... Trang web h c tr c n s t i Vi t nam Khóa h c Luy n thi thpt qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) phường  A  Xác su t – Nh th c Newton 4!.C32 C32  A64 bài bác M t đưa ra c h p đ ng bút màu ... xác su t c n tính là: P 1286 643    0, 0143 90000 45000 bài X phường h c sinh nam h c sinh n ng i vào bàn tròn 10 gh Tính xác su t đ nhì h c sinh n ng i c nh Gi i B c 1: S cách x p. 10 ng i vào ... Hocmai.vn – website h c tr c n s t i Vi t phái mạnh Khóa h c Luy n thi trung học phổ thông qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Xác su t – Nh th c Newton Tính s s có cha ch s đôi m t khác...

Bạn đang xem: Các bài toán tổ hợp hay và khó


*

... Thi trung học phổ thông qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Xác su t – Nh th c Newton bài (1 m) trong khóa h c PenC – N3 c a hai th y Lê Anh Tu n Nguy n Thanh Tùng cu i khóa h c có m t ki ... - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Xác su t – Nh th c Newton 40  5k 0 k 8 V y h s ko ch a x khai tri n là: C10 (2)8  11520 bài xích (1 m) bên trên c nh AB, BC, CD, da c a hình vuông ABCD ... I T bi n c sau th y Tùng ch n s câu l i có m t đ ch đ Suy T bi n c sau th y Tùng ch n s câu l i ko đ ch đ Tr ng h p. 1: Th y Tùng ch n câu thu c ch đ hình h c Oxy câu ko thu c ch đ Oxy...
*

...  A     y 3( 2 1) y  A  A +) V i B(0 ;3) t ng t ta đ c C (3; 0), A (3; 3) V y A(1 ;3) , B(4 ;3) , C(1;0) ho c A (3; 3), B(0 ;3) , C (3; 0) bài xích vào m t ph ng t a đ Oxy , cho hình thang ABCD v i lòng l ... 13   23  +) V i C  ;   A ;  , D  ;  (do I , E l n l t trung m c a AC , AD ) 3 7  3 3   11 13     23  V y A(1; 1), C(5;7), D (3; 13) ho c A ;  , C  ;  , D  ;   3 ... Khóa h c Luy n thi trung học phổ thông qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c Oxy   AM  (3t1  6; t1  2) Suy    AG  (3t2  1; 4t2  2)  3t1    3t2  1 t1   2t1  3t2...
*

... Phái nam Khóa h c Luy n thi thpt qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) bài xích Trong m t ph ng t a đ Oxy , cho tam giác ABC vuông t i A tất cả đ BM ng tròn (T ) qua M ti p. Xúc v i đ Hình ... Hocmai.vn – website h c tr c n s t i Vi t nam giới Khóa h c Luy n thi thpt qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) bài Trong m t ph ng t a đ Oxy cho hình bình hành ABCD c t DC, BC t i M , ... Trang | - Hocmai.vn – trang web h c tr c n s t i Vi t nam giới Khóa h c Luy n thi thpt qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c Oxy x  y   x    A(2; 1)  x  y  ...
*

... S t i Vi t phái nam Khóa h c Luy n thi trung học phổ thông qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c ko gian V y MN nh nh t M N n m  , đ i x ng qua A AM  AN  AH bài mang lại hình l ng tr ABC ... Vi t nam giới Khóa h c Luy n thi trung học phổ thông qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) G i O trung ương hình vuông ABCD  AC  BD Ta tất cả   AC  ( BMND)  MO  AC  AC  BM Hình h c ko gian x y ... Nam giới Khóa h c Luy n thi thpt qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c không gian Tam giác ABC cân t i A tất cả AD trung n  BD  AD , mà ta có:  BD  SA BD  (SAD) Suy hình...
*

... Nước ta Khóa học tập Luyện thi THPT đất nước Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tuấn – Thanh Tùng) Hình học Oxy bài bác 10 Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy Viết phương trình tắc elip ( E ) biết điểm M biến hóa ( ... Tuyến đường số việt nam Khóa học Luyện thi THPT đất nước Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tuấn – Thanh Tùng) Hình học Oxy +) cố gắng x0  vào (*) ta được: y02  25  y0  5 Vậy M (0;5) M (0; 5) bài xích 32 Trong khía cạnh ... 2 +) nắm (2) vào (1) ta được: b2   8b2   b2  3 b2  b4   b2   a  Vậy phương trình tắc elip ( E ) buộc phải lập là: x2  y2  bài xích Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy Viết phương trình tắc elip (...
... Nghiệp Khi chọn thi trường đại học tập không chọn trường thi cao đẳng siêng nghiệp, tương tự với cao đẳng trung học tập chuyên nghiệp, tất cả tất cả: 35 + 25 + 21 = 81 bí quyết chọn ngôi trường thi dìm xét: nhiều ... Ban cán người tập thành phần tập vừa lòng 40 học tập sinh lớp Vậy có: b bao gồm C25 Do có C40 = 9880 giải pháp lập ban cán lớp người cách lựa chọn học sinh phái mạnh C15 biện pháp chọn học tập sinh nam giới C25 C15 = 2625 bí quyết lập ban cán ... đôi mươi 12 = 240 giải pháp chọn con đường tuyến X ↔ Z qua tp Y mặt đường khác Ta thấy: - bao gồm 35 biện pháp chọn trường đại học - bao gồm 25 phương pháp chọn trường cao đẳng - bao gồm 21 cách chọn trường trung học chuyên...
... Chỉnh đúng theo tổ hợp: • Chỉnh phù hợp tổ thích hợp tương tác công thức: k k An = k !Cn • Chỉnh hợp: có thứ từ bỏ Tổ hợp: thiết bị tự ⇒ đều toán cơ mà kết dựa vào vào vò trí bộ phận –> chỉnh thích hợp Ngược lại, tổ hợp • ... 3024 b/ 36960 Đại số 11 Phan Hùng Vinh IV Tổ vừa lòng Tổ hợp (không lặp): cho tập A gồm n bộ phận Mỗi tập bao gồm k (1 ≤ k ≤ n) phần tử A điện thoại tư vấn tổ hợp chập k n bộ phận n! k cn = Số tổ hợp chập k n phần tử: ... Em Tính xác suất nhằm em học tập sinh tốt bài bác 11: Một hộp có 20 cầu như thể nhau, gồm 12 cầu trắng cầu black Đại số 11 Phan Hùng Vinh Lấy ngẫu nhiên Tính xác suất để chọn bao gồm màu black bài xích 12: Một tổ gồm học...
... Trang 2 9- www.mathvn.com nai lưng Tùng www.mathvn.com IV Tổ thích hợp Tổ phù hợp (không lặp): cho tập A bao gồm n phần tử Mỗi tập tất cả k (1  k  n) phần tử A điện thoại tư vấn tổ hòa hợp chập k n bộ phận n! k cn  Số tổ thích hợp chập ... Chỉnh hợp tổ hợp : k k An  k !Cn  Chỉnh đúng theo tổ hòa hợp contact công thức:  Chỉnh hợp: có thứ từ bỏ Tổ hợp: lắp thêm tự  gần như toán mà lại kết nhờ vào vào vò trí thành phần –> chỉnh đúng theo Ngược lại, tổ phù hợp  ... Thức cho phân chia hết mang lại Trang 4 1- www.mathvn.com è cổ Tùng www.mathvn.com B XÁC SUẤT I biến đổi cố xác suất biến đổi cố  không khí mẫu : tập kết xảy phép test  biến chuyển cố A: tập kết phép thử làm xảy A...
... Tính xác suất nhằm hai sản phẩm có thành phẩm bài 39 : xí nghiệp A cung cấp loại thành phầm với xác suất hỏng thành phầm p, phân xưởng, sản phẩm ba nhân viên cấp dưới kiểm tra quality với xác suất Xác suất ... Phân phát với xác suất po, tìm xác suất để thành phầm bò một số loại bài 40 : Một hộp bao gồm đựng 15 láng bàn tất cả bóng thứ 1 ta lấy cha để tranh tài Sau lại trả ba vào hộp Lần thứ hai lại lấy ba Tìm xác suất để cha ... A/ tìm kiếm xác suất sản phẩm lấy thành phẩm b/ search xác suất để có thành phẩm trườn , biết sản phẩm láy thành phẩm c/ Biết sản phẩm lấy kết quả Tìm xác suất để lấy tiếp thành phầm dược phế phẩm bài 57:...
... Cho Tìm n 4* (B – 06) mang đến tập phù hợp A tất cả n thành phần  n   kiếm tìm k  1,2, , n đến số tập vừa lòng gồm k bộ phận tập hợp A béo nhất, biết số tập vừa lòng gồm bộ phận A 20 lần số tập đúng theo gồm thành phần A k k tra cứu ... Ghi nhì thẻ cùng với Tính xác suất để tích thừa nhận số lẻ bài bác 10 cho tập thích hợp E  0;1;2;3; ;8;9 Lấy hốt nhiên hai bộ phận E tìm kiếm xác suất để hai số đem số lẻ tổng chúng nhỏ 10 bài 11 Một bình chứa 16 ... Hốt nhiên vé tìm xác suất để người tiêu dùng trúng thưởng 30 000đ tìm xác suất để người mua trúng thưởng 200 000đ bài Gieo đôi khi hai súc sắc Tính xác suất để số chấm xuất nhị bài Một vỏ hộp đựng thẻ...
... Tìm xác suất bi đem từ vỏ hộp bi đỏ b Biết bi lấy từ hộp bi đỏ tra cứu xác suất nhằm bi đỏ đem bài xích 47 : Tỷ số xe vận tải đường bộ ô đánh qua mặt đường phố tất cả trạm bơm dầu Xác suất xe cài đặt qua phố nhận dầu 0,1 Còn xác suất ... Khử với xác suất 80% nếu như trúng kim chỉ nam mục tiêu bò diệt với xác suất 90% a tìm kiếm xác suất để kim chỉ nam bò khử b Biết kim chỉ nam bò tiêu diệt Tìm xác suất nhằm tên lửa thứ trúng phương châm bài 50: Một ... Khác biết phản nghịch ứng dương tính xác suất bò căn bệnh 0,5 a/ tìm xác suất phản bội ứng dương tính nhóm tất cả bệnh b/ tìm kiếm xác suất chẩn đoán bài xích 54 : Hai fan thợ may một số loại áo cùng với xác suất để may sản phẩm chất...

Xem thêm: Trong Một Năm : Những Tháng Có 30 Ngày, 31 Ngày Trong Năm, Các Tháng Dương Lịch Có 30 Ngày


... học tập sinh lên bảng ghi tập Tính xác suất nhằm học sinh gọi tất cả nam thiếu nữ bài xích 2(A-2013): gọi S tập hợp vớ số thoải mái và tự nhiên gồm bố chữ số phân minh chọn từ bỏ chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; Xác định số thành phần S lựa chọn ...  bài bác 19(D-2014)Cho đa giác n đỉnh, n ∈∈ N , n ≥ tra cứu n biết nhiều giác cho có 27 đường chéo III Xác xuất: bài 1(B-2012): trong lớp bao gồm 15 học sinh nam 10 học sinh thiếu phụ Giáo viên gọi bất chợt học ... 220 − x  bài bác 11(B-2006): mang đến tập phù hợp A có n thành phần ( n ≥ ) Biết rằng, số tập gồm thành phần A 20 lần số tập gồn thành phần A tìm k ∈ 1, 2,3, , n cho số tập bao gồm k bộ phận A khủng bài bác 12(A-2007):...
từ bỏ khóa: lớn hop xac suat xuất xắc va khobài tập tổ hợp phần trăm ôn thi đại họcbài tập tổ hợp phần trăm luyện thi đại họcbài tập tổ hợp tỷ lệ có lời giảibài tập tổ hợp tỷ lệ 11 gồm lời giảibài tập tổ hợp tỷ lệ lớp 11hệ thống bài bác tập tổ hợp phần trăm lớp 11bài tập tổ hợp phần trăm lớp 11 nâng caobài tập tổ hợp tỷ lệ có giảibài tập tổ hợp phần trăm có đáp ánbài tập tổ hợp phần trăm 11bài tập tổ hợp tỷ lệ 11 tất cả đáp áncác bài toán tổ hợp xác suất haybai tap lớn hop xac suat lop 11 co loi giaibai tap khổng lồ hop xac suat violetNghiên cứu vớt sự biến đổi một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng tị nạnh hệ thốngchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự ra đời lớp bảo vệ và kỹ năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán với tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối đúng theo giữa phòng văn hóa truyền thống và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong câu hỏi tuyên truyền, giáo dục, vận động phát hành nông thôn new huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm mua có đặc thù chiếm chiếm theo quy định Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở đảm bảo an toàn môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu kĩ năng đo năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm phát âm công cụ review hệ thống đảm bảo bình an hệ thống thông tinThơ nôm tứ hay trào phúng hồ nước xuân hươngThiết kế và sản xuất mô hình đổi mới tần (inverter) mang lại máy ổn định không khíChuong 2 nhấn dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtchuong 1 tong quan lại quan tri rui roChiến lược sale tại ngân hàng Agribank chi nhánh sài thành từ 2013-2015Đổi mới làm chủ tài chính trong vận động khoa học tập xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu mới đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8