Cập nhật add lấy hàng

Bạn cần được nhập đầy đủ địa chỉ cửa hàng lấy hàng trong mục cài đặt shop để hoàn toàn có thể kích hoạt đơn vị chức năng vận gửi trên Shopee.

Bạn có thể truy cập nhanh bằng băng thông sau: https://orsini-gotha.com/go/cai-dat-dia-chi-lay-hang-shopee/.

*
*
*
*

Lưu ý:

Shopee khuyến khích các bạn kích hoạt toàn bộ đơn vị vận chuyển đang sẵn có trên để hỗ trợ tối nhiều khách hàng của khách hàng và đạt được lệch giá tốt nhất.Khi Người chào bán kích hoạt một đơn vị vận gửi mới, hệ thống sẽ có thể không tự động kích hoạt đơn vị vận đưa này đến các thành phầm trong Shop. Hôm nay bạn phải tự bản thân bật đơn vị vận chuyển mang đến sản phẩm.Khi Người chào bán tắt một đơn vị vận chuyển, khối hệ thống sẽ auto tắt đơn vị chức năng vận chuyển này cho tất cả các sản phẩm trong Shop.

8 phản hồi trong bài “Hướng dẫn người bán Shopee kích hoạt đơn vị vận chuyển”