*

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 Tin học tập 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
lịch sử dân tộc và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi mang lại phương trình hoá học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O

Tổng hệ số cân đối (nguyên, về tối giản) của phản ứng là

A 26B 28C 27D 29

Phương pháp giải:

- xác minh số oxi hóa của các nguyên tố tất cả số oxi hóa nạm đổi

- Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, thăng bằng mỗi thừa trình.

Bạn đang xem: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử zn hno3

- Tìm thông số thích hợp sao cho tổng số electron bởi chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

- Đặt thông số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ thứ phản ứng. Dứt phương trình hóa học.

Xem thêm: De Kiểm Tra Lý 10 Học Kì 1 Tự Luận Vật Lý 10 Học Kỳ I, Top 10 Bài Tập Tự Luận Vật Lý 10 Học Kì 1 2022


Lời giải chi tiết:

(mathop mZnlimits^0 , + Hmathop Nlimits^ + 5 O_3 o mathop mZnlimits^ + 2 (NO_3)_3 + mathop Nlimits^0 _2, + H_2O)

(eginarray*20cmathop 5 mxlimits^ \mathop 1 mxlimits^ endarrayleft| eginarraylmathop mZnlimits^0 o mathop mZnlimits^ + 2 + 2 me\2mathop Nlimits^ + 5 + 10 me o mathop N_2limits^0 endarray ight.)

→ 5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O

Vậy tổng thông số = 5 + 12 + 5 + 1 + 6 = 29

Đáp án D


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.