Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng có ích mà orsini-gotha.com muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Các bài tập toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng thích hợp các thắc mắc Toán lớp 7 cơ bạn dạng và cải thiện dành cho chúng ta học sinh tham khảo, tự luyện tập nhằm mục đích củng ráng lại kiến thức, học giỏi môn Toán lớp 7. Dường như các bạn tìm hiểu thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong những đáp án sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tìm X biết:

*

*

Bài 3: Kết trái của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 với 316

Bài 6: kiếm tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được tự đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: kiếm tìm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lạc trong lời giải sau với sửa lại vị trí sai:

Bài 12: tìm kiếm x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. người mẹ bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm ngân sách 2 triệu vnd theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, bà mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất vay hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Bài 14. Theo đúng theo đồng, hai tổ cung cấp chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi từng tổ được chia bao nhiêu nếu toàn bô lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: lựa chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

a) nhì góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) nhì góc đều nhau mà phổ biến đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của bọn chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ ba thì nhì góc so le trong bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM với ON sao cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) bệnh minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong những câu sau:

a) trong một tam giác, ko thể tất cả hai góc tù.

b) Góc bên cạnh của tam giác cần là góc tù.

c) nếu cạnh đáy cùng góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân này bằng cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng kia thì nhì tam giác đó bởi nhau.

d) nếu hai cạnh cùng một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác cơ thì hai tam giác đó bằng nhau.

Bài 20. mang đến tam giác ABC cân tại A. Điểm D nằm trong cạnh AB, điểm E trực thuộc cạnh AC sao để cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Minh chứng rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bởi tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Mang đến tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC rước điểm D làm sao để cho
*
= 600. Hotline H là trung điểm của BD.

a.Tính độ nhiều năm HD

b.Tính độ dài AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông xuất xắc không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a và lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a cùng b.

c. Lập phương của hiệu a cùng b.


Bài 23. đến tam giác ABC vuông sinh sống A, có AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung đường AM, BN, CE cắt nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích tam giác BOC

Bài 24: mang lại tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Hotline I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến những cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho những đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Kiếm tìm một nghiệm của mỗi nhiều thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Kiếm tìm nghiệm của các đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. đến đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số làm sao là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 32. Cho hai đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Minh chứng rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Tác Phẩm Văn Học Siêu Ngắn

Bài 34. Mang đến tam giác ABC vuông sống A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung con đường AM, BN, CE giảm nhau tại O.