Bạn vẫn xem: Hướng Dẫn cách Viết Công Thức cấu trúc Của Hợp chất Hữu Cơ, bí quyết Xác Định Công Thức kết cấu Hợp chất Hữu Cơ trên orsini-gotha.com

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong việc hiểu cùng ghi nhớ loài kiến thức. Chính vì như vậy Kiến Guru sẽ biên soạn bài xích Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ một bí quyết đầy đủ, dễ nhớ tốt nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Cách viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ

Đang xem: biện pháp viết công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ


Contents

1 I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ2 II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ các hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, những hợp hóa học xianua.

– Đặc điểm:

+ Phải tất cả cacbon, thường có hiđro, hay gặp oxi và nitơ, kế tiếp đến các halogen, giữ huỳnh, photpho…

+ liên kết hoá học công ty yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, hèn bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường diễn ra chậm và không hoàn toàn, không tuân theo một hướng độc nhất vô nhị định.

+ số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng tầm 10 triệu chất, so với những chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả links đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,…

– Thành phần nhân tố và bí quyết phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho biết thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy thêm chất cơ học đó mang lại chứa cha nguyên tố C, H với O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ phương pháp phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta gồm C2H4O2.

Để khẳng định được bí quyết phân tử nên biết thành phần những nguyên tố và trọng lượng mol phân tử của nó.

– so với định tính và định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– Xác định trọng lượng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với không gian hoặc đối với H2:


READ: Bảng Hóa Trị những Nguyên Tố hóa học Cơ bản Và Những bài xích Ca Hóa Trị dễ dàng Nhớ

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không bay hơi: khẳng định bằng phương pháp nghiệm lạnh tốt nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

– bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– Thuyết kết cấu hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo như đúng hoá trị với theo một lắp thêm tự nhất định. Lắp thêm tự link đó được call là cấu tạo hoá học.

Sự đổi khác thứ trường đoản cú tự links đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. Phần đa nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và kết hợp trực tiếp cùng với nhau tạo nên thành hầu hết mạch cacbon khác nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất nhờ vào vào nguyên tố phân tử (bản hóa học và con số các nguyên tử) và kết cấu hoá học tập (thứ từ liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

– Đồng đẳng: các chất có tính chất hoá học giống như nhau nhưng hơn hèn nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

– Đồng phân: những chất có cùng bí quyết phân tử tuy vậy khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng bí quyết là C2H6O, có 2 công thức kết cấu là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) với CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học trong hợp chất hữu cơ

– những chất hữu cơ có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay liên kết ba.

– liên kết hiđro là loại links yếu, khiến cho giữa nguyên tử hiđro linh động và nguyên tử bao gồm độ âm điện cao. Loại liên kết này tác động lớn đến độ tung trong nước, đến ánh sáng sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của tương đối nhiều chất.

5. Phản nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là đông đảo hợp hóa học hữu cơ bao gồm hai nhân tố là cacbon với hiđro.

1. Ankan:

hàng đồng đẳng ankan (parafin): cách làm tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ….

– Đồng phân: chỉ bao gồm đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C làm cho nhánh thông qua số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

– cách làm tính nhanh: 3

– call tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, các nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu + an.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– đặc điểm vật lí:

+ nhẹ hơn nước, đa số không rã trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ.


+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

– Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

– tính chất hoá học:

+ phản nghịch ứng đặc trưng của ankan là bội phản ứng thế.

Nguyên tử C trong ankan bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tố halogen khi thắp sáng hoặc đun nóng và ưu tiên thay vào H sinh hoạt C bậc cao.

+ bội nghịch ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác thích hợp, ankan có phân tử khối nhỏ tuổi bị tách bóc thành các anken tương ứng.

+ phản nghịch ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng chứa phân đoạn dầu mỏ, ta chiếm được ankan.

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

2. Anken:

– dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Anken tất cả đồng phân cấu tạo (mạch C cùng vị trí nối đôi) cùng đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt links đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối đôi, chất vấn hoá trị C. Khi số C làm cho nhánh thông qua số C mạch chủ yếu thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm núm của nguyên tử C có nối đôi không giống nhau thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu những nhóm cố kỉnh ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) tất cả phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một phía với nối đôi sẽ là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

– Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, đựng nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía sát nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu – số chỉ địa điểm nối song – en.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Phân tử gồm một links đôi, trong đó có một link π với một liên kết σ.

– đặc điểm vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, ko tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

– đặc điểm hoá học tập của anken:

+ phản ứng quánh là phản ứng cùng (vì có link π hèn bền, dễ dẫn đến phá huỷ):

Anken cùng H2 xuất hiện ankan tương ứng; cùng với halogen hay hợp hóa học halogen ra đời dẫn xuất halogen; cùng với nước ra đời ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã nhập vào C bậc thấp, còn X ưu tiên đã tích hợp C bậc cao.

+ phản ứng trùng hợp:

– Điều chế:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Ankađien

– Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử bao gồm 2 nối đôi.


– phương pháp tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại: Ankađien bao gồm 2 nối đôi liên tiếp nhau, ankađien gồm 2 nối đôi phương pháp một nối 1-1 (ankađien liên hợp, vận dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi cách nhau nhiều nối đôi….

– đặc điểm hoá học: Ankađien có tính chất hoá học giống như anken.

4. Ankin:

Ankin là phần đa hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử đựng một nối ba.

– cách làm tổng quát: CnH2n – 2 , ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt liên kết ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh với nối ba, kiểm soát hoá trị C. Khi số C làm nhánh thông qua số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

– Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối ba, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía gần nối cha nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu – số chỉ địa điểm nối ba – in.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– thương hiệu thông thường:

– đặc điểm hoá học: Ankin thâm nhập phản ứng cộng, trùng đúng theo và những ank-1-in thâm nhập phản ứng thế.

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng benzen là hầu hết hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– bí quyết tính đồng phân:

– Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen tất cả đồng phân về địa chỉ nhóm ankyl trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ giả dụ số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ sở hữu được đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

– thương hiệu gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm thế nào cho chỉ số nhánh bé dại nhất.

+ trường hợp 2 nhóm thế tại phần 1,2 với nhau, ta call là ortho- (o-).

+ giả dụ 2 nhóm thế ở chỗ 1,3 cùng với nhau, ta call là meta- (m-).

+ giả dụ 2 đội thế tại phần 1,4 với nhau, ta điện thoại tư vấn là para- (p-).

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền bỉ theo thời gian vững vì gồm 3 liên kết đơn đan xen 3 link đôi.

Xem thêm: Soạn Bài Hạnh Phúc Một Tang Gia (Vũ Trọng Phụng), Hạnh Phúc Của Một Tang Gia (Vũ Trọng Phụng)

– đặc điểm hoá học:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ về hiđrocacbon bên trên đây sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hoá hữu cơ và chuẩn bị tốt để học rất nhiều chương tiếp theo.