Đặt tính: đặt những chữ số và một hàng làm sao cho các chữ số trực tiếp cột cùng với nhau.Thực hiện tại phép trừ theo thiết bị tự từ bỏ trái thanh lịch phải.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ, nhân chia lớp 3

Để cộng, trừ những số có bố chữ số (nhớ một lần) ta thực hiện:

Đặt tính: đặt các chữ số và một hàng làm thế nào cho các chữ số thẳng cột với nhau.Thực hiện phép trừ theo sản phẩm tự từ trái lịch sự phải, hàng nào không trừ được thì ta mượn một đơn vị ở hàng bên cạnh.

1. Tính: 276 + 143 = ?

Đặt phép tính:

*

6 cộng 3 bởi 9 viết 9.7 cùng 4 bởi 11, viết 1 ghi nhớ 1.2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

2. Tính: 728 - 253 = ?

Đặt phép tính:

*

8 trừ 3 bằng 5 viết 5.2 không trừ được 5, mang 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1.2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.

3. Một bể chứa bao gồm 734 trái bóng xanh cùng vàng. Biết số trái bóng vàng gồm trong bể là 418 quả. Hỏi số trơn xanh tất cả trong bể là từng nào quả?

Bài giải:

Số láng xanh gồm trong bể là:

734 – 418 = 316 (quả)

Đáp số: 316 trái bóng xanh

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 356 + 46 b) 436 + 144 c) 867 - 53

d) 518 - 79 e) 478 - 7 g) 376 - 89

Bài 2. search x:

a) x + 159 = 367 b) x – 13 = 317

c) 52 + x = 620 d) 263 - x = 106

Bài 3. tìm x:

a) x + 27 = 35 + 9 b) x – 13 = 28 + 345

c) 38 + x = 73 + 29 d) x – 16 = 66 - 19

Bài 4. buổi sáng chủ nhật Lan và Mai giúp chị em hái hoa, Lan hái được 35 bông hoa, Lan hái được ít hơn Mai là 5 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 5. search x:

a) x + 125 = 575 b) x – 18 = 152

c) 297 - x = 102 d) 45 + x = 246 + 154

Bài 6. nhị chú sâu tinh nghịch thi nhau thổi láng trong khoảng thời hạn bằng nhau. Chú màu đá quý thổi được 257 bóng, chú red color thổi nhát chú màu rubi là 49 bóng. Hỏi:

a) Chú màu đỏ thổi được bao nhiêu bóng?

b) Cả hai chú thổi được toàn bộ bao nhiêu bóng?

Bài 7. Nam gồm 136 khôn xiết nhân, ít hơn số siêu nhân của Tùng là 39 và nhiều hơn Sơn 54 khôn cùng nhân. Hỏi Tùng tất cả bao nhiêu dị nhân anh hùng và Sơn tất cả bao nhiêu khôn cùng nhân.

Bài 8. search hiệu của số lớn nhất có nhì chữ số và số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số.

Bài 9. tất cả hai tấm thẻ hình vuông và viết tứ chữ số 3, 0, 2, 9 lên các tấm thẻ như hình mặt dưới.

*

Hãy viết tất cả các số bao gồm hai chữ số được sinh sản thành bằng bài toán ghép nhị tấm thẻ trên.

Bài 10*.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 Năm Học 2016, Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 (P2)

Bắc có khá nhiều hơn Trung 17 viên bi. Trung có ít hơn Nam 12 viên bi. Hỏi:

a) Ai có rất nhiều bi nhất? Ai bao gồm ít bi nhất?

b) Bắc cùng Nam hơn nhát nhau bao nhiêu viên bi?

Học sinh học thêm các bài học tuần 1 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên orsini-gotha.com để hiểu bài tốt hơn.