Bài 141: Cho x cùng y là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch, điền vào ô trống trong các bảng sau:

*


Bài 143: Xác định đại lượng sẽ cho trong mỗi câu sau có phải là hai đại lượng tỉ lệ

*

Bài 142: Các giá chỉ trị tương xứng của hai đại lượng x cùng y được mang lại trong bảng dưới đây có tỉ lệ nghịch với nhau không? nghịch với nhau không? Nếu gồm hãy xác định hệ số tỉ lệ.

Bạn đang xem: Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch

Chiều dài x cùng chiều rộng lớn y của hình chữ nhật có diện tích bằng a (a là hằng số đến trước)

Vận tốc v và thời gian t lúc đi trên cùng quãng mặt đường S.

Diện tích S và bán kính R của hình tròn.

Năng suất lao cồn n và thời hạn thực hiện nay t để làm xong một quá trình a.

Bài 144: Xác định mối tương quan giữa nhì cạnh x, y của những hình chữ nhật có cùng diện tích là 120 cm2. Hãy điền những giá trị tương ứng của x cùng y (bằng cm vào bảng sau)

*
Bài 145: Một xe hơi đi trường đoản cú A đến B với gia tốc 50 km/h cùng từ B quay trở lại A với gia tốc 45 km/h. Thời hạn cả đi lẫn về là 6 giờ đôi mươi phút. Tính thời hạn đi, thời hạn về và độ nhiều năm quãng đường AB.

Bài 146: Biết rằng 4 tín đồ làm cỏ một cánh đồng hết 4 giờ trong vòng 30 phút hỏi 9 người (với cùng năng suất như thế) có tác dụng cỏ cánh đồng kia hết mấy giờ.

Bài 147: a) Để có tác dụng một quá trình trong 8 giờ yêu cầu 35 công nhân. Nếu có 40 công nhân thì quá trình được hoàn thành trong mấy giờ.

b)Để làm cho một quá trình trong 8 giờ đề xuất 30 công nhân. Nếu bao gồm 80 công nhân thì các bước được kết thúc trong mấy giờ.

Bài 148: Để để một đoạn đường tàu phải dùng 480 thanh day nhiều năm 8 m. Trường hợp thay bằng những thanh day lâu năm 5 m thì cần bao nhiêu thanh day?

Bài 149: a) Hãy phân chia số 470 thành bố phần tỉ lệ thành phần nghịch cùng với 3; 4; 5.

b) Hãy phân chia số 555 thành bố phần tỉ lệ thành phần nghịch với 4; 5và

Bài 150: Học sinh các lớp 7A, 7B, 7C thuộc đào một trọng lượng đất như nhau. Lớp 7A làm cho xong công việc trong 2 giờ.Lớp 7B làm cho xong quá trình trong 2,5 giờ. Lớp 7C làm xong các bước trong 3 giờ.Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia. Biết rằng số học sinh lớp 7A tham gia nhiều hơn thế nữa số học viên lớp 7C là 10 em.

Bài 151: Ba đội sản phẩm công nghệ cày thao tác làm việc trên cánh đồng tương tự nhau. Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày, team II trong 6 ngày, đội III trong 5 ngày. Hiểu được đội III có thấp hơn đội I 3 máy. Hỏi mỗi đội tất cả bao nhiêu máy? (Giả thiết năng suất từng máy như nhau và hàng ngày làm cùng 1 thời gian)

Bài 152: Hai ô tô đi từ tỉnh giấc A mang đến tỉnh B. Xe trước tiên đi hết 1 giờ khoảng 30 phút xe lắp thêm hai đi không còn 1 tiếng 45 phút. Tính tốc độ trung bình của mỗi xe và quãng mặt đường AB. Hiểu được trong một phút cả nhì xe đã đi được 1560 m.

Xem thêm: Chứng Minh Thư Ép Dẻo Có Làm Được Hộ Chiếu Không Làm Được Hộ Chiếu

Bài 153: Tìm độ dài mỗi cạnh của một tam giác biết chu vi tam giác là 56,4 cm và mặt đường cao tỉ lệ nghịch với 1/3 ; 0, 25 và 0,2

Bài 154: Biết chu vi tam giác là 6,2 cm và các đường cao của tam giác có chiều lâu năm là 2cm, 3cm, 5cm. Tra cứu chiều lâu năm mỗi cạnh của tam giác.

Bài 155: Một người công nhân theo kế hoạch phải tiện hoàn thành 120 dụng cụ. Nhờ cách tân kĩ thuật đáng lẽ tiện xong xuôi một dụng cụ yêu cầu mất trăng tròn phút thì người ấy chỉ có tác dụng trong 8 phút. Hỏi thời gian trước phía trên đã cơ chế thì bạn ấy vẫn tiện được bao nhiêu dụng cụ? vậy nên vượt mức bao nhiêu phần trăm?