Câu hỏi: công của cái điện bao gồm đơn vị là gì?

A.J/m

B.kWh

C.W

D.kVA

Lời giải:

Đáp án: BCông của mẫu điện tất cả đơn vị làkWh

*

Cùng top lời giải tra cứu hiểu chi tiết hơn về điện năng cùng công suất nhé!

1. Điện năng là gì?

a) cái điện tất cả mang năng lượng:

Dòng điện có năng lượng bởi vì nó bao gồm thể thực hiện công với cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của mẫu điện gọi là điện năng.

Bạn đang xem: Các công thức tính công của dòng điện

Ví dụ:

+ loại điện qua bếp điện làm bếp điện nóng dần lên (cung cấp nhiệt lượng).

+ dòng điện qua quạt điện làm cánh quạt điện quay (thực hiện công).

b) Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

- Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành những dạng năng lượng khác, trong đó tất cả phần năng lượng có lợi và gồm phần năng lượng vô ích.

- Tỉ số giữa phần năng lượng có lợi được chuyển hóa từ điện năng với toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng:

*

Trong đó:

Ai: là năng lượng bao gồm ích

Ahp: là năng lượng hao phí

Atp: là năng lượng toàn phần được huyển hóa từ điện năng

2. Công của chiếc điện


Công của dòng điệnlà lượng điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi gồm dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành những dạng năng lượng khác.

Công của chiếc điện được đo bằng công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển tất cả hướng các điện tích.

- Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 trong kilôoat giờ:1kW.h=3600000J=3600kJ1kW.h=3600000J=3600kJ.

3. Công thức tính công của mẫu điện

Xét đoạn mạch như hình vẽ:

*
Hình 1: Đoạn mạchAB

Khi đặt một hiệu điện thế U vào đoạn mạch AB, những điện tích tự do gồm trong mạch sẽ chịu tác dụng của lực điện. Sự chuyển dời tất cả hướng của những điện tích này tạo thành mẫu điện vào đoạn mạch với khi đó lực điện thực hiện công. Nếu cường độ chiếc điện là I thì sau một thời gian t sẽ có điện lượng (q=It) di chuyển vào đoạn mạch và khi đó lực điện thực hiện một công là:

(A=Uq=UIt)

Trong đó:

A là công của chiếc điện (J)

U hiệu điện thế giữa nhị đầu mẫu điện (V)

I là cường độ loại điện (A)

t là thời giân điện lượng di chuyển vào đoạn mạch (s)

q: điện lượng di chuyển trong đoạn mạch (C )

công của dòng điện gồm đơn vị là : kWh(ki lô oát,1KWh = 3,6.106J)

Công thức tính Công suất

P= U.I

P: Công suất (W)

U: HĐT (V)

I: CĐDĐ (A)

1W = 1V.A

*Công thức tính công của chiếc điện:

A = p t = U.I.t

1KWh = 3,6.106J

* Đo công của loại điện:

_ Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện

_ Mỗi số đếm của công tơ điện cho ta biết lượng điện năng được sử dụng là 1KWh

Phân biệt những đơn vị chỉ công suất:

kVA:

k là viết tắt của kilo

V là viết tắt của từ Volt

A là viết tắt của Ampere

Trong một mạng điện xoay chiều thì công suất biểu kiến S là vecto tổng của công suất thực p. Và công suất phản phòng Q.

Volt-Ampere được viết tắt là VA là đơn vị đo công suất của loại điện. Đơn vị này được tính bằng tích hiệu điện thế tính theo Volt với cường độ chiếc điện tính theo Ampere.

Trong mạch điện 1 chiều, VA tương đương với Watt. Tuy nhiên trong dòng điện luân phiên chiều, VA thường được sử dụng để tính công suất biểu kiến còn Watt được dùng để tính công suất thực.

Trên một mạch điện luân phiên chiều, công suất biểu kiến thường tất cả độ lớn hơn so với công suất thực.

Xem thêm: Tân Phó Giáo Sư Trẻ Nhất Việt Nam Năm 2020 Là Tiến Sĩ Harvard Khi Mới 27 Tuổi

kW:

K là viết tắt của kilo

W là viết tắt của Watt đơn vị đo công suất phường trong hệ đo lường quốc tế. Đơn vị này được lấy theo thương hiệu của công ty khoa học James Watt

Công suất mang lại biết sự thế đổi năng lượng ΔE vào một khoảng thời gian Δt.