Hoá học tập lớp 12 - những dạng bài tập Hoá học lớp 12 chọn lọc, bao gồm đáp án

Loạt bài bác Chuyên đề: Tổng hợp lý thuyết và bài bác tập trắc nghiệm Hoá học tập lớp 12 bao gồm đáp án được soạn theo từng dạng bài bác có đầy đủ: triết lý - cách thức giải, bài tập Lý thuyết, bài bác tập trường đoản cú luận và bài xích tập trắc nghiệm gồm đáp án giúp bạn học tốt, đạt điểm cao trong bài kiểm tra và bài bác thi môn Hoá học tập lớp 12.

*

Chuyên đề: Este - Lipit

Chuyên đề: Cacbohiđrat

Chuyên đề: Amin, amino axit với protein

Chuyên đề: Polime và vật liệu polime

Chuyên đề: Đại cưng cửng về kim loại

Chuyên đề: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chuyên đề: sắt và một số kim loại quan trọng

Chuyên đề: Phân biệt một vài chất vô cơ

Chuyên đề: chất hóa học và sự việc môi trường

Chuyên đề: Este - Lipit

Tổng hợp triết lý chương Este, Lipit

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Este - Lipit

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Cacbohiđrat

Tổng hợp kim chỉ nan chương Cacbohiđrat

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Cacbohiđrat

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Amin, amino axit và protein

Tổng hợp kim chỉ nan chương Amin, Amino Axit, Protein

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Amin, amino axit cùng protein

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Polime và vật tư polime

Tổng hợp triết lý chương Polime, vật liệu polime

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Polime và vật tư polime

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cưng cửng về kim loại

Tổng hợp kim chỉ nan chương Đại cưng cửng về kim loại

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Đại cưng cửng về kim loại

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Tổng hợp lý thuyết chương sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Phương pháp giải các dạng bài tập chương sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: fe và một vài kim các loại quan trọng

Tổng hợp kim chỉ nan chương Crôm, Sắt, Đồng

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương fe và một vài kim các loại quan trọng

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Phân biệt một số chất vô cơ

Tổng hợp triết lý chương Phân biệt một trong những chất vô cơ

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Phân biệt một vài chất vô cơ

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: hóa học và vụ việc môi trường

11 phương thức giải nhanh bài xích tập hóa học hữu cơ, vô cùng cực hay

Phương pháp bảo toàn điện tích

Phương pháp bảo toàn electron

Phương pháp bảo toàn khối lượng

Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Phương pháp con đường chéo

Phương pháp trung bình

Phương pháp quy đổi

Phương pháp tăng bớt khối lượng

Phương pháp áp dụng phương trình ion thu gọn

Phương pháp lựa chọn đại lượng say mê hợp

Phương pháp đồ gia dụng thị