Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Các bài tập toán lớp 6

*

Loạt bài tổng hợp định hướng Toán lớp 6 bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và các dạng bài tập Toán 6 sách mới với hơn 3000 thắc mắc trắc nghiệm & bài tập trường đoản cú luận gồm lời giải cụ thể được biên soạn theo từng bài học khiến cho bạn học xuất sắc môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục các dạng bài xích tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án

- Toán lớp 6 liên kết tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo:

B/ các dạng bài xích tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên và thoải mái – các phép toán bên trên tập vừa lòng số từ bỏ nhiên

Chủ đề: Lũy vượt với số nón tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Chủ đề: phân chia hết trong tập số từ bỏ nhiên, các dấu hiệu chia hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, hòa hợp số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học kì 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và té túc về số trường đoản cú nhiên

I. Những dạng bài bác tập

II. định hướng - bài bác tập theo bài bác học

Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

Bài 3: Ghi số từ bỏ nhiên

Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hòa hợp con

Bài 5: Phép cùng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số

Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 9: sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính

Bài 10: tính chất chia hết của một tổng

Bài 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5

Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, mang đến 9

Bài 13: Ước với bội

Bài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra quá số nguyên tố

Bài 16: Ước thông thường và bội chung

Bài 17: Ước chung bự nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

II.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Thuyết Minh Về Kính Đeo Mắt Lớp 8 : Thuyết Minh Về Kính Đeo Mắt

định hướng - bài bác tập theo bài học

Bài 1: làm quen cùng với số âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: sản phẩm công nghệ tự vào tập hợp những số nguyên

Bài 4: cùng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: đặc điểm của phép cộng những số nguyên

Bài 7: Phép trừ nhị số nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 10: Nhân nhị số nguyên khác dấu

Bài 11: Nhân nhì số nguyên cùng dấu

Bài 12: đặc điểm của phép nhân

Bài 13: Bội và mong của một trong những nguyên

Tổng hợp triết lý Chương 2 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: cha điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ lâu năm đoạn thẳng

Bài 7: khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho thấy thêm độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Tổng hợp bài tập Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 học tập kì 2

Phần Số học tập - Chương 3: Phân số

Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số