3. Giải phương trình bằng máy tính casio FX 580VNX

3.1 Giải phương trình số phức bậc nhất

Để giải phương trình hàng đầu số phức thì bạn phải làm theo các bước sau


Bước 1: tùy chỉnh cấu hình môi ngôi trường phức

Bước 2: Rút gọn gàng phương trình

Bước 3: Thức hiện nay phép tính

Ví dụ: kiếm tìm số phức z thỏa mãn nhu cầu phương trình sau

a) (i – 5)z = 6 + 5i

Thao tác như sau


*

Kết luận: Nghiệm phương trình (i – 5)z = 6 + 5i là

b) 5 + (2i – 3)z = (i + 4)z

Thao tác như sau

Bước 1: Rút gọn biểu thức

Bước 2: làm việc máy tính

*

3.2 bí quyết bấm máy vi tính casio giải phương trình bậc 2, 3, 4 với thông số thực

a) Giải phương trình bậc 2

Với áp dụng casio giải phương trình bậc 2 thì ta có tác dụng như sau

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 2

*

Bước 2: Nhập những hệ số a, b, c

Bước 3: Bấm phím = thì screen hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy vi tính giải phương trình bậc 2 sau 3x2 – 4x + 100 = 0

Hướng dẫn giải

Sau khi gửi màn hình laptop về giải phương trình bậc 2 thì ta có tác dụng như sau

*

Kết luận: Phương trình 3x2 – 4x + 100 = 0 có 2 nghiệm phức

b) Giải phương trình bậc 3

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 3

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d

Bước 3: Bấm phím = thì screen hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm laptop giải phương trình bậc 3 sau 2x3 + 6x2 – 5x + 100 = 0

Hướng dẫn

Ta bấm máy tính như sau

*

c) Giải phương trình bậc 4

Bước 1: Đưa màn hình máy tính xách tay về giải phương trình bậc 4

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d, e

Bước 3: Bấm phím = thì screen hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0

Hướng dẫn

Thao tác bấm máy tính xách tay như sau

*

Kết luận: Phương trình x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0 có 4 nghiệm phức

1.2 cách giải phương trình bậc 2 với hệ số phức

1.2.1 lí giải bấm casio căn bậc 2 của một số phức