Bạn có bài bác tập tính đường chéo cánh của hình vuông nhưng bạn lại ko nhớ công thức tính đường chéo cánh hình vuông như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết định nghĩa, tính chất đường chéo cánh hình vuông và công thức tính đường chéo hình vuông cố nhiên ví dụ để chúng ta cùng xem thêm nhé


Đường chéo cánh hình vuông là gì?

Đường chéo hình vuông là con đường thẳng nối sát hai góc vuông đối diện nhau cùng chia hình vuông thành nhị nửa tam giác bằng nhau.

Bạn đang xem: Cách tính độ dài đường chéo hình vuông

Tính hóa học đường chéo cánh hình vuông

Hai đường chéo cánh hình vuông bởi nhau, vuông góc với giao nhau trên trung điểm của mỗi đường.Giao điểm nhì đường chéo cánh của hình vuông vắn là trung tâm của đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp.Giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực những trùng tại một điểm.Đường chéo sẽ chia hình vuông vắn thành nhì tam giác bởi nhau.Có một mặt đường tròn nội tiếp với ngoại tiếp, đồng thời trung tâm của cả hai tuyến đường tròn trùng nhau với là giao điểm của nhì đường chéo cánh của hình vuông.

Công thức tính đường chéo hình vuông

*


Đường chéo cánh hình vuông bằng chiều nhiều năm của cạnh hình vuông nhân cùng với căn bậc hai.

D = a√2

Trong đó:

D: con đường chéoa: các cạnh của hình vuông

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể tham khảo: diện tích s hình vuông, chu vi hình vuông chuẩn chỉnh 100%

Bài tập tính đường chéo hình vuông thường xuyên gặp

Ví dụ 1:

a) Một hình vuông có cạnh bởi 3cm. Đường chéo của hình vuông vắn đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, xuất xắc 4cm?

b) Đường chéo cánh của một hình vuông vắn bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm tuyệt 4/3dm?

Lời giải

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo của hình vuông vắn bằng √18 centimet .

b) Tương tự, cũng vận dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài này đến độ dài con đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² = AC²/2 = 2²/2 = 2

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bằng √2dm.

Xem thêm: Cách Phòng Tránh Chấn Thương Trong Thể Dục Thể Thao, Bạn Có Biết

Ví dụ 2: Cho hình vuông ABCD tất cả cạnh a = 5cm, tính đường chéo cánh AC, BD?

*

Xét hình vuông vắn ta có:

AB = BC = CD = domain authority = a= 5

AC = BD

Xét tam giác vuông ABD trên B, theo đinh lý Pytago ta có:

BD2 = AB2 + AD2 = 52 + 52 = 2 x 52

⇒ BD = AC = 5√2

Ví dụ 3: Cho hình vuông vắn MNPQ có chu vi p. = 16 cm. Tính độ dài đường chéo MQ và NP?

*

Theo đề bài phường = 16 cm, áp dụng công thức tính chu vi hình vuông ta có:

P = 4.a = 16 ⇒ a = 16 : 4 = 4 cm

Độ dài đường chéo MN cùng NQ là

MP = NQ = a√2 = 4√2 cm

Ví dụ 4: Cho hình vuông ABCD biết đường chéo hình vuông bởi 20cm. Hỏi cạnh của hình vuông đó bằng bao nhiêu?

*

Áp dụng theo định lý pyta go tam giác vuông ABC ta có:

AC = 20cm

=> AC2 = AB2 = 2AB

=> AB2 = AC2 : 2 = 202 : 2 = 200

AB = √200

Sau khi hiểu xong nội dung bài viết của chúng tôi các bạn cũng có thể nắm được định nghĩa, tính chất và bí quyết tính đường chéo hình vuông để áp dụng vào làm bài bác tập nhé.