1 bí quyết dùng Because và Because of1.2 2 – cấu trúc because of 1.2.2 2.2 – Chuyển mẫu mã câu từ dùng because lịch sự because of với ngược lại1.4 I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.5 II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE lịch sự CẤU TRÚC BECAUSE OF1.6 III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.7 gợi ý phân biệt cấu tạo Because, Because Of và In Spite Of trong tiếng Anh1.7.2 2. Cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of1.9 4. Bí quyết chuyển câu từ cấu tạo Because sang kết cấu Because Of

Cách sử dụng Because và Because of

1 – cấu tạo Because 

Because có nghĩa là vì chưng vì. Because + 1 mệnh đề tất cả nghĩa là bởi vì điều nào đấy đã xảy ra, hay cũng chính vì ai đó đã làm gì. Sau because vẫn là một mệnh đề tất cả chủ ngữ hễ từ đầy đủ. Bạn phải đặc biệt chú ý điều này nhé. 


Công thức thành lập câu sử dụng because:

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Bạn đang xem: phương pháp because of


*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.Because of his sickness his father asked him khổng lồ go stay at home.She failed the University entrance exam because of her bad grades.Because of an accident, I was late.Because of the heavy rain, I couldn’t go khổng lồ school.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.Despite / In spite of the heavy rain, we still went to lớn school.Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

Bạn đang xem: Cách dùng because of va in spite of

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Cấu tạo BECAUSE

Because là một trong giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Kết cấu BECAUSE trong giờ đồng hồ Anh được dùng như sau:

BECAUSE + S + V + O

➥ Ví dụ:

I love it because it’s very beautifulShe could only eat salad because she is a vegetarian2. Cấu trúc BECAUSE OF

BECAUSE OF là một trong những giới trường đoản cú kép. Thay vày đi với một mệnh đề như Because thì Because of sẽ đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ, V-ing, đại từ. Because of cũng có chức năng chỉ tại sao tương trường đoản cú như Because.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

➥ Ví dụ:

We lost because of youI pass the exam because of her help

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE quý phái CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc thông thường khi thay đổi từ Because quý phái Because of là biến đổi mệnh đề sau Because thành một danh từ, nhiều danh từ, đại từ hoặc V-ing. Một số quy tắc để biến hóa từ Because thanh lịch Because of như sau:

1. Chủ ngữ 2 vế vào câu giống như nhau

Nếu thấy 2 nhà ngữ của 2 vế trong câu giống nhau, ta quăng quật chủ ngữ vế Because, rượu cồn từ kế tiếp thêm đuôi -ING.

➥ Ví dụ:

Because Lan is short, she can’t reach the book on the self

➨ Because of being short, Lan can’t reach the book on the self

2. Nếu chỉ với lại danh từ/cụm danh từ sống vế “Because of…”

Sau lúc giản lược theo phép tắc 1, nếu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ sinh hoạt vế “Because of…” thì giữ lại danh từ/cụm danh từ bỏ đó.

➥ Ví dụ:

Because there was a storm, students have to stay at home

➨ Because of a storm, students have khổng lồ stay at home

Trong trường đúng theo này, bọn họ sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà dùng “Because of a storm”.

3. Nếu có danh từ cùng tính từ làm việc vế Because

Khi vế Because có nói đến cả tính từ với danh từ, ta chỉ cần đặt tính từ trước danh từ bỏ để tạo nên thành cụm danh từ.

➥ Ví dụ:

Because the wind is strong, we can’t jogging

➨ Because of the strong wind, we can’t jogging

4. Nếu vế Because không có danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, ta đang đổi tính từ/trạng từ bỏ thành danh từ và có thể sử dụng tính từ bỏ sở hữu.

➥ Ví dụ:

Because it is windy, we can’t jogging

➨ Because of the wind, we can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t lượt thích him

➨ Because of his bad action, she doesn’t lượt thích him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài bác tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OFBecause it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel khổng lồ the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got mark 10 in Math exam so I am very happy today2. Đáp ánBecause of the rain, we stopped the matchBecause off his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beautiful, her husband very loves herBecause of hot, we will travel to the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Hướng dẫn phân biệt cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of trong tiếng Anh

1. Quan niệm về cấu trúc Because, Because Of với In Spite Of

Because là 1 giới trường đoản cú đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Because of là 1 giới từ bỏ kép, được sử dụng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ tại sao của sự việc, hành động.

In spite of là dùng như một giới từ, đứng trước danh từ tuyệt V-ing nhằm chỉ sự tương phản cho 1 hành động.

2. Cấu trúc Because, Because Of và In Spite Ofa. Cấu tạo because

Because + S + V + O

I like it because it is very beautiful He never eat meat because he is a vegetarianb. Cấu tạo because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

I pass the essay because of her helpI angry because of himc. Kết cấu in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

In spite of being married, she still got in an affair with a young boyShe had an affair with a young boy in spite of being married

3. Lý giải phân biệt kết cấu Because, Because Of với In Spite Of

Sau Because phải là 1 mệnh đề.Sau Because of, In spite of không được là mệnh đề nhưng là 1 danh từ/ nhiều danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Phương pháp chuyển câu từ cấu tạo Because sang cấu trúc Because Of

Nguyên tắc phổ biến khi đổi khác (Because sang trọng Because Of) là đổi khác mệnh đề che khuất Because thành 1 danh từ, cụm danh từ, đại từ hay rất có thể là V-ing. Một vài quy tắc để giúp đỡ bạn biến đổi từ Because quý phái Because of như sau:

a. Nhà ngữ 2 vế vào câu giống nhau

Nếu thấy hai nhà ngữ của tất cả hai vế vào câu như thể nhau, bạn hãy bỏ công ty ngữ vế Because, động từ tiếp nối thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

b. Nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ sinh sống vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo phép tắc 1, nếu chỉ với danh từ/cụm danh từ ngơi nghỉ vế “Because of…” thì cất giữ danh từ/cụm danh tự đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường phù hợp này, các bạn sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà phải thực hiện “Because of a storm”.

c. Nếu có danh từ và tính từ làm việc vế Because

Khi vế Because có nhắc đến cả tính từ cũng giống như danh từ, bạn chỉ việc đặt tính từ bỏ trước danh từ để chế tạo ra thành các danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

d. Giả dụ vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, các bạn sẽ đổi tính từ/trạng trường đoản cú thành danh trường đoản cú và rất có thể sử dụng tính từ bỏ sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because she acted badly, he doesn’t like her

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her

5. Bài xích tập thực hành thực tế (có đáp án)

1. Julia doesn’t go khổng lồ school because she is ill

=>Because of her illness, Julia doesn’t go to school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has khổng lồ copy the lesson for her.

=>Because his friend is absent . He has to lớn copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy

=>Because of her laziness,This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished

=>Because of her bad behaivior, she must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went lớn work

=>In spite of having a bad cold, Henry still went to lớn work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather, they continued playing football

Bài tập

I. Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t bởi the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn lời giải đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had to lớn stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa ko đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go to work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t bởi vì the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t do the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

II. Chọn đáp án đúng

1. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì tiếp nối là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì tiếp nối là 1 cụm danh từ

4. Because vì tiếp đến là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì sau đó là 1 nhiều danh từ

Bài tập về cấu trúc because

1. We stopped playing tennis ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. We had to lớn hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed down …….. The recession

9. He found working in nhật bản very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult lớn understand ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had to lớn hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in nhật bản very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult to understand because of his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với because of và because, in spite of trong giờ Anh có đáp án

1. Mary doesn’t go to school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go to school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have to copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have khổng lồ copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Gợi Ý 100 Cách Đặt Tên Ở Nhà Hay Cho Bé Trai 2021, Tên Ở Nhà Cho Con Trai Được Yêu Thích Nhất 2022

9. Although he had a bad cold, William still went to lớn work

=>In spite of having a bad cold,William still went lớn work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Bài tập về cấu tạo because

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had to lớn hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult to lớn understand ……… her accent.

Đáp án:

Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5.Because 6. Because 7. Because 8. Because of 9.Because of 10. Because of

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng