Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Al + ca(oh)2 + h2o

*

*Hoàn thành chuỗi phản ứng sau( viết phương trình)

a, Ca - CaO-Ca(OH)2-CaCO3-CaCl2-Ca(NO3)-CacO3-COSO4

b, FeS2-SO2-SO3-H2SO4-CuSO4-Cu(OH)2-CuCl2-FeCl2-Macl2

c, Al-Al2O3-AL-AlCl3-Al(NO3)3-Al(OH)3-Al2C3-Al2(SO4)3-BaSO4


Viết PTHH theo sơ đồ gửi hóa sau:

a) K →K2O→KOH→K2SO4→KCl

b) Al→Al2O3→AlCl3→Al(OH)3→Al2O3→Al2(SO4)3

c) Ca→Ca(OH)2→CaCl2→Ca3(PO4)2→CaSO4


Có các chất sau:Na2S,MgSO4,KHSO3,CU(OH)2,NA2CO3,KOH,H2S,AL(OH)3,PbSO4,HgO,Fe2(SO4)3,Mg(OH)2, ZnO,CO2,SO3,H2SO4,HBr,Ca(NO3)2 KH2PO3,Ca(NO3)2,PbO,K2SO3, HNO3,HCL,P2O5

Hãy khẳng định chất làm sao là: oxi,bazo,muối,phân loại,gọi tên các chất đó


Câu 1: khi tăng nhiệt độ thì độ tung của chất rắn trong nước đổi khác như vậy nào?

a. đều giảm

b. Phần lớn giảm

c. Phần đông tăng

d. đa số tăng

Câu 2: trong chống thí ngiệm người ta pha chế khí O2 bằng cách nhiệt phân KClO3 xuất xắc KMnO4 hoặc KNO3. Vị lí bởi nào sau đây?

a. Giàu oxi và dễ phân hủy ra oxi

b. Dễ dàng kiếm, tốt tiền

c. Cân xứng với trang bị hiện đại

d. Ko độc hại

Câu 3: cho các kim nhiều loại Zn, Fe, Al, Sn. Nếu như lấy cùng số mol kim ***** công dụng với axit HCl dư thì sắt kẽm kim loại nào giải phóng nhiều H2 tốt nhất ?

a. Fe

b. Al

c. Sn

d. Zn

Câu 4: cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Hàng bazơ tung trong nước tạo thành thành dung dịch kiềm là

a. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

b. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

c. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

d. Ca(OH)2, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2

Câu 5: trong những chất dưới đây chất nào khiến cho quỳ tím hóa xanh?

a. Axit

b. Nước

c. Nước vôi

d. Rượu (cồn)


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học tập kỳ II
2
0

Bạn Hải Hà viết cách làm hoá học tập như sau :Ca2(PO4)3 ; AgCl3 ; ZnO ; Al(OH)2 ; CaHCO3 ; Ca(OH)2 ; NaHCO3 ; Na2PO4 ; Al3(SO4)2 ; Cu(OH)2 ; K(OH)2 ; Mg2O . Theo em bí quyết nào viết đúng, CTHH như thế nào viết không đúng . Em chữa trị lại mang đến CTHH đúng


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học kỳ II
2
0
+Fe3O4+b)+Al+HCL+---->+AlCl3++H2+c)+Al++Fe3O4+----->+Al2O3++Fe+d)+KCLO3+---->+KCL+O2+e)+Ca++H2O+--->+Ca(OH)2+++H2+f)+H2++Fe3O4+----->+Fe++H2O">

Hoàn thành những phương trình sau :

a) sắt + O2 ----> Fe3O4

b) Al+HCL ----> AlCl3 +H2

c) Al+ Fe3O4 -----> Al2O3 +Fe

d) KCLO3 ----> KCL+O2

e) Ca+ H2O ---> Ca(OH)2 + H2

f) H2 +Fe3O4 -----> Fe+ H2O


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học kỳ II
3
1

Chọn hệ số và CTHH tương thích đặt vào đông đảo chỗ bao gồm dấu chấm hỏi trong các phương trình hóa học sau:a) ? CaO + ? HCl → CaCl2 + ?b) ?Al + ? → 2Al2O3c) FeO + co → ? + CO2d) ?Al + ?H2SO4 →Al2(SO4)3 + ?H2e) BaCl2 + ?AgNO3 →Ba(NO3)2 + ?f) Ca(OH)2 + ?HCl → ? + 2H2Og) 3Fe3O4 + ?Al → ?Fe + ?h) Ca(OH)2 + CO2 → ? + H2Oi) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + ?


Lớp 8 hóa học Ôn tập học kỳ II
2
0

Dãy gồm những bazơ tan:

a) NaOH,KOH,Ca(OH)2

b) KOH,Ba(OH)2,Cu(OH)2

c) NaOH,Mg(OH)2,Ca(OH)2

d) Fe(OH)3,KOH,Cu(OH)2


Lớp 8 hóa học Ôn tập học kỳ II
1
0

1, trong số chất sau đây (Fe,Ag,ZnO,CO_2,K_2O,H_2SO_4,FeSO_4,Caleft(OH ight)_2,BaO,SO_3,Alleft(OH ight)_3)

Chất nào tác dụng với

a, (H_2O)

b, NaOH

c, HCl


Lớp 8 hóa học Ôn tập học tập kỳ II
3
0

Lớp học tập trực đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến đường

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Tuệ Minh Nghĩa Là Gì - Tên Con Nguyễn Tuệ Minh Có Ý Nghĩa Là Gì

Khoá học trên OLM (olm.vn)