- Nếu con đường thẳng (a) vuông góc với phương diện phẳng (left( p. ight)) thì ta nói góc giữa mặt đường thẳng (a) cùng mặt phẳng (left( phường ight)) bằng (90^0).

Bạn đang xem: Cách tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng


- Nếu mặt đường thẳng (a) ko vuông góc với khía cạnh phẳng (left( p. ight)) thì góc giữa (a) cùng hình chiếu (a') của nó trên (left( phường ight)) call là góc giữa mặt đường thẳng (a) và mặt phẳng (left( p ight)).

Kí hiệu:

Nếu $a ot left( p ight)$ thì (widehat left( a,left( p. ight) ight) = 90^0)

Nếu $a$ ko vuông góc với $(P)$ thì (widehat left( a,left( p. ight) ight) = widehat left( a,a' ight)) với $a'$ là hình chiếu của $a$ trên $left( p. ight)$.

Chú ý: (0^0 le widehat left( a,left( p. ight) ight) le 90^0)


2. Câu hỏi góc giữa con đường thẳng và mặt phẳng

Phương pháp:


*

Để xác minh góc giữa đường thẳng $a$ cùng mặt phẳng $left( alpha ight)$ ta triển khai theo quá trình sau:

- tra cứu giao điểm $O = a cap left( alpha ight)$

- Dựng hình chiếu $A'$ của một điểm $A in a$ xuống $left( alpha ight)$

- Góc (widehat AOA' = varphi ) chính là góc giữa đường thẳng $a$ cùng $left( alpha ight)$.

*) Để dựng hình chiếu $A'$ của điểm $A$ bên trên $left( alpha ight)$ ta chọn 1 đường trực tiếp $b ot left( alpha ight)$ khi ấy $AA'//b$.

- Để tính góc $varphi $ ta áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông $Delta OAA'$.

Ngoài ra, ví như không xác định góc $varphi $ thì ta có thể tính góc giữa con đường thẳng $a$ với mặt phẳng $left( alpha ight)$ theo công thức $sin varphi = dfrac overrightarrow u .overrightarrow n ight overrightarrow n ight$ trong các số đó $overrightarrow u $ là VTCP của $a$ còn $overrightarrow n $ là vec tơ có giá vuông góc cùng với $left( alpha ight)$.

Xem thêm: Choi Tae Joon News - Choi Tae Joon (최태준)


Luyện bài tập vận dụng tại đây!


cài đặt về
Báo lỗi
*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.