1 – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Chủ đề 1.1: TẬP HỢP

#1 – Viết tập hợp và minh họa tập hợp bằng hình.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 6


Chủ đề 1.2: SỐ TỰ NHIÊN

#1 – trang bị tự vào tập hòa hợp số từ nhiên.

#2 – Ghi số từ nhiên

Chủ đề 1.3: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ TỰ NHIÊN

#1 – Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.

#2 – thứ tự thực hiện các phép tính.

#3 – tra cứu x.

#4 – Tính cấp tốc – Tính một phương pháp hợp lý.


#5 – câu hỏi có lời văn (có dùng cộng – trừ – nhân – phân chia – lũy thừa).

Chủ đề 1.4: chia HẾT và phân tách CÓ DƯ

#1 – đặc điểm chia hết.

#2 – các dấu hiệu phân chia hết.

#3 – câu hỏi chia tất cả dư.

Chủ đề 1.5: SỐ NGUYÊN TỐ và HỢP SỐ

#1 – Số yếu tố – đúng theo số.

#2 – Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố.

Chủ đề 1.6: ƯỚC và BỘI

#1 – Tìm cầu và bội.

#2 – kiếm tìm ước thông thường và mong chung bự nhất; kiếm tìm bội tầm thường và bội chung nhỏ tuổi nhất.

#3 – Áp dụng ước và bội vào những bài toán thực tế.


2 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

Chủ đề 2.1 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

#1 – Tập thích hợp số nguyên.

#2 – thiết bị tự trong tập đúng theo số nguyên.

Chủ đề 2.2 – CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ NGUYÊN

#1 – cộng và trừ các số nguyên.

#2 – Nhân số nguyên.

#3 – Phép phân tách hết. Ước cùng bội của một số nguyên


#4 – Quy tắc vết ngoặc – Tính nhanh.

#5 – tìm x.

#6 – Áp dụng số nguyên vào thực tế.

#7 – Dạng toán bệnh minh. (liên quan đến số nguyên)

3 – HÌNH HỌC TRỰC quan

Chủ đề 3.1 – CÁC HÌNH THƯỜNG GẶP

#1 – phân biệt và phân biệt các hình: Tam giác đều, Lục giác đều, Hình chữ nhật, Hình vuông, Hình thang cân, Hình bình hành, Hình thoi.

#2 – Vẽ hình: Tam giác đều, Hình chữ nhật, Hình vuông.

Chủ đề 3.2 – CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

#1 – Tính chu vi và diện tích của những hình hay gặp.

#2 – Chu vi và diện tích của các hình phức tạp.

#3 – bài xích toán thực tiễn về chu vi và ăn diện tích.

4 – PHÂN SỐ

Chủ đề 4.1 – KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

#1 – định nghĩa phân số.

#2 – Phân số bởi nhau.

Chủ đề 4.2 – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

#1 – tính chất cơ bạn dạng của phân số.

#2 – Rút gọn phân số.

#3 – Quy đồng mẫu số.

#4 – so sánh phân số.

Chủ đề 4.3 – CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ

#1 – những phép tính phân số.

#2 – những phép tính phân số vào toán tất cả lời văn.

#3 – giá trị phân số của một số.

#4 – lếu số.

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Có Số Nhóm A Là, Các Nguyên Tố Nhóm A Trong Bảng Tuần Hoàn Là

5 – SỐ THẬP PHÂN

Chủ đề 5.1 – SỐ THẬP PHÂN

#1 – Phân số thập phân và Số thập phân.