Xét 1 cá thể có kiểu genABabDEde,quá trình bớt phân xẩy ra hoán vị gen giữa A, a cùng với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Nhiều loại giao tử nào chiếm tỉ lệ 12%?


Ngay sau bữa ăn chính, nếu lũ dục thì hiệu quả tiêu hoá và hấp thụ thức ăn uống sẽ giảm do lý do nào sau đây?


Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBb. Trả sử trong quá trình giảm phân của khung người đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể sở hữu cặp gene Aa không phân li trong sút phân I, những sự khiếu nại khác diễn ra bình thường; khung người cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và dòng trong thụ tinh hoàn toàn có thể tạo ra tối đa từng nào loại đúng theo tử lưỡng bội và từng nào loại đúng theo tử lệch bội?


Sơ vật phả hệ sau đây mô tả một dịch di truyền ở người do một trong hai alen của một gene qui định. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở toàn bộ các thành viên trong phả hệ.

Bạn đang xem: Các gen ở đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể x có sự di truyền

Có bao nhiêu phát biểu sau đấy là đúng?

(1) dịch do alen lặn trên NST giới tính X qui định.

(2) gồm 6 người xác minh được đúng chuẩn kiểu gen.

(3) bao gồm tối nhiều 10 người có kiểu gene đồng hợp.

(4) tỷ lệ sinh nhỏ đầu lòng không trở nên bệnh của cặp vợ ck III. 12 – III.13 trong phả hệ này là 5/6.

(5) Nếu tín đồ số 11 thành thân với một người thông thường trong một quần thể khác sẽ ở trạng thái thăng bằng có tần số alen gây dịch là 0,1 thì xác suất họ sinh ra con bị dịch là 1/22.


A. 4


B.1


C.3


D.2


Câu 5:


Gen chi phối đến việc hình thành những tính trạng được điện thoại tư vấn là:


A. gene tăng cường.


B.gen điều hòa.


C. gene trội.


D.gen nhiều hiệu.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại orsini-gotha.com


*

link
tin tức orsini-gotha.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


orsini-gotha.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Lớp 6, Tiếng Anh Chủ Đề 3


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
orsini-gotha.com