Mệnh đề và tập hợp phía trong chương mở đầu của sách giáo khoa đại số lớp 10, để học xuất sắc toán 10 những em cần nắm rõ kiến thức tức thì từ bài học đầu tiên.

Bạn đang xem: Các bài tập mệnh đề


Mệnh đề và tập hợp phía trong chương mở đầu của sách giáo khoa đại số toán 10, nhằm học tốt toán 10 các em cần nắm rõ kiến thức tức thì từ bài học đầu tiên. Vày vậy trong bài viết này bọn họ cùng ôn lại kỹ năng Mệnh đề và áp dụng giải một số trong những bài tập.

I. Triết lý về Mệnh đề

1. Mệnh đề là gì?

- Định nghĩa: Mệnh đề là 1 trong câu khẳng định ĐÚNG hoặc SAI.

- Một mệnh đề cần yếu vừa đúng hoặc vừa sai.

2. Mệnh đề che định

- mang đến mệnh đề , mệnh đề "không nên " gọi là mệnh đề đậy định của bao phủ định của , ký hiệu là .

- Nếu  đúng thì  sai, nếu  sai thì  đúng.

3. Mệnh đề kéo theo cùng mệnh đề đảo

- đến hai mệnh đề  và , mệnh đề "nếu  thì " gọi là mệnh đề kéo theo, ký hiệu là ⇒P⇒Q">.

- Mệnh đề ⇒Q không nên khi  đúng  sai.

- mang lại mệnh đề ⇒, lúc ấy mệnh đề ⇒Q⇒P"> gọi là mệnh đề đảo của ⇒Q⇒P.">.

- Nếu ⇒Q đúng thì:

◊ p là đk ĐỦ để sở hữu Q

◊ Q là đk CẦN để sở hữu P

4. Mệnh đề tương đương

- mang đến hai mệnh đề  và , mệnh đề " nếu và chỉ còn nếu " gọi là mệnh đề tương đương, cam kết hiệu là ⇔P⇔Q">.

- Mệnh đề ⇔P⇔Q"> đúng lúc cả ⇒P⇒Q">và ⇒Q⇒P"> cùng đúng.

* Chú ý: "Tương đương" còn gọi bằng những thuật ngữ khác như "điều kiện phải và đủ", "khi và chỉ còn khi", "nếu và chỉ nếu".

5. Mệnh đề đựng biến

- Mệnh đề chứa biến là một câu xác minh chứa trở thành nhận quý hiếm trong một tập X nào đó mà với mỗi quý giá của biến đổi thuộc X ta được một mệnh đề.

6. Các kí hiệu ∀, ∃ và mệnh đề che định của mệnh đề gồm chứa kí hiệu ∀, ∃ 

- Kí hiệu ∀ : hiểu là cùng với mọi; cam kết hiệu ∃ phát âm là tồn tại.

- bao phủ định của mệnh đề 

*
 là mệnh đề
*
.

- bao phủ định của mệnh đề 

*
 là mệnh đề
*

II. Các dạng bài bác tập toán về Mệnh đề và cách thức giải

Dạng 1: xác định mệnh đề cùng tính trắng đen của mệnh đề

* Phương pháp:

- nhờ vào định nghĩa mệnh đề xác định tính phải trái của mệnh đề đó

- Mệnh đề đựng biến: kiếm tìm tập D của các biến x nhằm p(x) đúng hoặc sai

 Ví dụ 1: những câu sau đây, câu như thế nào là mệnh đề, câu nào không hẳn là mệnh đề? ví như là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề kia đúng giỏi sai.

a) Trời từ bây giờ đẹp quá!

b) Phương trình x2 - 3x +1 = 0 vô nghiệm.

c) 15 không là số nguyên tố.

d) hai phương trình x2 - 4x + 3 = 0 với

*
 có nghiệm chung.

e) Số Π có to hơn 3 hay không?

f) Italia vô địch Worldcup 2006.

g) nhị tam giác cân nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng có diện tích bằng nhau.

h) Một tứ giác là hình thoi khi còn chỉ khi nó bao gồm hai đường chéo vuông góc với nhau.

* hướng dẫn:

- Câu a) câu e) ko là mệnh đề (là câu cảm thán, câu hỏi?)

- Câu c) d) f) h) là mệnh đề đúng

- Câu b) câu g) là mệnh đề sai

 Ví dụ 2: Xác định tính đúng sai của những mệnh đề sau

a) 2 là số chẵn

b) 2 là số nguyên tố

c) 2 là số thiết yếu phương

* hướng dẫn:

a) Đúng

b) Đúng (2 phân tách hết cho một và chủ yếu nó buộc phải là số nguyên tố)

c) không đúng (số chủ yếu phương có những chữ số tận thuộc là 0, 1, 4, 5, 6, 9)

 Ví dụ 3: Điều thiết yếu ký hiệu ∀ và ∃ và để được mệnh đề đúng

a) ∀x ∈ R: 2x + 5 = 0

b) ∀x ∈ R: x2 - 12 = 0

* hướng dẫn:

a) ∃x ∈ R: 2x + 5 = 0

b) ∃x ∈ R: x2 - 12 = 0

 Dạng 2: Các phép toán về mệnh đề - phủ định mệnh đề

* Phương pháp:  Dựa vào định nghĩa các phép toán

+) 

*

+) 

*

+) 

*

+)

*

 Ví dụ 1: Nêu mệnh đề lấp định của các mệnh đề sau, cho thấy thêm mệnh đề này đúng hay sai?

P: "Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau".

Q: "66 là số nguyên tố".

R: Tổng nhì cạnh của một tam giác to hơn cạnh còn lại

S: "3>-2"

K: "Phương trình x4 - 2x2 + 2 = 0 có nghiệm"

H: 

*

* hướng dẫn:

- Ta bao gồm mệnh đề bao phủ định là:

 : "Hai đường chéo cánh của hình thoi không vuông góc cùng với nhau"; mệnh đề này SAI

 : "66 không phải là số nguyên tố"; mệnh đề này ĐÚNG

 : "Tổng hai cạnh của một tam giác nhỏ tuổi hơn hoặc bằng cạnh còn lại", mệnh đề này SAI

 

*
: "3≤-2"; mệnh đề này SAI

 

*
: "Phương trình x4 - 2x2 + 2 = 0 vô nghiệm"; mệnh đề này SAI

 

*
:
*
; mệnh đề này ĐÚNG

 Ví dụ 2: Phủ định của những mệnh đề sau

A: n chia hết đến 2 và phân tách hết cho 3 thì n chia hết cho 6.

B: ΔABC vuông cân nặng tại A

C: √2 là số thực

* hướng dẫn:

 

*
: n không chia hết mang lại 2 hoặc không chia hết cho 3 thì n không phân tách hết mang đến 6.

 

*
: ΔABC ko vuông cân nặng tại A ⇔ ΔABC không vuông hoặc không cân tại A.

 

*
: √2 không là số thực ⇔ 
*

 Ví dụ 3: Phủ định của các mệnh đề sau và cho thấy tính đúng sai.

P: ∀x ∈ R: x2 + 2 > 0

Q: ∃x ∈ R: x3 + x2 + x + 2 ≠ 0

R: ∀A, ∀B: A∩B⊂A

* phía dẫn:

 : ∃x ∈ R: x2 + 2 ≤ 0 ; mệnh đề này SAI

 : ∀x ∈ R: x3 + x2 + x + 2 = 0 ; mệnh đề này SAI

 R: ∀A, ∀B: A∩B⊂A ⇔ ∀x∈A∩B ⇒x∈A

 : ∃x∈A∩B⇒x∉A ; mệnh đề này SAI

 Dạng 3: Các phép toán về mệnh đề - mệnh đề kéo theo, tương đương

* Phương pháp:  Dựa vào định nghĩa các phép toán

+) 

*
 ; chỉ SAI khi  đúng  sai

+) 

*
 ; chỉ ĐÚNG giả dụ A và B cùng đúng hoặc thuộc sai

 Ví dụ 1: Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính phải trái của nó.

a) P:" Tứ giác ABCD là hình thoi" và Q: "Tứ giác ABCD có AC cùng BD giảm nhau trên trung điểm của từng đường".

b) P:"2>9" cùng Q: "4* hướng dẫn:

a) Mệnh đề: P ⇒ Q; P:"Tứ giác ABCD là hình thoi thì AC và BD giảm nhau tại trung điểm của từng đường". Là mệnh đề ĐÚNG

- Mệnh đề Đảo Q ⇒ P: "Tứ giác ABCD có AC cùng BD cắt nhau tại trung điểm của mỗi con đường thì ABCD là hình thoi". Là mệnh đề SAI

b) Mệnh đề: P ⇒ Q: "Nếu 2>9 thì 49 "; Là mệnh đề ĐÚNG

c) Mệnh đề: P ⇒ Q: "Nếu tam giác ABC vuông cân nặng tại A thì "

- - Mệnh đề Đảo Q ⇒ P: "Nếu tam giác ABC có  thì ABC là tam giác vuông cân tại A"; Là mệnh đề SAI.

 Ví dụ 2: phát biểu mệnh đề P ⇔ Q với xét tính đúng sai.

a) P: "Tứ giác ABCD là hình thoi" và Q: "Tứ giác ABCD là hình bình hành có 2 đường chéo cánh vuông góc với nhau"

b) P: "Bất phương trình  có nghiệm" với Q: ""

* phía dẫn:

a) P ⇔ Q: "Tứ giác ABCD là hình thoi khi và chỉ khi Tứ giác ABCD là hình bình hành cùng 2 đường chéo vuông góc cùng với nhau". Là mệnh đề ĐÚNG vì P⇒Q đúng với Q⇒P đúng

b) P ⇔ Q: "Bất phương trình  khi còn chỉ khi ". Là mệnh đề ĐÚNG bởi vì P⇒Q đúng với Q⇒P đúng

 Dạng 4: Phương pháp chứng tỏ bằng phản bội chứng

* Phương pháp: Để chứng tỏ mệnh đề A đúng ta giả thiết 

*
 nếu C không đúng thì dừng phép minh chứng và kết luận A đúng.

 Ví dụ 1: Chứng minh "n2 chẵn ⇒ n chẵn"

* hướng dẫn:

- Mệnh đề A: n chẵn

- : n lẻ: ⇒ n = 2p + 1 (

*
) ⇒ n2 = (2p+1)2 = 4p2 + 4p + 1

 ⇒ n2 = 2(2p2 + 2p) + 1 ⇒ n2 = 2k + 1 (k = 2p2 + 2p)

 ⇒ n2 lẻ (trái giả thiết).

⇒ Vậy n chẵn.

 Ví dụ 2: chứng minh rằng: 

*

* phía dẫn:

- giả sử:

- Mệnh đề bao phủ định: "1794 không phân tách hết mang đến 3"

b) Mệnh đề "√2 là số hữu tỉ’" Sai vày √2 là số vô tỉ

- Mệnh đề tủ định: "√2 không phải là một số hữu tỉ"

c) Mệnh đề π 0

- Mệnh đề bao phủ định: "|–125| > 0"

Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10: Cho các mệnh đề kéo theo:

Nếu a và b cùng phân chia hết cho c thì a + b phân chia hết đến c (a, b, c là rất nhiều số nguyên).

Các số nguyên tố gồm tận cùng bằng 0 phần đa chia hết mang đến 5.

Một tam giác cân nặng có hai tuyến đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) Hãy phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng có mang "điều khiếu nại đủ".

c) vạc biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng tư tưởng "điều khiếu nại cần".

* Lời giải Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10:

 Mệnh đề Mệnh đề đảo Phát biểu bằng khái niệm "điều khiếu nại đủ" Phát biểu bởi khái niệm "điều kiện cần"
 Nếu a và b cùng phân tách hết cho c thì a+b phân chia hết đến c. Nếu a+b chia hết đến c thì cả a cùng b những chia hết mang đến c. a với b phân chia hết cho c là điều kiện đủ nhằm a+b phân chia hết mang đến c. a+b phân chia hết cho c là điều kiện cần nhằm a với b chia hết mang lại c.
 Các số nguyên tất cả tận cùng bởi 0 những chia hết cho 5. Các số nguyên phân tách hết cho 5 thì có tận cùng bằng 0. Một số nguyên tận cùng bằng 0 là điều kiện đủ nhằm số đó chia hết mang đến 5. Các số nguyên phân tách hết cho 5 là điều kiện cần để số đó bao gồm tận cùng bằng 0.
 Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau Tam giác có hai tuyến đường trung tuyến đều nhau là tam giác cân. Tam giác cân nặng là đk đủ nhằm tam giác đó có hai tuyến đường trung tuyến bằng nhau. Hai trung đường của một tam giác bằng nhau là điều kiện cần để tam giác đó cân.
 Hai tam giác đều bằng nhau có diện tích s bằng nhau Hai tam giác có diện tích bằng nhau là nhì tam giác bằng nhau. Hai tam giác đều nhau là đk đủ nhằm hai tam giác đó có diện tích s bằng nhau. Hai tam giác có diện tích s bằng nhau là đk cần nhằm hai tam giác đó bởi nhau.

Bài 4 trang 9 SGK Đại số 10: Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng quan niệm "điều kiện đề nghị và đủ".

a) một số trong những có tổng các chữ số phân tách hết mang lại 9 thì phân chia hết mang đến 9 cùng ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo cánh vuông góc là 1 hình thoi cùng ngược lại.

c) Phương trình bậc hai tất cả hai nghiệm minh bạch khi còn chỉ khi biệt thức của nó dương.

* lời giải bài 4 trang 9 SGK Đại số 10

a) Điều kiện đề xuất và đầy đủ để một trong những chia hết mang đến 9 là tổng các chữ số của nó phân tách hết đến 9.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là đk cần cùng đủ nhằm nó là 1 trong hình thoi.

c) Để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt, điều kiện cần cùng đủ là biệt thức của chính nó dương.

Bài 5 trang 10 SGK Đại số 10: Dùng kí hiệu ∀, ∃ để viết các mệnh đề sau:

a) những số nhân với cùng một đều bằng chính nó.

b) Có một trong những cộng với chủ yếu nó bởi 0.

c) các số cộng với số đối của chính nó đều bằng 0.

* giải mã bài 5 trang 10 SGK Đại số 10:

 a) ∀ x ∈ R: x.1 = x

 b) ∃ a ∈ R: a + a = 0

 c) ∀ x ∈ R: x + (-x) = 0

Bài 6 trang 10 SGK Đại số 10: Phát biểu thành lời từng mệnh đề sau với xét tính trắng đen của nó.

a) ∀ x∈R : x2 > 0 ;

b) ∃ n∈N : n2 = n

c) ∀ n∈N; n ≤ 2n

d) ∃ x∈R : x * giải thuật bài 6 trang 10 SGK Đại số 10:

a) Bình phương của các số thực gần như dương.

- Mệnh đề này sai vị khi x = 0 thì x2 = 0.

- Sửa đến đúng: ∀x∈R : x2 ≥ 0.

b) mãi mãi số tự nhiên và thoải mái mà bình phương của nó bằng chính nó.

- Mệnh đề này đúng. Bởi vì có: n = 0; n = 1.

c) hầu hết số tự nhiên và thoải mái đều nhỏ hơn hoặc bởi hai lần của nó.

- Mệnh đề này đúng.

d) mãi sau số thực nhỏ tuổi hơn nghịch đảo của thiết yếu nó.

- Mệnh đề này đúng. Vày có: 0,5 Bài 7 trang 10 SGK Đại số 10: Lập mệnh đề lấp định của các mệnh đề sau và xét tính đúng, không đúng của nó:

a) ∀ n ∈ N: n phân chia hết đến n ;

b) ∃ x ∈ Q : x2 = 2

c) ∀ x ∈ R : x 2 + 1

* lời giải bài 7 trang 10 SGK Đại số 10:

a) A: "∀ n ∈ N: n chia hết mang đến n"

  : "∃ n ∈ N: n không chia hết đến n".

⇒  đúng vì với n = 0 thì n không phân tách hết mang đến n.

b) B: "∃ x ∈ Q: x2 = 2".

 : "∀ x ∈ Q: x2 ≠ 2". : Đúng

c) C: "∀ x ∈ R : x 2 + 1".

 : "∀ x ∈ R: 3x ≠ x2 + 1".  Sai.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Hoa Trong Cuộc Sống Xung Quanh, Ý Nghĩa Các Loài Hoa Đẹp Nhất Trong Cuộc Sống

Hy vọng với bài viết hệ thống lại những dạng toán về mệnh đề và bài bác tập sinh hoạt trên giúp ích cho những em. đa số góp ý cùng thắc mắc các em vui miệng để lại comment dưới bài viết để orsini-gotha.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.