Dưới đấy là bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử . Tất cả 10 thắc mắc trắc nghiệm, trải đông đảo từ đều câu cơ bản đến nâng cao. Nhằm giúp cho chúng ta trung bình khá hoàn toàn có thể làm được. Cuối cùng là hướng dẫn giải cụ thể và giải đáp . Chúng ta cùng xem thêm với loài kiến nhé .

Bạn đang xem: Cách phân tích đa thức thành nhân tử

I. Toán lớp 8: bài tập trắc nghiệm phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tra cứu x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm quý hiếm y thỏa mãn nhu cầu 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính quý giá của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 với y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích nhiều thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: lý giải giải chi tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn lời giải D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta tất cả A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 và y = 1, ta tất cả A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn lời giải C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn đáp án B

Bài 7:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn câu trả lời C

Bài 8:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn giải đáp A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Đối Tượng 4 Năm 2020

Chọn đáp án A

Bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn không thiếu thốn và bỏ ra tiết, ước ao rằng nó sẽ giúp chúng ta ôn tập tốt để sẵn sàng kiến thức để kiểm soát và thi học kì . Chúng ta hãy làm đi làm lại thật nhiều lần để nâng cấp kĩ năng của bản thân, để có thể làm được những bài toán cực nhọc . Chúc các bạn thành công trên tuyến phố học tập.