Bước 1: Viết những phân số đã cho dưới dạng phân số bao gồm mẫu dương. Tra cứu BCNN của những mẫu dương đó để làm mẫu số chung

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của từng mẫu, bằng phương pháp chia mẫu chung cho từng mẫu

Bước 3: Nhân tử và mẫu của từng phân số ở bước 1 với quá số phụ tương ứng

Ví dụ:

Để quy đồng mẫu mã hai phân số $dfrac16$ cùng $dfrac3 - 8$, ta làm cho như sau:

- Đưa về phân số có mẫu dương: $dfrac16$ và $dfrac - 38$

- Tìm mẫu chung: $BC(6,,8) = 24$

- tìm kiếm thừa số phụ: $24:6 = 4;,24:8 = 3$

- Ta có: $dfrac16 = dfrac1.46.4 = dfrac424$ cùng $dfrac3 - 8 = dfrac - 38 = dfrac - 3.38.3 = dfrac - 924$.

Bạn đang xem: Cách so sánh hỗn số

2. Rút gọn gàng phân số

a) có mang phân số tối giản:


Phân số tối giản là phân số nhưng mà tử và chủng loại chỉ tất cả ước tầm thường là $1$ với $ - 1$


b) biện pháp rút gọn phân số


Bước 1: Tìm ƯCLN của tử và mẫu khi đã quăng quật dấu “-” (nếu có)

Bước 2: Chia cả tử và mẫu mang đến ƯCLN vừa tìm được, ta tất cả phân số tối giản.


Ví dụ:

Để rút gọn gàng phân số $dfrac - 1524$ ta có tác dụng như sau:

- tra cứu ƯCLN của mẫu: ƯCLN(15, 24)=3.

- chia cả tử và mẫu cho ƯCLN: $dfrac - 1524 = dfrac - 15:324:3 = dfrac - 58$.

Ta được $dfrac - 58$ là phân số tối giản.

3. đối chiếu hai phân số thuộc mẫu

Trong nhị phân số tất cả cùng một mẫu dương, phân số nào tất cả tử lớn hơn thì lớn hơn.


Ví dụ: so sánh $dfrac - 45$ cùng $dfrac - 75$.

Ta có: $ - 4 > - 7$ và $5 > 0$ nên $dfrac - 45 > dfrac - 75$.

Chú ý: Với hai phân số có cùng một chủng loại nguyên âm, ta đưa chúng về hai phân số gồm cùng mẫu nguyên dương rồi so sánh.


Ví dụ:

So sánh $dfrac - 4 - 5$ và $dfrac2 - 5$

Đưa nhì phân số bên trên về có cùng một chủng loại nguyên âm: $dfrac45$ và $dfrac - 25$

Ta có: $4 > - 2$ cùng $5 > 0$ yêu cầu $dfrac45 > dfrac - 25$.

4. So sánh hai phân số không giống mẫu

Bước 1: Quy đồng mẫu hai phân số đã cho (về cùng một chủng loại dương)

Bước 2: đối chiếu tử của các phân số: Phân số nào gồm tử lớn hơn thì lớn hơn.


Ví dụ: so sánh hai phân số $dfrac - 712$ cùng $dfrac - 1118$.

$BCNN(12;18) = 36$ buộc phải ta có:

$dfrac - 712 = dfrac - 7.312.3 = dfrac - 2136$

$dfrac - 1118 = dfrac - 11.218.2 = dfrac - 2236$.

Vì $ - 21 > - 22$ buộc phải $dfrac - 2136 > dfrac - 2236$. Cho nên vì thế $dfrac - 712 > dfrac - 1118$.

5. Hỗn số

Cho $a$ và $b$ là nhì số nguyên dương, $a > b$, $a$ không chia hết mang lại $b$. Nếu như $a$ phân chia cho $b$ được yêu mến là $q$ với số dư là $r$, thì ta viết $dfracab = qdfracrb$ và call $qdfracrb$ là hỗn số.

Đọc là “$q,,,r$ phần $b$”.


Ví dụ:

Phép phân tách $23:4$ có thương là $5$ với số dư là $3$ đề xuất ta có: $dfrac234 = 5dfrac34$.

Đọc là: “ năm, tía phần tư”.

Chú ý:

Với láo số $qdfracrb$ bạn ta call $q$ là phần số nguyên và $dfracrb$ là phần phân số của láo số.

Ví dụ:

Hỗn số $5dfrac34$ gồm phần nguyên là $5$ cùng phần phân số là $dfrac34$.

Xem thêm: Phim Shin Cậu Bé Bút Chì Chuyến Trăng Mật Bão Táp, Shin Movie 27 : Tuần Trăng Mật Bão Táp Full

* Đổi lếu láo số ra phân số

Ta đổi hỗn số $qdfracrb$ thành phân số, theo quy tắc sau:

$qdfracrb = dfracq.b + rb$


Ví dụ:

$1dfrac34 = dfrac1.4 + 34 = dfrac74$

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 12 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối học thức - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện orsini-gotha.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.