Giải toán lớp 6 tập 2 bài 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số. Giải bài bác tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Hướng dẫn giải bài xích tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Cách quy đồng mẫu số nhiều phân số


Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu các Phân SốTrả lời câu hỏi bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số

Quy đồng chủng loại số của không ít phân số là thay đổi những phân số kia lần lượt thành đầy đủ phân số bằng chúng nhưng tất cả cùng mẫu số với các phân số còn lại.

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Muốn quy đồng nhì phân số ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội phổ biến của 2 mẫu số để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã (chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu mã số nhì phân số Giải: Ta tất cả 22 là bội phổ biến của 11 và 2

Vậy: (thừa số phụ ở đó là 2)

(thừa số phụ ở đó là 11)

Vậy nhì phân số với được quy đồng mẫu mã số thành nhị phân số tương ứng là với .

2. Các bước quy đồng chủng loại số nhiều phân số với chủng loại số dương

Muốn quy đồng những phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là mẫu chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại (bằng cách chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu mã số của những phân số sau ; cùng .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu mã chung của các phân số đã cho 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; cùng được quy đồng chủng loại số thành 3 phân số tương ứng là ; .

Trả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài xích 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số tương thích vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài bác 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) search BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm những phân chu kỳ lượt bởi ; ; ; nhưng lại cùng gồm mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta có 8 = 23

Các thừa số tầm thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có các phân mốc giới hạn lượt bởi ; ; ; tuy thế cùng có mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng mẫu số những phân số ; ; ; cùng với mẫu phổ biến là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài xích 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào nơi trống để quy đồng mẫu các phân số: cùng – tìm kiếm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– kiếm tìm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu các phân số: ; ; .

Giải:

a) – kiếm tìm BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– kiếm tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– quá số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng ta được công dụng như sau:

;

;

.

Giải bài xích tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: ; ; .

b) trong các phân số đã cho, phân số như thế nào chưa về tối giản?

Từ dấn xét đó, ta rất có thể quy đồng các phân số này như thế nào?

Giải:

a) Ta có: mẫu mã số bình thường là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta tất cả phân số chưa phải là phân số tối giản.

Từ đó ta có thể quy đồng mẫu các phân số đã cho, trước hết đề xuất rút gọn các phân số đã đến thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu chung của ; là 48.

Sau khi quy đồng mẫu ta được công dụng đơn giản rộng là ;

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) cùng b) c) và -6

Giải:

a) Ta tất cả mẫu bình thường là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta có mẫu bình thường là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta bao gồm -6 = cần mẫu bình thường của cùng -6 là 15

Vậy với -6 quy đồng chủng loại sẽ là cùng -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) với ;

b) với ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta có mẫu tầm thường là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu mã cùng ta được = = b) Rút gọn ta được = Ta gồm mẫu phổ biến của cùng là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng mẫu mã như sau:

= = =

= = c) Ta gồm mẫu số chung là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu mã số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Phương Pháp Biện Luận Số Nghiệm Của Phương Trình, Dựa Vào Đồ Thị Hay, Nhanh Nhất

d) Ta tất cả mẫu số phổ biến là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu mã số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số tiếp sau đây có bằng nhau không?