*
- những electron sắp tới vào các lớp cùng phân lớp từ mức tích điện thấp đến mức năng lượng cao theo máy tự sau: $1s,,,2s,,,2p,,,3s,,,3p,,,4s,,,3d,,,4p,,,5s,,,4d,,,5p,,,6s,,,4f,,,5d,…$

- Khi năng lượng điện hạt nhân tăng, bao gồm sự chèn mức tích điện nên mức năng lượng của $4s$ thấp hơn $3d$.

Bạn đang xem: Các lớp electron

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊNTỬ

1. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp không giống nhau.

a) Quy ước giải pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- Số vật dụng tự lớp electron được ghi bằng văn bản số ($1,,,2,,,3…$).

- Phân lớp được ghi bằng những chữ mẫu thường ($s,,,p,,,d,,,f$).

- Số electron vào một phân lớp được ghi bằng chỉ số ở phía trên bên cần kí hiệu của phân lớp ($s^2,,,p^6…$).

b) cách viết cấu hình electron nguyên tử

- khẳng định số electron trong nguyên tử.

- Phân bố những electron theo vật dụng tự tăng mạnh mức tích điện theo nguyên tắc sau:

+ Lớp electron tăng mạnh ($n = 1,,,2,,,3…$).

+ Trong cùng một lớp theo sản phẩm công nghệ tự: $s,,,p,,,d,,,f$.

c) Ví dụ thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử

$_1H: 1s^1$

$_2He: 1s^2$

$_8O: 1s^2,,2s^2,,2p^4$ hoặc viết gọn gàng là $,,2s^2,,2p^4$

$_18Ar: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$

$_20Ca: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$ hoặc viết gọn là $,,4s^2$

$_35Br: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,3d^10,,4s^2,,4p^5$ hoặc viết gọn gàng là $,,3d^10,,4s^2,,4p^5$

d) Phân lớp sau cùng là bọn họ của nguyên tố

- $H,,He,,Ca$: là yếu tắc $s$ vày electron sau cuối điền vào phân lớp $s$.

- $O,,Ar,,Br$: là yếu tố $p$ bởi electron ở đầu cuối điền vào phân lớp $p$.

- hình như còn gồm nguyên tố $d$, nhân tố $f$.

2. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu

$Z$Tên nguyên tốKí hiệu hóa họcSố electron
Lớp $K$ ($n =1$)Lớp $L$ ($n = 2$)Lớp $M$ ($n = 3$)Lớp $N$ ($n = 4$)
Cấu hình electron của nguyên tử$1$Hiđro$H$$1$
$1s^1$$2$Heli$He$$2$
$1s^2$$3$Liti$Li$$2$
$1$
$1s^2,,2s^1$$4$Beri$Be$$2$
$2$
$1s^2,,2s^2$$5$Bo$B$$2$
$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^1$$6$Cacbon$C$$2$
$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^2$$7$Nitơ$N$$2$
$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^3$$8$Oxi$O$$2$
$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^4$$9$Flo$F$$2$
$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^5$$10$Neon$Ne$$2$
$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6$$11$Natri$Na$$2$
$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1$$12$Magie$Mg$$2$
$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2$$13$Nhôm$Al$$2$
$8$$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^1$$14$Silic$Si$$2$
$8$$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^2$$15$Photpho$P$$2$
$8$$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^3$$16$Lưu huỳnh$S$$2$
$8$$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^4$$17$Clo$Cl$$2$
$8$$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^5$$18$Agon$Ar$$2$
$8$$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$$19$Kali$K$$2$
$8$$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^1$$20$Canxi$Ca$$2$
$8$$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$

3. Đặc điểm lớp electron ngoại trừ cùng

- Đối cùng với nguyên tử của toàn bộ các nguyên tố, lớp electron bên cạnh cùng có không ít nhất là $8$ electron.

- những nguyên tử đều có khuynh phía đạt trạng thái bão hòa bền với $8$ electron ở phần bên ngoài cùng (trừ $He$ gồm $2,e$ ko kể cùng).

- Lớp electron bên cạnh cùng quyết định tính chất hóa học tập của một nguyên tố:

+ trường hợp tổng số electron ngoại trừ cùng $

+ ví như tổng số electron kế bên cùng $> 4,,(5,,6,,7,e)$ $Rightarrow$ Nguyên tử NHẬN electron $Rightarrow$ là phi kim.

+ nếu tổng số electron bên cạnh cùng $= 4,$ $Rightarrow$ Nguyên tử có thể là sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

+ trường hợp tổng số electron ko kể cùng $= 8$ (trừ $He$ bao gồm $2,e$ ngoài cùng) $Rightarrow$ Nguyên tử bền về mặt chất hóa học $Rightarrow$ là khí hiếm.

Xem thêm: 308+ Đề Thi Trắc Nghiệm Online Môn Toán Tháng 4/2022, Trắc Nghiệm Môn Toán Tất Cả Các Lớp (Có Đáp Án)

$Longrightarrow$ Vậy: lúc biết cấu hình electron của nguyên tử có thể dự đoán được một số loại nguyên tố.