Để có thể giải quyếtđược các câu hỏi trắc nghiệm triết lý về daođộngđiều hoà thì học viên phải nắmđược 4 vấnđề: các khái niệm về daođộng, cácđại lượng đặc trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng thích hợp daođộng và kim chỉ nan về những loại daođộng (dao cồn tắt dần, dao động cưỡng bức và xê dịch duy trì)

I.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- xấp xỉ là chuyển động có số lượng giới hạn trong không khí , được lặp đi lặp lại xung quanh vị trí cân bằng.

2. Xấp xỉ tuần hoàn:

- giao động tuần hòa là dao động mà trạng thái giao động được lặp đi lặp lại sau mọi khỏang thời hạn bằng nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời gian ngắn nhất cơ mà trạng thái giao động (vị trí, vận tốc và gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời hạn thực hiện tại một dao động T = tN

vHỏi: tách biệt giữa trạng thái cùng vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số dao động triển khai trong một đơn vị thời hạn (f = Nt)

3. Dao động điều hòa:

+ cách 1: Dao động điều hòa là dao động được diễn tả bởi phương trình dạng sin (hoặc cos) gồm dạng

x = Acos(ωt+ φ)

vào đó: A, ω, φlà các hằng số

+ cách 2: giao động điều hòa là giao động mà phương trình của nó là nghiệm của phương trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ bí quyết 3: giao động điều hòa là chuyển động dưới chức năng của sức lực kéo về tất cả biểu thức

F = - k.x (trong kia k là hằng số)

+ Cách 4: xấp xỉ điều hòa là hình chiếu của một hoạt động tròn đa số xuống một trục nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

trong các số ấy chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộngđều hoà làđường hình sin:

*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Biên độ A (cm, dm,mm, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ cực đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

dựa vào vào cách kích say mê dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : Đặc trưng cho tài năng thực hiện giao động nhanh hay chậm (ví dụ 4Hz và 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con rung lắc lò xoω=km: , con lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Trộn dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha xấp xỉ (ωt+φ)tại thời điểm t: khẳng định trạng thái dao động tại thời điểm đó

Pha thuở đầu φ(Pha tại thời điểm t = 0): khẳng định trạng thái tại thời khắc ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (phụ nằm trong vào điều kiện ban đầu)

-Có hai giao động x1 = A1 cos(ωt+φ1) với x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch pha của nhì dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): hai giao động cùng phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): hai dao động ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: hai xê dịch vuông pha (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 sớm pha hơn 1

Δφ21 ): 2 trễ pha rộng 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của xê dịch điều hòa:

- biệt lập : Li độ cùng tọa độ:

Li độ là tọa độ trong hệ trục tọa độ nơi bắt đầu tọa độ trên vị trí cân nặng bằng

- Phương trình li độ của giao động điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- tế bào tả:

+ khi đi từ cân đối ra biên thì: |x| tăng và ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời gian là con đường hình sin

- quỹ đạo của dao động điều hòa là 1 đoạn thẳng

2.


Bạn đang xem: Các công thức dao động điều hòa


Xem thêm: " Never Give Up Là Gì Ý Nghĩa Never Give Up Là Gì, Never Give Up Bằng Tiếng Việt

Tốc độ của xê dịch điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong đó ωA là biên độ của vận tốc, φ+π2là pha của gia tốc )

- đối chiếu với li độ : tốc độ biến thiên điều hòa, thuộc tần số, sớm pha rộng x : π2 (vuông trộn với x)

- Biểu thức tương tác với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của gia tốc theo thời hạn là con đường hình sin

vận tốc theo li độ là một đoạn thẳng

- bộc lộ định tính biến thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: luôn luôn cùng chiều chuyển động

+ Khi vận động từ biên về vị trí cân bằng (|x|¯=> |v|­): vận tốc tăng

+ tại vị trí thăng bằng (x = 0=> |v|max = ωA ): tốc độ lớn độc nhất vô nhị (Vận tốc rất có thể cực đại hoặc rất tiểu)

+ Tại vị trí biên: vận tốc bằng ko (Tốc độ nhỏ dại nhất)

3. Tốc độ của xê dịch điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong kia ω2A là biên độ, φ+π là pha của tốc độ )

- So sánh

+ cùng với li độ : tốc độ biến thiên cân bằng cùng tần số, ngược pha với li độ

+ cùng với vận tốc: tốc độ biến thiên ổn định cùng tần số, sớm pha π2 so với vận tốc (vuông pha với vận tốc)

- Biểu thức:

+ contact với li độ: a = -ω2x

+ liên hệ với tốc độ : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời hạn là mặt đường hình sin; theo li độ là 1 đoạn thẳng; theo vận tốc là 1 elíp

- biểu lộ định tính phát triển thành thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

+ Khi hoạt động từ biên về vị trí cân bằng hoạt động nhanh dần

+ trên vị trí cân bằng (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại địa chỉ biên vận tốc có độ lớn cực to (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chú ý: dao động điều hòa không là vận động thẳng biến đổi đều (vì a không hẳn là hằng số)