Bài tập rút gọn biểu thức ở lớp 9 thường đi kèm với dạng toán phụ. Đó là các dạng:

Dạng 1: Rút gọn biểu thức cơ bản

Dạng 2: Rút gọn biểu thức cùng tính giá chỉ trị của biểu thức khi mang lại giá trị của ẩn

Các bước thực hiện:

– Rút gọn, chú ý điều kiện của biểu thức

– Rút gọn giá bán trị của biến nếu cần

– thế vào biểu thức rút gọn

*

Dạng 3: Rút gọn biểu thức và tìm x để biểu thức rút gọn đạt giá chỉ trị nguyên

– Rút gọn biểu thức

– Lấy tử phân chia cho mẫu bóc tách biểu thức thành tổng của một số nguyên với một biểu thức gồm tử là một số nguyên

– trong biểu thức mới tạo thành, ta mang lại mẫu là các ước nguyên của tử để suy ra x.

Bạn đang xem: Các dạng toán rút gọn biểu thức lớp 9

*

Dạng 4: Rút gọn biểu thức cùng tìm x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số mang lại trước

– Rút gọn

– cho biểu thức rút gọn thỏa điều kiện ta được phương trình hoặc bất phương trình, chăm chú điều kiện của ẩn trong bài toán.

*

Dạng 5: Rút gọn biểu thức cùng tìm x để biểu thức đạt giá bán trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút gọn

– Biến đổi biểu thức (BT) về dạng:

+ Số ko âm + hằng số ⇒GTNN.

VD: A2 + m ≥ m. Lúc đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi với chỉ lúc A = 0.

+ Hằng số – số ko âm ⇒GTLN.

VD: M – A2 ≤ M. Lúc đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra khi cùng chỉ lúc A = 0.

Xem thêm: #12 Lợi Ích Của Việc Tập Thể Dục Thể Thao Đã Được Khoa Học Chứng Minh

+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si: đến hai số dương a cùng b, ta có:

$a+b geq 2 sqrta b$. Dấu “=” xảy ra khi cùng chỉ khi a = b.