Bài viết này, orsini-gotha.com sẽ chia sẻ với chúng ta các phương pháp tính góc giữa hai đường thẳng trong khía cạnh phẳng hoặc trong không gian, những trường thích hợp tính vắt thể, kèm bài tập ví dụ bỏ ra tiết. 


Công thức tính góc giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng Oxy

Tính dựa vào vector chỉ phương

Góc giữa hai tuyến đường thẳng bằng góc thân 2 vector chỉ phương của 2 đường thẳng đó.

Bạn đang xem: Cách tính góc giữa hai đường thẳng

*

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai tuyến đường đường thẳng d1,d2.

*

lần lượt là vector chỉ phương của d1;d2

Khi đó, cos của góc thân 2 đường thẳng được khẳng định bằng công thức:

*
Tính gia nhập vector pháp tuyến

Góc giữa hai tuyến phố thẳng trong mặt phẳng bởi góc giữa 2 vector pháp con đường của 2 đường thẳng đó.

*
Khi đó, cos của góc thân 2 đường thẳng được xác minh bằng công thức:

*

Cách tính góc giữa 2 mặt đường thẳng trong không gian

Góc giữa hai đường thẳng trong không gian bằng góc thân 2 vector chỉ phương của 2 đường thẳng đó.

*

Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai tuyến phố đường thẳng d1,d2.

Xem thêm: Bài Tập Về Xét Dấu Tam Thức Bậc 2 Và Bài Tập Áp Dụng, Cách Xét Dấu Của Tam Thức Bậc 2

*
Khi đó, cos của góc thân 2 mặt đường thẳng được xác minh bằng công thức:

*

Lưu ý: góc thân 2 con đường thẳng trong không gian không được tính bằng vector pháp đường như trong khía cạnh phẳng.

Một số lấy ví dụ minh họa

*

*

Trên đó là những chia sẻ về góc giữa 2 mặt đường thẳng trong mặt phẳng và trong ko gian. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì về phần kỹ năng và kiến thức này, hãy bình luận bên dưới bài viết này nhé