- Chọn bài bác -Bài 1: Phương pháp quy nạp toán họcBài 2: Dãy sốBài 3: Cấp số cộngBài 4: Cấp số nhânÔn tập chương 3

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Sách giải toán 11 bài bác 3: Cấp số cộng giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 11 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 11 Đại số bài 3 trang 93: Biết tứ số hạng đầu của một hàng số là -1, 3, 7, 11.

Bạn đang xem: Cấp số cộng lớp 11

Từ kia hãy chỉ ra một quy quy định rồi viết tiếp năm số hạng của hàng theo quy lao lý đó.

Lời giải:

Quy luật: tính từ lúc số sản phẩm 2, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay lập tức trước nó cùng với 4năm số hạng tiếp của hàng theo quy phép tắc đó: 15; 19; 23; 27; 31

Trả lời thắc mắc Toán 11 Đại số bài bác 3 trang 93: mang lại (u_n) là một cấp số cộng có sáu số hạng cùng với u_1 = (-1)/3, d = 3. Viết dạng khai triển của nó.

Lời giải:

Dạng khai triển của cung cấp số cùng đó là:

*
*

Hỏi: giả dụ tháp bao gồm 100 tầng thì nên cần bao nhiêu que diêm để xếp tầng đế của tháp?

Lời giải:

Xây 1 tầng nên 2 que diêm nhằm xếp tầng đế

Xây 2 tầng bắt buộc 4 que diêm nhằm xếp tầng đế (4 = 2 + 1.2)

Xây 3 tầng đề xuất 6 que diêm nhằm xếp tầng đế ( 6 = 2 + 2.2)

Xây 100 tầng nên 200 que diêm để xếp tầng đế (200 = 2 + 99.2)

-1 3 7 11 15 19 23 27

a) Hãy chép lại bảng trên cùng viết những số hàn của cấp số đó vào trong dòng thứ nhì theo lắp thêm tự ngược lại. Nêu dấn xét về tổng của những số hạng ngơi nghỉ mỗi cột.

b) Tính tổng những số hạng của cung cấp số cộng.

Lời giải:

a)

-1 3 7 11 15 19 23 27
27 23 19 15 11 7 3 – 1

nhấn xét: Tổng của những số hạng làm việc mỗi cột đều nhau và bằng 26

b) Tổng những số hạng của cấp số cộng là: 26.8/2 = 104

Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): trong những dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầy với công không đúng của nó.

*

Lời giải:

a. Vị un = 5 – 2n nên u1 = 5 – 2 = 3

Xét hiệu sau:

un+1 – un = 5 – 2(n + 1) – 5 + 2n = -2


⇒ un+1 = un – 2

Vậy (un) là cung cấp số cộng với công sai d = – 2


*

c. Un = 3n ⇒ u1 = 3

giả sử n ≥ 1, xét hiệu sau:

un+1 – un = 3n+1 – 3n = 3n . 3 – 3n = 2.3n

⇒ un+1 – un ≠ un – un – 1.

⇒ (un) chưa hẳn là cấp số cộng.

*

Bài 2 (trang 97 SGK Đại số 11): tìm kiếm số hạng đầu cùng công sai của các cấp số cùng sau, biết:

*

Lời giải:

a) Ta có : u3 = u1 + 2d ;

u5 = u1 + 4 chiều ;

u6 = u1 + 5d

Theo đề bài bác ta tất cả :


*

b. Ta có: u7 = u1 + 6d ; u3 = u1 + 2 chiều ; u2 = u1 + d

Do kia theo đề bài xích ta có:

*

Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): trong những bài toán về cấp cho số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn.

a.Hãy viết những hệ thức liên hệ giữa những đại lượng đó. Nên biết ít độc nhất vô nhị mấy đại lượng để rất có thể tìm được những đại lượng còn lại?

b.Lập bảng theo mẫu sau với điền vào số tương thích vào ô trống:

*

Lời giải:

a. Mối tương tác giữa các công thức:


*

Dựa vào những công thức bên trên thấy nên biết ít nhất 3 đại lượng để tìm kiếm được các đại lượng còn lại.

b. Ta gồm bảng:

*

Giải thích:

+ với u1 = -2; un = 55; n = đôi mươi

*

+ cùng với d = -4 ; n = 15 ; Sn = 20


*

+ cùng với un = 17; n = 12; Sn = 72

*

+ với u1 = 2; d = -5; Sn = -205.

*

⇒ un = u10 = u1 + 9d = -43.

Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11): khía cạnh sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sảnh 0,5m. Cầu thang đi từ bỏ tầng một lên tầng hai có 21 bậc, mỗi bậc cao 18cm.

a. Viết bí quyết để tìm độ cao của một bậc tùy ý so với mặt sân.

b. Tính độ cao của sàn tầng nhị so với khía cạnh sân.

Lời giải:

a. Mỗi lan can cao 18cm = 0,18m.

Xem thêm: Trong Văn Bản Ôn Dịch, Thuốc Lá Tác Giả Tác Phẩm Ôn Dịch Thuốc Lá (Tác Giả

⇒ n lan can cao 0,18.n (m)

Vì mặt phẳng sàn cao hơn mặt sảnh 0,5m phải công thức tính chiều cao của bậc n so với khía cạnh sân đã là:

hn = (0, 5 + 0,18n) (m)

b. Độ cao của sàn tầng nhị so với mặt sân ứng cùng với n = 21 là:

h21 = 0,5 + 0,18.21 = 4,28 (m)

Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11): tự 0 mang lại 12 giờ trưa, đồng hồ thời trang đánh từng nào tiếng, nếu tất cả chỉ tấn công chuông báo giờ cùng số giờ chuông bởi tiếng giờ?

Lời giải:

Số giờ chuông của đồng hồ đeo tay theo giờ đồng hồ từ 0 mang lại 12 giờ là một trong những cấp số cộng hữu hạn u1, u2,…, u12 trong những số đó un cùng với n = 1, 2, …, 12 với số hạng đầu tiên u1 = 1, công không nên d = 1.

Vậy tổng số tiếng chuông đồng hồ trong khoảng thời gian từ 0 cho 12 tiếng trưa là: