hiệu điện chũm đặt vào nhì đầu dây dẫn

D. Bớt khi cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn giảm

Lời giải:

Chọn C. Không nhờ vào vào hiệu điện cụ đặt vào nhị đầu dây dẫn

Câu 6 trang 7 SBT thiết bị Lí 9

Khi đặt một hiệu điện núm U vào nhì đầu một năng lượng điện trở R thì loại điện chạy qua nó bao gồm cường độ là I. Hệ thức nào bên dưới đây thể hiện định phương tiện Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Lời giải:

Chọn B

Định giải pháp Ôm

Phát biểu: Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cầm cố đặt vào nhị đầu dây với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

Công thức:

*

(trong đó: U là hiệu điện gắng đặt vào nhị đầu dây, R là điện trở dây dẫn, I là cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn).

Câu 7 trang 7 SBT vật dụng Lí 9

Đơn vị nào dưới đấy là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω)

B. Oát (W)

C. Ampe (A)

D. Vôn (V)

Lời giải:

Chọn A. Ôm (Ω)

Câu 8 trang 7 SBT trang bị Lí 9 

Trong thí nghiệm khảo sát điều tra định luật pháp Ôm, có thể làm đổi khác đại lượng nào trong các các đại lượng bao gồm hiệu năng lượng điện thế, cường độ cái điện, điện trở dây dẫn?

A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế.

B. Chỉ đổi khác cường độ chiếc điện

C. Chỉ biến hóa điện trở dây dẫn

D. Cả tía đại lượng trên

Lời giải:

Chọn A

vì điện trở của dây dẫn luôn không gắng đổi, chỉ có thể biến đổi hiệu điện vắt rồi đo cường độ cái điện theo từng hiệu điện rứa khác nhau.

Câu 9 trang 8 SBT thiết bị Lí 9 

Dựa vào cách làm R = U/I có học viên phát biểu như sau: “Điện trở của dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện gắng giữa nhị đầu dây với tỉ lệ nghịch với cường độ cái điện chạy qua dây”. Tuyên bố này đúng tốt sai? vì chưng sao?

Lời giải:

Phát biểu trên không nên vì: Điện trở phụ thuộc vào thực chất của đồ dẫn, không dựa vào vào cường độ chiếc điện cùng hiệu điện thế.

Câu 10 trang 8 SBT thiết bị Lí 9

Đặt hiệu điện nuốm 6V vào nhị đầu một năng lượng điện trở thì chiếc điện đi qua điện trở tất cả cường độ 0,15A.

a) Tính trị số của cái điện này

b) ví như tăng hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu điện trở này lên thành 8V thì trị số của điện trở này có thay đổi không? Trị số của nó lúc ấy là bao nhiêu? dòng điện đi qua nó khi bao gồm cường độ là bao nhiêu?

Tóm tắt:

a) U1= 6V; I1= 0,15 A; R1 = ?

b) U2= 8V; R2= ?; I2 = ?

Lời giải:

a) Trị số của điện trở:

*

b) giả dụ tăng hiệu điện gắng đặt vào nhì đầu điện trở là 8V thì năng lượng điện trở hôm nay không biến hóa do năng lượng điện trở chỉ phụ thuộc vào hình dạng, kích thước và vật liệu làm điện trở → R2= 40Ω

Cường độ loại điện qua R: 

*

Đáp số: a) 40 Ω; b) 0,2 A

Câu 11 trang 8 SBT trang bị Lí 9

Giữa nhị đầu một điện trở R1 = 20Ω có một hiệu điện nạm là U = 3,2V.

a) Tính cường độ cái điện I1đi qua điện trở này lúc đó

b) không thay đổi hiệu điện vắt U đã đến trên đây, nạm điện trở R1bằng năng lượng điện trở R2sao cho cái điện đi qua R2 có độ mạnh T2 = 0,8I1. Tính R2.

Xem thêm: H2So3 Là Axit Mạnh Hay Yếu, H2So3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; U = 3,2 V;

a) I1= ?

b) I2= 0,8I1; R2= ?

Lời giải:

a) Cường độ loại điện qua điện trở: 

*

b) Ta tất cả : I2= 0,8I1= 0,8 × 0,16 = 0,128A.

⇒ Điện trở qua R2 là: 

*

Đáp số: a) 0,16 A; b) 25 Ω

Câu 12 trang 8 SBT trang bị Lí 9

Trên hình 2.3 gồm vẽ đồ gia dụng thị trình diễn sự dựa vào của cường độ cái điện vào hiệu điện thế đối với hai năng lượng điện trở R1 và R2

*

a) Từ thiết bị thị này hãy tính trị số các điện trở R1và R2

b) Tính cường độ cái điện I1, I2tương ứng trải qua mỗi điện trở khi lần lượt để hiệu điện cụ U = 1,8V vào nhì đầu mỗi năng lượng điện trở đó