* từ bảng thu thập số liệu ban sơ ta có thể lập bảng "tần số" (còn call là bảng triển lẵm thực nghiệm của dấu hiệu).

Bạn đang xem: Cách lập bảng tần số lớp 7

Ta hoàn toàn có thể lập bảng "tần số" theo mẫu hoặc theo cột.

Giá trị ((x))

(x_1)

(x_n)

 

Tần số ((n))

(n_1)

(n_n)

(N=…)

 

Giá trị ((x))

Tần số ((n))

(x_1)

(n_1)

(x_2)

(n_2) 

 ...

 ...

(x_n) 

(n_n) 

 

(N=...)


Bảng “tần số” theo mặt hàng ngang thường xuyên được lập như sau:

+ Vẽ một khung người chữ nhật tất cả hai dòng

+ chiếc trên ghi các giá trị không giống nhau của tín hiệu theo máy tự tăng dần

+ loại dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi cực hiếm đó.

Ý nghĩa: Bảng tần số góp người điều tra dễ bao hàm nhận xét chung về sự phân phối những giá trị của dấu hiệu và thuận tiện cho việc đo lường và thống kê sau này.

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc.

Ví dụ: Số trọng lượng (tính tròn cho kg) của 10 học tập sinh đánh dấu như sau:


*

*

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Lập bảng tấn số cùng rút ra nhấn xét

Phương pháp:

Bước 1: từ bỏ bảng số liệu thống kê, lập bảng tần số dưới dạng ngang tốt dọc, trong đó nêu rõ những giá trị khác nhau của tín hiệu và những tần số tương ứng của các giá trị đó

Bước 2: Rút ra dấn xét về

+ Số những giá trị của vết hiệu

+ Số những giá trị không giống nhau của lốt hiệu

+ giá chỉ trị to nhất, giá trị bé dại nhất, giá bán trị có tần số béo nhất

+ các giá trị thuộc vào tầm khoảng nào là chủ yếu….

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Công Lập Ở Tphcm Tốt Nhất, Danh Sách 36 Trường Đại Học Công Lập Tphcm


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp orsini-gotha.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.