b, Hãy đề cập tên 6 máy tìm kiếm mà em biết? Bạn vẫn xem: Các laptop trong internet tiếp xúc với nhau bằng cách nào

a. Các laptop trong internet vận động và hội đàm với nhau được là do chúng cùng áp dụng bộ giao thức truyền thông media TCP/ IP

-TCP là giao thức cho phép hai thiết bị media trong mạng kết nối với nhau với trao đổi các dòng tài liệu hoặc thông tin truyền thông. Đảm bảo phân chia tài liệu ở sản phẩm gửi thành gói nhỏ có khuôn dạng, kích thước xác định và phục sinh dữ liệu gốc ở máy nhấn (0,5đ)

-IP là giao thức chịu trách nhiệm về add và định tuyến đường truyền, có thể chấp nhận được các gói tin đi đến đích một cách riêng lẻ, độc lập. (0,5đ)

b. Sáu mày tìm kiếm kiếm gợi ý: (mỗi ý đúng được 0,25đ)

-Google

-Altavista

-Yahoo!

-Netscape

-MSN search

-Excite

-Overture

-Inktomi

-AOL Search

0 comment Đăng nhập để hỏi chi tiết

Đăng ký kết làm thủ thuật VietJack. Phần quà mang lại 500k mỗi tháng. Đăng ký ngay!

quảng cáo

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI thpt QUỐC GIA 2022

Ôn tập học tập kì 1 - 2k6 live Hóa cô Thu

Gv. Nguyễn Thị Thu - phạt trực tiếp 7 giờ trước chất hóa học

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 - 2k5 - Livestream TOÁN thầy TÂM

Gv. Thầy Nguyễn Trung trung ương - vạc trực tiếp một ngày trước Toán

những bí cấp bách giải nhanh câu hỏi ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP - Livestream TOÁN thầy HUY

Gv. Thầy Lương Văn Huy - phát trực tiếp 4 cách nay đã lâu Toán

DẠNG TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCL - 2k6 live Hóa cô Thu

Gv. Nguyễn Thị Thu - phát trực tiếp 1 tuần trước chất hóa học

-Chữa đề thi test lần 4 - Sở tp hà tĩnh - Livestream TOÁN thầy TÂM

Gv. Thầy Nguyễn Trung trung tâm - phát trực tiếp 1 tuần trước đó Toán

JEE 2022: Continuity và Differentiability - 2k5 live LÝ thầy KIM NHẬT TRUNG

Gv. Kim Nhật Trung - phạt trực tiếp 1 tuần trước đó thứ lý

Live - Tổng ôn vòng 2 vd vdc - Livestream TOÁN thầy HUY

Gv. Thầy Lương Văn Huy - phân phát trực tiếp 1 tuần trước đó Toán

2K4- KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM - Livestream HÓA cô HUYỀN

Gv. Cô Phạm Huyền - phân phát trực tiếp 1 tuần trước đó hóa học

truyền bá

Đặt câu hỏi ngay Thành viên hăng hái nhất

Xếp hạng tuần này

Xếp hạng tháng này
Bạn đang xem: Các máy tính trong mạng internet giao tiếp với nhau bằng cách nào

*

xếp hạng tuần này Xếp hạng tháng này Gửi báo cáo thành công! THÔNG TIN VIETJACKLIÊN KẾTTẢI ỨNG DỤNGgmail.com thông báo × × những hiểu biết miễn mức giá Hỏi đáp với phầm mềm VietJack !
*

*

*Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 2 Học Kì 1 Theo Thông Tư 22

yên cầu nhiều khả năng hơn với app VietJack. Hỏi đáp miễn tầm giá với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn. Xem bằng App tiếp tục sử dụng web! Đăng nhập vào hệ thống × thông tin tài khoản Facebook tài khoản Google bạn cũng có thể sử dụng tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập! giữ mật khẩu bạn quên mật khẩu? Đăng nhập Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký kết ngay Đăng ký kết vào hệ thống × thông tin tài khoản Facebook tài khoản Google chúng ta có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập! Đăng ký bạn đã sở hữu tài khoản? Đăng nhập tức thì Khôi phục thông tin tài khoản × Khôi phục bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay