*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng chừng 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Giả dụ ta thổi phồng hạt nhân lên thành một trái bóng có đường kính 8 centimet thì 2 lần bán kính nguyên tử đang là


Nguyên tử của thành phần X bao gồm tổng số phân tử là 40. Toàn bô hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa tổng số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số khối là


Tổng số hạt sở hữu điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều sở hữu số phân tử proton bằng số hạt nơtron. Quý giá đúng tốt nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm cùng có khối lượng nguyên tử là 65u. Trọng lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 tất cả tổng số hạt proton, nơtron với electron bằng 196, trong đó hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và cân nặng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A với 56 gam/mol. Hiểu được trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần còn sót lại là rỗng. Khối lượng riêng của fe là


Nguyên tử Au có nửa đường kính và khối lượng mol nguyên tử lần lượt là 1,44A với 197 g/mol. Biết cân nặng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu xác suất trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một yếu tố hóa học vì nó mang lại biết:


Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử tất cả điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên nguyên tử là

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá hạt nhân bạn ta tra cứu thấy một nhiều loại hạt có trọng lượng gần bằng cân nặng của proton, hạt chính là electron.

(4) vào nguyên tử bất kể thì điện tích của lớp vỏ luôn bằng điện tích của phân tử nhân cơ mà ngược dấu.

Số dấn xét đúng là:


Một nguyên tử tất cả tổng số phân tử là 46. Trong số ấy tỉ số hạt với điện tích đối với hạt không với điện là 1,875. Trọng lượng tuyệt đối của nguyên tử chính là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ tất cả tổng số hạt bởi 29 với tổng số hạt mang điện dương bằng 11. Nguyên tử X gồm số hạt sở hữu điện dương nhiều hơn số hạt có điện dương trong Y bởi 6. Cùng số hạt không mang điện X nhiều hơn nữa số hạt không có điện trong Y bằng 7. Tổng số phân tử không sở hữu điện của nhì nguyên tử X với Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ tất cả số phân tử không có điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- bao gồm tổng số phân tử là 29 với số hạt với điện chỉ chiếm 65,52% tổng thể hạt. Số hạt mang điện trong X là


Ion dương M2+ tất cả tổng số phân tử là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Một nguyên tử X gồm số khối là 80, X tất cả tỉ lệ số hạt với điện và số phân tử không mang điện là 14/9. Số hạt không sở hữu điện là 


Biết 1 mol nguyên tử fe có trọng lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt bao gồm 26 electron. Số phân tử electron bao gồm trong 5,6g fe là


Nguyên tử R gồm điện tích ngơi nghỉ lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác định nào sau đấy là không chính xác?


Khi điện phân nước, người ta xác minh được là ứng với cùng 1 gam hiđro vẫn thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có cân nặng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bởi điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong hạt nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton ngay số hạt nơtron.

(4) Số phân tử nơtron trong hạt nhân luôn bằng số electron sinh hoạt lớp vỏ của nguyên tử.

Số thừa nhận xét không đúng là:


Tổng số phân tử không sở hữu điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Văn 7 Bài Bố Cục Và Phương Pháp Lập Luận Trong Bài Văn Nghị Luận


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.