Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi biến số là nhì trong các cách thức tính tích phân. TPTP được sử dụng khi biểu thức dưới dấu tích phân chứa 2 các loại hàm số không giống nhau trong 4 nhiều loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có khi phương pháp này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện những hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề cực nhọc như chúng ta tưởng bắt buộc không nào. Hãy cố kỉnh chắc “thần chú” với bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.