TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT phái nam VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG và MỎ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu: 2C/TCTW-98

Số liệu cán bộ, công chức

*
1. Họ cùng tên khai sinh: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam, nữ: . . .

(Viết chữ in hoa đậm nét)

2. Các tên thường gọi khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Dùng cho hiện giữ: (Chuyên môn, đảng, đoàn thể, bao gồm cả chức vụ kiêm nhiệm) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Bạn đang xem: Cách viết sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Sinh ngày: . .. .tháng. . . .năm . . .. . .. . .. . . 5. Chỗ sinh: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Quê quán: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. địa điểm ở hiện tại nay: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dân tộc (Kinh, Tày, Ê đê. . .): . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 9. Tôn giáo: (Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo): . . .. . .. . .. . .. . .. . .

10. Thành phần gia đình xuất thân: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

(Công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, đái thương, tè chủ, tứ sản . . .)

11. Nghề nghiệp phiên bản thân trước khi được tuyển chọn dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .

(Ghi nghề được huấn luyện và giảng dạy hoặc người công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh. . ..)

12. Ngày được tuyển chọn dụng: . . .. . ./ . . ./ . . .. . ., vào phòng ban nào, sinh sống đâu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Ngày vào cơ quan hiện tại đang công tác: . . .. . .. . ./. . .. . ./. . .. . .. . .. . .

Ngày tham gia bí quyết mạng: . . .. . ./ . . .. . ./. . .. . .. . .. . .

14. Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam: . . .. . ./. . .. . ./. . .. . .Ngày thừa nhận . . .. . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .

15. Ngày tham gia những tổ chức thiết yếu trị, làng mạc hội (Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh, Công đoàn, Hội. . ...): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Ngày nhập ngũ . . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . . Ngày xuất ngũ: . . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . .. . .

Quân hàm, chức vụ tối đa (năm): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .

17. Trình độ học vấn:

+ giáo dục và đào tạo phổ thông: (Lớp mấy/Hệ): . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ học tập hàm, học tập vị cao nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .

(Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, ts chuyên ngành, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư. . . chuyên ngành gì, năm nào)

+ Lý luận chủ yếu trị (cử nhân, cao cấp, trung cáp,sơ cấp): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

+ nước ngoài ngữ (tên ngoại ngữ, chuyên môn A/ B/ C/ D): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

18. Công tác làm việc chính sẽ làm: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngạch công chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mã số: . . .. . .. . .. . .)Bậc lương: . . .. . .Hệ số . .. . .. . .tháng . .. . ./. . .. . .. . .

19. Danh hiệu được phong (năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Anh hùng lao động, nhân vật lực lượng vũ trang, đơn vị giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

20. Khoái khẩu công tác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Công việc đã làm cho lâu nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

21. Khen thưởng (Huân chương, huy chương, năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Kỷ phương pháp (hành chính, đảng, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Chứng trạng sức khoẻ (Tốt, bình thường, yếu ớt hoặc gồm bệnh mãn tính gì): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .

Chiều cao: . . .. . .. . .. . .. . . M; cân nặng nặng: . . .. . .. . . Kg; team máu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .

24. Số CMND: . . .. . .. . .. . .. . .. . ., ngày cung cấp . . . . . . . /. . . . . /. . .. . .. . .,Thương binh loại: . . .. . .. . ., mái ấm gia đình liệt sỹ: 

25.ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học

và thương hiệu lớp học

Thời gian

học

Hình thức học

(chính quy, trên chức, chăm tu, bồi dưỡng, mở rộng)

Văn bằng, triệu chứng chỉ, chuyên môn gì

(tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư. . .)

26.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm mang lại tháng, năm

Chức danh, phục vụ

đơn vị công tác

27.ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BẢN THÂN:

a. Khai rõ: bị bắt, bị tội phạm (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, nghỉ ngơi đâu), đã khai báo mang đến ai, những vấn đề gì: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . Bạn dạng thân có thao tác làm việc trong chính sách cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc):

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

a. Thâm nhập hoặc có quan hệ với những tổ chức bao gồm trị, ghê tế, buôn bản hội làm sao ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, để trụ sở sống đâu?): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . B. Nhân ái thân (bố, mẹ, vợ, chồng, các bạn em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

29.QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

a. Về bản thân: Bố, mẹ, vk (chồng), các con, cả nhà em ruột.

Quan hệ

Họ với tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác, học tập tập, khu vực ở

(trong, ngoài nước)

thành viên các tổ chức chủ yếu trị- thôn hội

Bố

Mẹ

Vợ (Chồng)

Các con

Anh, chị

em ruột

b. Bên vợ (hoặc chồng): Bố, mẹ,anh bà mẹ ruột.

Quan hệ

Họ cùng tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác, học tập tập, vị trí ở (trong, không tính nước), thành viên những tổ chức chủ yếu trị- xã hội

Bố

Mẹ

Anh, chị, em ruột

30.

Xem thêm: Giải Gdcd 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới Gdcd 9

HOÀN CẢNH khiếp TẾ GIA ĐÌNH:

a. Quá trình lương của bản thân:

Tháng/ năm

3/1993

4/1993

Ngạch/bậc

Hệ số lương

b. Thu nhập nhập thiết yếu của gia đình (hàng năm):

- Lương: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- những nguồn khác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Bên ở:

- Được cấp, được thuê, một số loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ., tổng diện tích s sử dụng:. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . M2

- Nhà từ mua, trường đoản cú xây, các loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. , tổng diện tích sử dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2

b. Đất ở:

- Đất được cấp: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2; Đất từ mua: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . M2.

c. Đất sản xuất, marketing (tổng diện tích s đất được cấp, tự mua, tự khai phá): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .