Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (130.4 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Các nước đông nam á cuối tk 19 đầu tk 20

CÁC NƯỚC ĐÔNG nam giới Á (Cuối nuốm kỉ XIX – đầu cụ kỉ XX) 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông phái mạnh Á. -Nguyên nhân ĐNÁ bị thôn tính + các nước tư bản Âu- Mĩ dứt cuộc phương pháp mạng bốn sản và tăng cường xâm lược thuộc địa + những nước ĐNA tất cả vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng (GV chỉ trên bạn dạng đồ) + Là quanh vùng rộng lớn, đông dân, nhiều tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa truyền thống lâu đời. + từ giữa thế kỉ XIX cơ chế phong con kiến lâm vào rủi ro khủng hoảng triền miên về k tế , chủ yếu trị, thôn hội. Kinh tế kém phát triển. " tạo ra điều kiện cho các nước tư phiên bản phương tây xâm lấn ĐNÁ(trừ Xiêm) - quy trình xâm lược. + trường đoản cú TK XV,XVI"XIX Tây Ban Nha, người thương Đào Nha, Hà Lan xâm lăng Inđônêxia. +Từ thân TK XVI TBN thôn tính Philippin. Từ(1889 – 1902) Philippin là thuộc địa của Mĩ + TD Anh chiếm phần Miến Điện (1885), Mã Lai (Malayxia + Xingapo) đầu TK XX + TD Pháp chiếm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cuối TK XIX + Xiêm (Thái Lan ) Anh- Pháp tranh chấp " vẫn giữ lại được chủ quyền 2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của quần chúng In-đô-nê-xi-a. (SGK) -1825- 1830 khởi nghĩa vì chưng Đipôrêgôrô lãnh đạo. -10.1873 khởi nghĩa nhân dân hòn đảo Achê -1873 – 1909 khởi nghĩa sinh sống Tây Xumatơra -1878 – 1907 KN tía Tắc -1884 – 1886 KN Calimanta -1890 KN nông dân vì chưng samin chỉ huy - trào lưu công nhân :& bạo gan dẫn đến sự thành lập và hoạt động các tổ chức triển khai
+ Hội công nhân đường sắt (1905) + hiệp hội cộng đồng công nhân xe lửa (1908) + đoàn kết xã hội dân chủ (1914) " tạo ra đk tuyên truyền cn Mác " sự thành lập ĐCS 5.1920 Cuối TK XIX đầu TKXX XH Inđônêxia phân hóa sâu sắc GCCN và tư sản ra đời đóng vai trò khăng khăng trong phong trào yêu nước 3. Phong trào chống thực dân cư Phi-lip-pin. - thân TK XVI Tây Ban Nha xâm lược Phi-lip-pin và triển khai khai thác nằm trong địa - Năm 1872 quần chúng. # Ca-vi-tô nổi lên khởi nghĩa tuy nhiên bị bọn áp. - những năm 90 củathế kỷ XIX xuất hiện 2 xu thế đấu tranh làm việc Phi-lip-pin: + Xu hướng cách tân của Hô-xê Ri-dan + xu hướng bạo cồn của Bô-ni-pha-xi-ô. Năm 1896 Bô-ni-pha-xi-ô phát động K/n mà lại bị bầy áp. - Năm 1898 Mĩ nhân cơ hội xâm nhập Phi-lip-pin vượt qua Tây Ban Nha. - dân chúng Philippin nổi lên đấu tranh chống Mĩ nhưng mang đến 1902 thì lose => Philippin vươn lên là thuộc địa của Mĩ. 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia. Quá trình xâm lược -Giữa TK XIX Pháp từng bước xâm lăng CPC - 1863 Pháp ép buộc Nô rô đôm gật đầu đồng ý quyền bảo lãnh - 1884 Pháp buộc vua Nô rô đôm kí hiệp mong 1884 biến chuyển CPC thành trực thuộc địa của Pháp - Ách thống trị của Pháp tạo cho ND CPC bất bình vực dậy đấu tranh trào lưu đấu tranh chống Pháp của quần chúng. # CPC -1861 – 1892 mê mệt vô tha tiến công vào U đông – Phnôm pênh " thua trận - 1863 – 1866 cuộc Kn Achaxoa diễn ra ở các tỉnh giáp biên cương VN ,nhân dân Châu Đốc ( Hà Tiên ) ủng hộ A phụ thân xoa kháng Pháp " thảm bại
- 1866- 1867 cuộc Kn Pucômbô ,lập địa thế căn cứ ở Tây Ninh (VN) sau đó tấn công về CPC điều hành và kiểm soát Paman tiến công U đông 5. Phong trào đấu tranh kháng thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu TK XX. Bối cảnh lịch sử hào hùng -Giữa TK XIX chế đô phong loài kiến suy yếu hèn ,Lào xuất khẩu +CTN: Khuyến khích tư nhân quăng quật vốn kinh doanh ,xây dựng nhà máy ,mở hiệu buôn và bank - chủ yếu trị + Xóa bỏ chính sách nô lệ, giải phóng tín đồ lao đụng + Đứng đầu đơn vị nước là vua, giúp bài toán cho vua bao gồm hội đồng bên nước (nghị viện ) + Năm 1892 Ra-ma V thực hiện nhiều cải cách(quân đội, tòa án, trường học tập ) theo khuôn mẫu phương Tây => Xiêm trở nên tân tiến theo hướng TBCN. Nước ngoài giao + mềm dẻo ,lợi dụng địa chỉ “nước đệm” + sẵn sàng từ bỏ những vùng đất phụ cận ( vốn là cương vực cùa CPC, Lào,và Mianma) để giữ gìn hòa bình đất nước Tính chất: Cái cách manh đặc điểm CMTS không triệt nhằm


*
bài 11: các nước Đông phái nam Á cuối cầm cố kỉ XIX đầu cụ kỉ XX 25 5 13


Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp Hcm, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

*
giáo án bài 4 các nước đông nam á (cuối cố kỷ xix - thời điểm đầu thế kỷ xx) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy 26 6 41