Giải toán lớp 6 tập 2 bài 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số. Giải bài bác tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Lí giải giải bài xích tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.Bạn vẫn xem: phương pháp tìm mẫu thông thường lớp 6

Lý thuyết bài xích 5: Quy Đồng Mẫu các Phân SốTrả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài xích 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài bác 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là chuyển đổi những phân số đó lần lượt thành mọi phân số bằng chúng nhưng gồm cùng chủng loại số với các phân số còn lại.

Bạn đang xem: Cách tìm mẫu chung lớp 6

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Muốn quy đồng hai phân số ta làm cho như sau:

Bước 1: Tìm một bội tầm thường của 2 mẫu mã số để gia công mẫu chung.

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số nhị phân số và Giải: Ta bao gồm 22 là bội phổ biến của 11 và 2

Vậy: (thừa số phụ ở đó là 2)

(thừa số phụ ở đây là 11)

Vậy nhì phân số và được quy đồng mẫu số thành nhì phân số tương ứng là và .

2. Quá trình quy đồng mẫu mã số nhiều phân số với mẫu mã số dương

Muốn quy đồng những phân số với mẫu số dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) nhằm là mẫu mã chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại (bằng biện pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số của những phân số sau ; với .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu chung của các phân số đã đến 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; với được quy đồng mẫu mã số thành 3 phân số khớp ứng là ; với .

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số phù hợp vào ô vuông


*

*

*

Câu hỏi 2 bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) tra cứu BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân chu kỳ lượt bởi ; ; ; dẫu vậy cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta tất cả 8 = 23

Các thừa số thông thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có các phân chu kỳ lượt bằng ; ; ; nhưng cùng gồm mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng chủng loại số các phân số ; ; ; cùng với mẫu chung là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài bác 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào chỗ trống nhằm quy đồng mẫu các phân số: cùng – tra cứu BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tìm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu các phân số: ; ; .

Giải:

a) – tìm BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– kiếm tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– quá số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với quá số phụ tương xứng ta được hiệu quả như sau:

;

;

.

Giải bài tập bài bác 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: ; ; .

b) trong các phân số đang cho, phân số như thế nào chưa về tối giản?

Từ nhấn xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng những phân số này như thế nào?

Giải:

a) Ta có: mẫu số chung là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta có phân số chưa phải là phân số tối giản.

Từ đó ta có thể quy đồng mẫu những phân số đã cho, trước hết đề xuất rút gọn những phân số đã mang đến thành phân số về tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu phổ biến của ; với là 48.

Sau khi quy đồng chủng loại ta được tác dụng đơn giản rộng là ; với

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) và ) với c) và -6

Giải:

a) Ta tất cả mẫu chung là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta gồm mẫu thông thường là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta bao gồm -6 = đề xuất mẫu bình thường của cùng -6 là 15

Vậy và -6 quy đồng mẫu sẽ là cùng -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) và ;

b) cùng ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta có mẫu chung là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu cùng ta được với = = ) Rút gọn gàng ta được = Ta tất cả mẫu thông thường của và là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng mẫu mã như sau:

= = =

= = c) Ta có mẫu số phổ biến là BCNN(30,60,40) = 120.

Xem thêm: Kho Đề Thi Thử Đại Học 2021, Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022

Vậy quy đồng mẫu mã số ta được

= = ,

= = ,

d) Ta tất cả mẫu số thông thường là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số tiếp sau đây có bằng nhau không?